Do (ABCD) là hình bình hành đề nghị (overrightarrow BC = overrightarrow AD .)

Suy ra (overrightarrow AB - overrightarrow BC = overrightarrow AB - overrightarrow AD = overrightarrow DB .)
Bạn đang xem: Đẳng thức hình bình hành

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hình vuông $ABCD$ cạnh $a$, trọng tâm $O$. Lúc đó: $left| overrightarrow OA - overrightarrow BO ight| = $


Cho ba vectơ $overrightarrow a ,overrightarrow b ,overrightarrow c $ đầy đủ khác vectơ – không. Trong số ấy hai vectơ $overrightarrow a ,overrightarrow b $ thuộc hướng, nhị vectơ $overrightarrow a ,, m overrightarrow c $ đối nhau. Xác minh nào sau đây đúng ?


Cho những điểm sáng tỏ $A, m B, m C, m D, m E, m F$. Đẳng thức nào dưới đây sai ?


Gọi $G$ là trung tâm tam giác vuông $ABC;$ với cạnh huyền $BC = 12$. Vectơ $overrightarrow GB - overrightarrow CG $ bao gồm độ dài bằng bao nhiêu?


Cho tam giác phần nhiều $ABC$ cạnh (a), điện thoại tư vấn $G$ là trọng tâm. Khi ấy giá trị $left| overrightarrow AB - overrightarrow GC ight|$ là:


Chỉ ra vectơ tổng (overrightarrow MN - overrightarrow QP + overrightarrow RN - overrightarrow PN + overrightarrow QR ) trong các vectơ sau:


Cho bốn điểm $A, m B, m C, m D$ phân biệt. Khi đó vectơ (overrightarrow u = overrightarrow AD - overrightarrow CD + overrightarrow CB - overrightarrow AB ) bằng:


Cho tam giác (ABC). Để điểm (M) thoả mãn điều kiện (overrightarrow MA - overrightarrow MB + overrightarrow MC = overrightarrow 0 ) thì (M) phải vừa lòng mệnh đề nào?


Cho cha lực (overrightarrow F_1 = overrightarrow MA ,overrightarrow F_2 = overrightarrow MB ,overrightarrow F_3 = overrightarrow MC ) cùng tác động vào trong 1 vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho thấy cường độ của (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ) đều bằng (100N) cùng $widehat AMB = 60^0$. Khi đó cường độ lực của $overrightarrow F_3 $ là:


*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Hỏi Anh Hỏi Em Hỏi Anh Sao Tình Thường Hay Mang Nhiều Hận Sầu Nử Phương Ngân

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.