Điện tích là một tính chất cơ bản và không đổi của một số hạt hạ nguyên tử (hạt sơ cấp), đặc trưng cho tương tác điện từ giữa chúng. Điện tích tạo ra trường điện từ và cũng như chịu sự ảnh hưởng của trường điện từ. Sự tương tác giữa một điện tích với trường điện từ, khi nó chuyển động hoặc đứng yên so với trường điện từ này, là nguyên nhân gây ra lực điện từ, một trong những lực cơ bản của tự nhiên.

Bạn đang xem: Đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích


Hương trong vật lý hạtSố lượng tử hương:Số Baryon: BSố Lepton: LStrangeness: SCharm: CBottomness: B′Topness: TIsospin: I or I3Weak isospin: T or T3Điện tích: QX-charge: X

Tổ hợp:

Hypercharge: YY = (B + S + C + B′ + T)Y = 2 (Q − I3)Weak hypercharge: YWYW = 2 (Q − T3)X + 2YW = 5 (B − L)Trộn hươngCKM matrixPMNS matrixFlavour complementarity

Bài này không có nguồn tham khảo nào. Mời bạn giúp cải thiện bài bằng cách bổ sung các nguồn tham khảo đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ. Nếu bài được dịch từ Wikipedia ngôn ngữ khác thì bạn có thể chép nguồn tham khảo bên đó sang đây.


*

Điện trường của điện tích điểm dương và âm.

Điện tích tạo từ các hạt mang điện rất nhỏ, như một chất điểm, thì điện tích được gọi là điện tích điểm. Nếu điện tích điểm được sử dụng trong một thí nghiệm, có thể là thí nghiệm tưởng tượng trên lý thuyết, thì nó được gọi là điện tích thử.

Điện tích của một vật vĩ mô là tổng đại số của tất cả các điện tích tương ứng của các hạt phần tử cấu thành nên vật đó. Thông thường, các vật quanh ta đều trung hòa về điện, đó là do mỗi nguyên tử ở trạng thái tự nhiên đều có tổng số proton bằng tổng số electron.

Tuy nhiên, ngay cả khi điện tích tổng cộng của một vật bằng không, vật ấy vẫn có thể tham gia tương tác điện từ, đó là nhờ hiện tượng phân cực điện. Các điện tích chịu sự ảnh hưởng của hiện tượng phân cực gọi là điện tích liên kết, các điện tích có thể di chuyển linh động trong vật dẫn dưới tác dụng của từ trường ngoài gọi là điện tích tự do.


Chuyển động của các hạt mang điện theo một hướng xác định được gọi là dòng điện.

Phần lớn điện lượng trong tự nhiên là bội số nguyên của điện tích nguyên tố. Các hạt quark có điện tích phân số so với e. Phản hạt của một hạt cơ bản có điện tích bằng về độ lớn nhưng trái dấu so với điện tích của hạt đó.

Có thể đo điện tích bằng một dụng cụ gọi là tĩnh điện kế.

Điện tích còn được hiểu là "vật tích điện". Mọi vật trung hòa về điện khi cho hay nhận điện tử âm sẽ trở thành điện tích.

Khi vật nhận electron vật sẻ trở thành điện tích âmː

Vật + e → Điện tích âm (-)

Khi vật cho electron vật sẻ trở thành điện tích dươngː

Vật − e → Điện tích dương (+)

Điện tích âm có ký hiệu − Q. Điện tích dương có ký hiệu + Q.. Mọi điện tích đo bằng đơn vị Coulomb, ký hiệu C

Đơn vị Coulomb được định nghĩa như sau:

1C=6,24×1018{\displaystyle 1C=6,24\times 10^{18}} electron.

Xem thêm: Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Thi Thpt Quốc Gia 2021 Mới Nhất 2021, Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Thi Thpt 2022

Tương tác giữa 2 điện tích điểm trong không gian

Bài chi tiết: Lực tĩnh điện

Khi hai điện tích tương tác với nhau, điện tích cùng loại đẩy nhau, điện tích khác loại hút nhau. Khi có 2 điện tích cách nhau một khoảng cách r thì lực tương tác của chúng tuân theo Định luật Coulomb, gọi là Lực Coulomb.

Định luật Coulomb phát biểu là:

Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm tỷ lệ thuận với tích độ lớn của các điện tích và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.F=k|q1||q2|r2{\displaystyle F=k{\frac {\left|q_{1}\right|\left|q_{2}\right|}{r^{2}}}}

Trong đó:

ke=14πε0=c2μ04π=c2⋅10−7H⋅m− 1=8,987.551.787×109N⋅m2/C2{\displaystyle {\begin{aligned}k_{\mathrm {e} }&={\frac {1}{4\pi \varepsilon _{0}}}={\frac {c^{2}\ \mu _{0}}{4\pi }}=c^{2}\cdot 10^{-7}\ \mathrm {H} \cdot \mathrm {m} ^{-1}\\&=8,987.551.787\times 10^{9}\ \mathrm {N\cdot m^{2}/C^{2}} \end{aligned}}}ϵ0{\displaystyle \epsilon _{0}\ } là hằng số điện môi, giá trị gần đúng thường dùng trong tính toán ở cấp phổ thông là 9×109N⋅m2/C2{\displaystyle 9\times 10^{9}\ \mathrm {N\cdot m^{2}/C^{2}} }

Tương tác giữa điện tích và điện

Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện có điện lực FE{\displaystyle F_{E}} tạo ra dòng điện tích di chuyển thẳng hàng có điện trường E tuân theo định luật Ampere:

E=FEQ{\displaystyle E={\frac {F_{E}}{Q}}}

Vì vậy

FE=QE{\displaystyle F_{E}=QE}

Tương tác giữa điện tích và từ

Tương tác giữa điện tích di chuyển và nam châm từ có từ lực FB{\displaystyle F_{B}} tạo ra từ trường B vuông góc với điện trường E tuân theo định luật Lorentz:

FB=±QvB{\displaystyle F_{B}=\pm QvB}

Vậy:


B=FBQv{\displaystyle B={\frac {F_{B}}{Qv}}}v=FBQB{\displaystyle v={\frac {F_{B}}{QB}}}

Tương tác giữa điện tích cùng với điện và từ

FEB=FE+FB=QE±QvB=Q(E±vB){\displaystyle F_{EB}=F_{E}+F_{B}=QE\pm QvB=Q(E\pm vB)}

Khi v bằng không

FEB=FE=QE{\displaystyle F_{EB}=F_{E}=QE}

Khi v khác không

QE=QvB{\displaystyle QE=QvB}E=vB{\displaystyle E=vB}B=1vE{\displaystyle B={\frac {1}{v}}E}
Lực tĩnh điệnFQ=K|Q+||Q−|r2{\displaystyle F_{Q}=K{\frac {|Q_{+}||Q_{-}|}{r^{2}}}}
Lực động điệnFE=QE{\displaystyle F_{E}=QE}
Lực động từFB=±QvB{\displaystyle F_{B}=\pm QvB}
Lực điện từFEB=Q(E±vB){\displaystyle F_{EB}=Q(E\pm vB)}
Dòng điện

Bài viết về chủ đề vật lý này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.xts

Topnhacai - Nhà cái uy tín số 1 hiện nay