Giả sử ta để hai quả ước điện tích trái dấu trong một bình kín đáo rồi hút hết không khí ra. Ta sẽ biết, lực hút của nhị quả mong không phần đông yếu đi và lại mạnh lên. Vì thế phải gồm một môi trường xung quanh nào đó truyền liên tưởng điện giữa hai quả cầu. Môi trường đó là năng lượng điện trường.

Bạn đang xem: Đặc điểm của đường sức điện

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường thiên nhiên (dạng trang bị chất) bảo phủ điện tích và nối liền với năng lượng điện tích. Điện trường công dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Nơi nào có điện tích thì xung quanh điện tích đó bao gồm điện trường.

Một điện tích Q nằm ở một điểm trong không khí sẽ gây ra xung quanh nó một điện trường. Một điện tích q bên trong điện trường đó sẽ ảnh hưởng Q công dụng một lực điện và ngược lại, q cũng chức năng lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường độ năng lượng điện trường

1. Quan niệm cường độ điện trường

Giả sử có một điện tích điểm Q nằm ở điểm O. Điện tích này tạo thành một năng lượng điện trường xung quanh nó. Để nghiên cứu điện ngôi trường của Q trên điểm M, ta đặt tại đó một điện tích điểm q, điện thoại tư vấn là điện tích thử và xét lực điện chức năng lên q (Hình 3.2). Theo định biện pháp Cu-lông, q càng ở xa Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại các điểm càng xa Q càng yếu. Chính vì như thế cần cần xây dựng một khái niệm đặc thù cho sự mạnh, yếu ớt của điện trường tại một điểm. Khái niệm chính là cường độ điện trường.

*

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng minh rằng lần lượt các điện tích test q1, q2,… không giống nhau tại một điểm thì:

(dfracF_1q_1=dfracF_2q_2=...)

Ta có thể thấy độ béo của lực điện chức năng lên năng lượng điện thử q = +1C để đặc trưng cho cường độ điện trường tại điểm mà lại ta xét. Mặc dù theo bí quyết (1.1), độ phệ F của lực điện tỉ lệ thuận với q, đề nghị thương số (fracFq) chính là độ phệ của lực điện chức năng lên năng lượng điện 1C. Vì đó, ta vẫn lấy thương số này làm cho số đo của độ mạnh điện trường. Vậy ta gồm định nghĩa sau:


Cường độ điện trường trên một điểm là đại lượng đặc trưng cho tính năng lực của năng lượng điện trường tại điểm đó. Nó được xác minh bằng thương số của độ to lực điện F tính năng lên một năng lượng điện thử q (dương) để tại điểm đó và độ bự của q.

(E=dfracFq) (3.1)

3. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô hướng, phải cường độ điện trường E cũng là một trong đại lượng vectơ.

Cường độ điện trường được trình diễn bằng một vectơ điện thoại tư vấn là vectơ cường độ điện trường. Từ công thức (3.1), ta có:

Vectơ cường độ điện ngôi trường (overrightarrowE) có:

+ Phương cùng chiều trùng cùng với phương với chiều của lực điện tính năng lên điện tích thử q dương.

+ Chiều dài (môđun) màn biểu diễn độ mập của cường độ điện ngôi trường theo một tỉ trọng xích nào đó.

4. Đơn vị đo độ mạnh điện trường.


Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Cách làm tính cường độ điện trường trên một năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh điện trường tại một điện tích điểm Q:

(E= dfracFq=k.dfracvarepsilon .r^2) (3.2)

6. Nguyên lí chồng chất điện trường

Giả sử có hai năng lượng điện điểm Q­1­ và Q2­ gây ra tại điểm M hai vec tơ cường độ điện ngôi trường (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

Nguyên lí ông chồng chất năng lượng điện trường: các điện ngôi trường E1 với E2 đồng thời tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cách độc lập với nhau. độ mạnh điện trường tại một điểm bởi tổng hợp của (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

(overrightarrowE=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2) (3.3)

Các vectơ độ mạnh điện trường tại một điểm được tổng đúng theo theo phép tắc hình bình hành.


III. Đường sức điện

1. Hình ảnh các đường sức điện

Người ta chứng minh được rằng, các hạt nhỏ tuổi đã bị lây nhiễm điện cùng nằm dọc từ phương của lực điện. Tập hợp những hạt nhỏ sẽ nằm dọc theo gần như đường cơ mà tiếp con đường tại từng điểm nằm theo phương của vectơ độ mạnh điện trường trên đó. Mỗi mặt đường đó gọi là 1 trong đường sức điện.

2. Định nghĩa

Đường sức điện là đường mà tiếp đường tại từng điểm của chính nó là giá bán của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Nói biện pháp khác, mặt đường sức năng lượng điện là đường mà lại lực điện công dụng dọc theo nó.

3. Các điểm lưu ý của mặt đường sức điện

+ Qua mỗi điểm trong năng lượng điện trường tất cả một và chỉ một đường mức độ điện nhưng thôi.

+ Đường sức năng lượng điện là phần lớn đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.

+ Đường sức năng lượng điện của điện trường tĩnh điện là hàng không khép kín. Nó đi ra điện tích dương và hoàn thành ở điện tích âm.

+ Tuy các đường mức độ từ là rậm rạp nhưng tín đồ ta chỉ vẽ một số ít mặt đường theo nguyên tắc sau : Số đường sức đi sang 1 điện tích một mực đặt vuông góc với con đường sức năng lượng điện tại điểm mà ta xét thì tỉ lệ với cường độ điện trường trên điểm đó.

4. Điện trường đều

Điện trường rất nhiều là năng lượng điện trường mà vectơ cường độ điện ngôi trường tại phần nhiều điểm đều có cùng phương, cùng chiều, và thuộc độ lớn; mặt đường sức điện là gần như đường thẳng song song cách đều.

Xem thêm: Tuổi Canh Thân Hợp Với Tuổi Nào Nhất, Tuổi Canh Thân Hợp Với Tuổi Nào

Điện trường trong một năng lượng điện môi đồng chất nằm ở giữa hai bản kim nhiều loại phẳng đặt tuy nhiên song cùng với nhau với điện tích bằng nhau, trái dấu là một điện trường đều.