Siết chặt nguyên tắc khám sức khỏe

Người ký tóm lại trong Giấy khám sức khỏe phải là bác bỏ sĩ có thời hạn hành nghề khám trị bệnh ít nhất 54 tháng.

Bạn đang xem: Danh mục khám sức khỏe theo thông tư 14

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 14/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN KHÁM SỨC KHỎE

Căn cứ chính sách Khám bệnh, chữa bệnh dịch ngày23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Bộ nguyên tắc Lao động ngày 18 tháng6 năm 2012;

Căn cứ Luật bạn lao động việt nam đilàm vấn đề ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 mon 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20tháng 01 năm 1995 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số điều của bộ luật Lao độngvề bình an lao động, dọn dẹp lao hễ và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27tháng 12 năm 2002 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về bài toán sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 06/CP ngày đôi mươi tháng 01 năm 1995 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số điềucủa Bộ chế độ Lao cồn về an ninh lao động, lau chùi và vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 08 trong năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hànhmột số điều của Luật fan lao rượu cồn Việt Nam đi làm việc việc ở nước ngoài theo hợpđồng;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày25 tháng 3 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tuyển dụng và làm chủ người nướcngoài làm việc tại vn và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 mon 6 năm2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng3 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định về tuyển dụng và cai quản người quốc tế làmviệc trên Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày31 tháng 8 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức triển khai của bộ Y tế;

Xét đề xuất của cục trưởng viên Quản lýkhám, chữa bệnh dịch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng cỗ Y tế ban hành Thông tưhướng dẫn đi khám sức khỏe.

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông bốn này hướng dẫn hồ sơ, thủtục, văn bản khám sức khỏe (KSK), phân loại sức mạnh và điều kiện của cơ sởkhám bệnh, chữa căn bệnh (KBCB) được phép triển khai KSK.

2. Thông tư này áp dụng đối với cácđối tượng sau đây:

a) người việt nam Nam, bạn nước ngoàiđang sống, thao tác tại nước ta KSK lúc tuyển dụng, KSK định kỳ, KSK khi vàohọc tại những trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy dỗ nghềvà các đối tượng khác;

b) KSK cho người lao động nước ta khiđi thao tác làm việc ở quốc tế theo phù hợp đồng.

3. Thông bốn này không vận dụng đối vớicác trường vừa lòng sau đây:

a) Khám căn bệnh ngoại trú, nội trú trongcác các đại lý KBCB;

b) khám giám định y khoa, thăm khám giámđịnh pháp y, xét nghiệm giám định pháp y tâm thần;

c) khám để cấp thủ tục chứng thương;

d) Khám bệnh dịch nghề nghiệp;

đ) KSK khi tuyểnvào lực lượng vũ trang và KSK trong lực lượng vũ trang.

4. Việc KSK chỉ được thực hiện tại cơsở KBCB đang được cấp thủ tục phép hoạt động theo hiện tượng của hiện tượng KBCB và bao gồm đủ điềukiện theo nguyên lý tại Thông bốn này.

5. Đối với ngườicó giấy KSK do cơ sở y tế gồm thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy KSK được sửdụng trong trường hợp việt nam và đất nước hoặc vùng lãnh thổ cấp chứng từ KSK gồm điềuước hoặc thỏa thuận hợp tác thừa nhận cho nhau và thời hạn thực hiện của giấy KSK đó khôngquá 6 tháng tính từ lúc ngày được cấp. Giấy KSK đề nghị được dịch thanh lịch tiếng Việt cóchứng thực phiên bản dịch.

Điều 2. Sử dụng tiêuchuẩn sức mạnh để phân một số loại sức khỏe

1. Câu hỏi phân loại sức mạnh của ngườiđược KSK tiến hành theo pháp luật tại ra quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15 mon 8năm 1997 của cục trưởng bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn chỉnh phân nhiều loại sức khỏeđể đi khám tuyển, khám định kỳ cho tất cả những người lao động (sau đây call tắt là Quyết địnhsố 1613/BYT-QĐ).

2. Đối với số đông trường hòa hợp KSK theobộ tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe siêng ngành do cơ quan cai quản nhà nước bao gồm thẩm quyềncủa Việt Nam ban hành hoặc xác nhận thì vấn đề phân loại sức mạnh căn cứ vào quyđịnh của bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đó.

3. Đối với phần lớn trường hợp khám sứckhỏe theo yêu ước nhưng ko khám không hề thiếu các siêng khoa theo mẫu mã Giấy KSK quyđịnh tại Thông tư này, thì đại lý KBCB nơi triển khai việc KSK (sau đây gọi tắtlà đại lý KSK) chỉ khám, kết luận so với từng siêng khoa theo yêu ước của đốitượng KSK với không phân các loại sức khỏe.

Điều 3. Ngân sách khámsức khỏe

1. Tổ chức, cá thể đề nghị KSK phải trả chiphí KSK cho cửa hàng KSK theo mức giá thành dịch vụ KBCB đã được ban ngành nhà nước cóthẩm quyền phê chú tâm hoặc theo thỏa thuận hợp tác giữa hai solo vị, trừ các trường hợpđược miễn hoặc bớt theo hiện tượng của pháp luật.

2. Trường hợp tín đồ được KSK gồm yêucầu cấp từ nhị Giấy KSK trở lên trên thì nên nộp thêm phí cấp giấy KSK theo quyđịnh của pháp luật.

3. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụngnguồn ngân sách đầu tư từ chuyển động KSK được triển khai theo luật của pháp luật.

Chương II

THỦTỤC, NỘI DUNG KHÁM SỨC KHỎE

Điều 4. Làm hồ sơ khámsức khỏe

1. Hồ sơ KSK của fan từ đầy đủ 18 (mườitám) tuổi trở lên trên là Giấy KSK theo mẫu biện pháp tại Phụlục 1 phát hành kèm theo Thông tư này, bao gồm dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm,được chụp trên nền trong trắng thời gian không thực sự 06 (sáu) tháng tính mang đến ngàynộp hồ sơ KSK.

2. Làm hồ sơ KSK của bạn chưa đủ 18(mười tám) tuổi là Giấy KSK theo mẫu mức sử dụng tại Phụlục 2 ban hành kèm theo Thông tứ này, bao gồm dán ảnh chân dung khuôn khổ 04cm x 06cm,được chụp trên nền sạch sẽ thời gian không thật 06 (sáu) tháng tính đến ngàynộp hồ sơ KSK.

3. Đối với những người mất năng lượng hành vidân sự hoặc không có năng lực hành động dân sự hoặc hạn chế năng lượng hành vi dânsự kiến nghị KSK nhưng không trực thuộc trường thích hợp KSK định kỳ, hồ sơ KSK gồm những: GiấyKSK theo hình thức tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này cùng văn bản đồng ý của chahoặc bà mẹ hoặc bạn giám hộ đúng theo pháp của fan đó.

4. Đối với những người được KSK định kỳ, hồsơ KSK bao gồm:

a) Sổ KSK chu kỳ theo chủng loại quy địnhtại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông bốn này;

b) Giấy reviews của cơ quan, tổchức nơi fan đó đang có tác dụng việc so với trường hòa hợp KSK định kỳ đơn nhất hoặc cótên trong list KSK định kỳ bởi cơ quan, tổ chức triển khai nơi bạn đó đang làm cho việcxác dìm để thực hiện KSK chu kỳ theo hòa hợp đồng.

Điều 5. Giấy tờ thủ tục khámsức khỏe

1. Hồ sơ khám sức mạnh nộp tại các đại lý KSK.

2. Sau khoản thời gian nhận được hồ sơ KSK, cơ sở KSKthực hiện các công việc:

a) Đối chiếu ảnh trong làm hồ sơ KSK vớingười cho KSK;

b) Đóng dấu gần kề lai vào hình ảnh sau khiđã thực hiện việc so sánh theo qui định tại Điểm a Khoản này so với cáctrường hợp chế độ tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Thông bốn này;

c) Kiểm tra, đối chiếu giấy hội chứng minhnhân dân hoặc hộ chiếu so với người giám hộ của bạn được KSK đối với trườnghợp luật tại Khoản 3 Điều 4 Thông tứ này;

d) hướng dẫn quy trình KSK đến ngườiđược KSK, tín đồ giám hộ của tín đồ được KSK (nếu có);

đ) cửa hàng KSK thực hiện việc KSK theoquy trình.

Điều 6. Ngôn từ khámsức khỏe

1. Đối cùng với KSK cho những người từ đủ 18(mười tám) tuổi trở lên cơ mà không thuộc trường vừa lòng KSK định kỳ: thăm khám theo nộidung ghi trên giấy tờ KSK công cụ tại Phụ lục 1 banhành tất nhiên Thông tư này.

2. Đối cùng với KSK cho người chưa đủ 18(mười tám) tuổi nhưng lại không nằm trong trường hòa hợp KSK định kỳ: thăm khám theo ngôn từ ghitrong Giấy KSK chế độ tại Phụ lục 2 ban hành kèmtheo Thông bốn này.

3. Đối cùng với trường hòa hợp KSK định kỳ: khámtheo văn bản ghi vào Sổ KSK định kỳ công cụ tại Phụlục 3 ban hành kèm theo Thông tứ này.

4. Đối với trường phù hợp KSK theo cỗ tiêuchuẩn sức mạnh chuyên ngành: thăm khám theo ngôn từ ghi trên giấy tờ KSK hình thức tạimẫu giấy KSK của chăm ngành đó.

5. Đối với đông đảo trường hợp thăm khám sứckhỏe theo yêu cầu: xét nghiệm theo nội dung mà đối tượng người dùng KSK yêu cầu.

Điều 7. Phân một số loại sứckhỏe

1. Người triển khai khám lâm sàng, cậnlâm sàng cho đối tượng người sử dụng KSK bắt buộc ghi rõ hiệu quả khám, phân loại sức khỏe củachuyên khoa, ký tên và chịu trách nhiệm trước quy định về việc khám cùng kết quảkhám của mình.

2. địa thế căn cứ vào tác dụng khám của từngchuyên khoa, bạn được đại lý KSK phân công tiến hành việc tóm lại phân loạisức khỏe và cam kết Giấy KSK, Sổ KSK thời hạn (sau đây gọi tắt là bạn kết luận)thực hiện việc tóm lại phân loại sức mạnh như sau:

a) Phân loại sức khỏe của tín đồ được KSKtheo lý lẽ tại đưa ra quyết định số 1613/BYT-QĐ hoặc phân loại sức mạnh theo quyđịnh của bộ tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe chuyên ngành đối với trường hợp KSK chuyênngành;

b) Ghi rõ các bệnh, tật của người đượcKSK (nếu có). Ngôi trường hợp tín đồ được KSK tất cả bệnh, tật thì người tóm lại phải tưvấn phương án điều trị, phục hồi tác dụng hoặc ra mắt khám chăm khoa đểkhám bệnh, trị bệnh.

3. Sau khi phân các loại sức khỏe, ngườikết luận nên ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng vệt của cửa hàng KSK vào Giấy KSK hoặc Sổ KSKđịnh kỳ (dấu áp dụng trong thanh toán chính thức của cơ sở KSK theo luật pháp củapháp nguyên lý về làm chủ và sử dụng con dấu). Ngôi trường hợp người được KSK gồm yêu cầucấp nhiều Giấy KSK thì câu hỏi đóng vệt được thực hiện sau khoản thời gian tiến hành nhân bảnGiấy KSK theo luật tại Điều 8 Thông tứ này.

Điều 8. Cấp chứng từ khámsức khỏe

1. Giấy KSK đượccấp 01 (một) bạn dạng cho người được KSK. Ngôi trường hợp tín đồ được KSK tất cả yêu cầu cấpnhiều Giấy KSK thì cơ sở KSK triển khai như sau:

a) thực hiện việc nhân bản (photocopy)Giấy KSK đã tất cả chữ ký kết của người kết luận trước khi đóng dấu. Số lượng Giấy KSKđược nhân phiên bản theo yêu mong của người được KSK;

b) sau khoản thời gian tiến hành bài toán nhân bản,thực hiện câu hỏi dán ảnh, đóng góp dấu liền kề lai vào Giấy KSK phiên bản photocopy với đóngdấu theo điều khoản tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

2. Thời hạn trả Giấy KSK, Sổ KSK địnhkỳ:

a) Đối cùng với trường phù hợp KSK đối chọi lẻ: cơsở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong khoảng 24 (hai mươitư) giờ kể từ khi ngừng việc KSK, trừ đa số trường hợp cần khám hoặc xétnghiệm bổ sung cập nhật theo yêu cầu của người tiến hành KSK;

b) Đối với trường đúng theo KSK đồng minh theohợp đồng: cửa hàng KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏathuận đang ghi trong thích hợp đồng.

3. Giá bán trị sử dụng của Giấy KSK, kếtquả KSK định kỳ:

a) Giấy KSK có mức giá trị trong thời hạn12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe; Đối với KSK cho những người ViệtNam đi làm việc ở quốc tế theo hợp đồng thì giá trị của Giấy KSK theo quyđịnh của nước nhà hoặc vùng giáo khu mà tín đồ lao động việt nam đến có tác dụng việc;

b) kết quả KSK định kỳ có giá trị sửdụng theo công cụ của pháp luật.

4. Ngôi trường hợp người được KSK tất cả xétnghiệm HIV dương tính thì việc thông báo tác dụng xét nghiệm này đề xuất theo quyđịnh của luật pháp về phòng, kháng HIV/AIDS.

Chương III

ĐIỀUKIỆN CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE

Điều 9. Điều khiếu nại vềnhân sự

1. Người tiến hành khám lâm sàng, cậnlâm sàng đề nghị có chứng từ hành nghề KBCB theo giải pháp của biện pháp KBCB phù hợpvới chăm khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Trường hợp người thựchiện nghệ thuật cận lâm sàng mà lao lý không quy định phải có chứng từ hànhnghề KBCB thì đề nghị có bởi cấp chăm môn cân xứng với công việc được phân công.

2. Người tóm lại phải đáp ứng nhu cầu các điềukiện sau:

a) Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề KBCBvà có thời hạn KBCB ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng;

b) Được người dân có thẩm quyền của cơ sởKSK phân công tiến hành việc tóm lại sức khỏe, ký kết Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ.Việc phân công phải được triển khai bằng văn bạn dạng và đóng dấu hợp pháp của cơ sở KBCB.

3. Đối với đại lý KSK cho tất cả những người nướcngoài, người việt nam định cư ở nước ngoài và người vn đi lao cồn theohợp đồng làm việc nước ngoài, tiếp thu kiến thức ở quốc tế (sau đây gọi tắt là các đại lý KSK cóyếu tố nước ngoài), ko kể việc đáp ứng nhu cầu các qui định tại Khoản 1, Khoản 2 Điềunày, phải thỏa mãn nhu cầu thêm các điều kiện sau:

a) Người triển khai khám lâm sàng, ngườikết luận yêu cầu là bs chuyên khoa cung cấp I hoặc thạc sỹ y khoa trở lên;

b) Khi bạn được KSK và fan KSKkhông cùng thành thành thục một đồ vật tiếng thì cần có tín đồ phiên dịch. Bạn phiêndịch phải có giấy ghi nhận đủ trình độ phiên dịch trong KBCB theo quy địnhcủa nguyên tắc KBCB.

Điều 10. Điều kiện vềcơ sở thứ chất, trang thiết bị

1. Gồm phòng thăm khám lâm sàng, cận lâmsàng từng siêng khoa theo quy định của cục Y tế tương xứng với câu chữ KSK.

2. Tất cả đủ đại lý vật hóa học và vật dụng ytế rất cần thiết theo chế độ tại Phụ lục 4 ban hànhkèm theo Thông bốn này.

Điều 11. Điều kiện vàphạm vi chuyển động chuyên môn

1. Điều kiện đối với cơ sở KSK khôngcó yếu tố nước ngoài: tiến hành được các kỹ thuật chăm môn tương xứng với nộidung ghi trong giấy KSK phép tắc tại những Phụ lục 1,2, 3 ban hành kèmtheo Thông tư này.

2. Điều khiếu nại đối vớicơ sở KSK có yếu tố nước ngoài, ko kể việc đáp ứng quy định trên Khoản 1 Điềunày, phải tiến hành được những kỹ thuật cận lâm sàng sau:

a) Xét nghiệm máu: cách làm máu, nhómmáu ABO, nhóm máu Rh, tốc độ máu lắng, tỷ lệ huyết sắc tố, u rê máu;

b) Tìm ký kết sinh trùng sốt giá trongmáu;

c) Xét nghiệm viêm gan A, B, C, E;

d) Xét nghiệm huyết thanh giang mai;

đ) Xét nghiệm xác định tình trạngnhiễm HIV (HIV dương tính);

e) Thử phản ứng Mantoux;

g) demo thai;

h) Xét nghiệm ma tuý;

i) Xét nghiệm phân tìm ký kết sinh trùng;

k) Điện trọng tâm đồ;

l) Điện óc đồ;

m) hết sức âm;

n) Xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong.

Trường hợp đại lý KSK bao gồm yếu tố nướcngoài chưa đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật biện pháp tại điểm đ và điểm n Khoản2 Điều này thì bắt buộc ký đúng theo đồng hỗ trợ chuyên môn với các đại lý KBCB có giấy phéphoạt cồn và được phép thực hiện các kỹ thuật đó.

3. Phạm vichuyên môn:

a) cửa hàng KBCB đủ đk quy địnhtại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9, Điều 10 cùng Khoản 1 Điều 11 của Thông bốn này được tổchức KSK mà lại không được KSK gồm yếu tố nước ngoài.

b) các đại lý KBCB đủ đk quy địnhtại Khoản 3 Điều 9, Điều 10 với Khoản 2 Điều 11 Thông tứ này được tổ chức triển khai KSKbao tất cả cả câu hỏi KSK gồm yếu tố nước ngoài.

Điều 12.Hồ sơ, thủ tục công bố thực hiện vấn đề khám sức khỏe

1. Hồ nước sơ công bố đủ đk thựchiện KSK:

a) Văn phiên bản công ba đủ điều kiện thựchiện KSK theo mẫu nguyên tắc tại Phụ lục 5 ban hànhkèm theo Thông tư này;

b) bản sao có chứng thực Giấy phéphoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở;

c) list người tham gia KSK theomẫu phương pháp tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thôngtư này (được đóng vệt trên từng trang hoặc đóng góp dấu cạnh bên lai tất cả các trang);

d) bạn dạng danh mục cơ sở vật chất và thiếtbị y tế chính sách tại Phụ lục 4 ban hành kèm theoThông tứ này;

đ) báo cáo về phạm vi vận động chuyênmôn của cửa hàng KSK;

e) phiên bản sao có xác nhận hợp đồng hỗtrợ siêng môn so với trường hợp lý lẽ tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư này(nếu có).

2. Thủ tục ra mắt thực hiện câu hỏi khámsức khỏe:

Trước khi tổ chức KSK lần đầu, cơ sởKBCB phải gửi hồ nước sơ ra mắt KSK theo luật tại Khoản 1 Điều này đến cơ quanquản lý nhà nước về y tế, ví dụ như sau:

a) Đối với cửa hàng KBCB trực thuộc bộ Ytế: hồ sơ gởi về Cục thống trị khám, chữa bệnh dịch - cỗ Y tế;

b) Đối với cửa hàng KBCB thuộc thẩm quyềnquản lý của cục Quốc chống thì hồ sơ gửi về viên Quân Y - cỗ Quốc phòng; cơ sởKBCB thuộc thẩm quyền quản lý của bộ Công an thì hồ sơ nhờ cất hộ về cục Y tế - BộCông an; cơ sở KBCB nằm trong thẩm quyền quản lý của bộ Giao thông vận tải hồ sơgửi về viên Y tế Giao thông vận tải đường bộ - Bộ giao thông vận tải vận tải;

c) Đối với cửa hàng KBCB trực thuộc thẩm quyềnquản lý của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sau đây gọi tắt làSở Y tế); các đại lý KBCB tất cả trụ thường trực tỉnh, tp trực thuộc trung ương (trừcác đại lý KBCB phương tiện tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này): hồ sơ giữ hộ về Sở Ytế nơi cửa hàng KBCB để trụ sở.

Điều 13.Thời gian, trình tự giải quyết và xử lý hồ sơ ra mắt đủ đk khám sức khỏe

1. Vào thời hạn 02 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ công bố đủ đk KSK, cơ quan quản lý nhà nước về y tế hình thức tại Khoản 2 Điều12 Thông tư này (sau đây hotline tắt là cơ quan chào đón hồ sơ) gửi cho cơ sở KBCB công bố đủ đk KSK (sau đây hotline tắt là cơ sở chào làng đủđiều kiện) Phiếu mừng đón hồ sơ theo mức sử dụng tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Vào thời hạn 10 ngày thao tác kểtừ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan mừng đón hồ sơ phải thực hiện thẩm định hồsơ.

Trường vừa lòng hồ sơ không phù hợp lệ thì cơquan chào đón hồ sơ phải có văn phiên bản thông báo mang đến cơ sở công bố đủ điềukiệnđể hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bạn dạng thông báo cần nêu cụ thể tài liệu phải bổ sung cập nhật vàcác nội dung phải sửa đổi. Cơ sở chào làng đủ đk chỉ đề xuất bổ sung,sửa đổi theo nội dung của văn phiên bản thông báo. Khi cảm nhận văn bản thông báo hồsơ không hợp lệ, cơ sở công bố đủ điều kiện phải hoàn thành xong vàgửi hồ nước sơ bổ sung về cơ quan chào đón hồ sơ.

Trong thời hạn 02 ngày thao tác kể từngày cảm nhận hồ sơ bửa sung, cơ quan mừng đón hồ sơ bắt buộc gửi cho cơ sở côngbố đủ đk Phiếu tiếp nhận hồ sơ té sung. Trường thích hợp cơ sở công bố đủ điềukiện đã bổ sung hồ sơ mà lại không đúng cùng với yêu cầu thì phải thường xuyên hoàn chỉnhhồ sơ theo thủ tục quy định tại Khoản này cho đến khi làm hồ sơ đạt yêu cầu.

3. Vào thời hạn đôi mươi ngày thao tác làm việc kểtừ ngày ghi bên trên Phiếu chào đón hồ sơ so với hồ sơ hòa hợp lệ hoặc kể từ ngày ghitrên phần mừng đón hồ sơ bổ sung đối với hồ sơ chưa phù hợp lệ, nếu phòng ban tiếpnhận hồ nước sơ không có văn phiên bản trả lời thì cơ sở ra mắt đủ điều kiện KSK đượctriển khai vận động KSK theo như đúng phạm vi chuyên môn đã công bố.

Chương IV

TRÁCHNHIỆM THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệmcủa bạn được khám sức khỏe

1. Báo tin trung thực vềtiền sử bạn dạng thân, bệnh tật và chịu trách nhiệm về tin tức đã cung cấp.

2. Tuân thủ các hướng dẫn, chỉ địnhcủa bạn KSK trong quy trình thực hiện tại KSK.

3. Xuất trình làm hồ sơ KSK theo quy địnhtại Điều 4 Thông tứ này cho tất cả những người KSK nhằm kiểm tra trong những lần tiến hành mộthoạt đụng khám lâm sàng hoặc xét nghiệm cận lâm sàng.

Điều 15. Trách nhiệmcủa cơ sở áp dụng lao động, ngôi trường đại học, cao đẳng, trung học siêng nghiệpvà trường dạy nghề

1. Chịu trách nhiệm tổ chức việc KSKcho đối tượng người tiêu dùng thuộc thẩm quyền làm chủ theo pháp luật của pháp luật.

2. Quản lý Sổ KSK chu trình của đốitượng nằm trong thẩm quyền cai quản lý.

Điều 16. Trách nhiệmcủa cửa hàng khám sức khỏe

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật vềkết quả KSK vị cơ sở bản thân thực hiện.

2. Tổng hợp công dụng thực hiện hoạtđộng KSK vị cơ sở mình thực hiện vào report hoạt động tầm thường của các đại lý và báocáo theo vẻ ngoài về thống kê, báo cáo.

Điều 17. Trách nhiệmcủa Sở Y tế cùng cơ quan thống trị nhà nước về y tế của các Bộ, ngành

1. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyển động KSKtại các cơ sở KBCB trực thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động củacác các đại lý KSK theo quy định; đình chỉ hoặc đề xuất đình chỉ chuyển động KSKhoặc xử lý vi phạm luật theo thẩm quyền so với các đại lý KSK cảm thấy không được điều kiệntheo phương tiện tại Thông tư này.

Điều 18. Trách nhiệmcủa Cục làm chủ khám, chữa dịch - cỗ Y tế

1. Chỉ đạo, phía dẫn vận động KSKtại những cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh trong phạm vi cả nước.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động củacác các đại lý KSK theo qui định của pháp luật; đình chỉ hoặc đề nghị đình chỉhoạt động KSK hoặc xử lý vi phạm luật theo thẩm quyền đối với các các đại lý KSK không đủđiều kiện theo qui định tại Thông tư này.

Chương V

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thực thi thihành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 7 năm 2013.

Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của cỗ Y tế trả lời KSK và Thông bốn liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 mon 12 năm 2004 của: cỗ Y tế - bộ Lao rượu cồn - thương binh cùng Xã hội -Bộ Tài bao gồm hướng dẫn triển khai khám và chứng nhận sức khỏe cho những người lao độngViệt Nam đi làm việc việc ở quốc tế hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành tính từ lúc ngày Thông tứ nàycó hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Điều 20. Điều khoảntham chiếu

Trường hợp những văn bạn dạng dẫn chiếu trongThông tư này được thay thế sửa chữa hoặc sửa đổi, bổ sung thì triển khai theo văn bảnthay cầm hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 21. Quy địnhchuyển tiếp

Các cơ sở KBCB đang triển khai hoạtđộng KSK trước ngày Thông tư này có hiệu lực được liên tiếp thực hiện vận động KSKđến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013. Sau đó, trường hợp muốn liên tiếp thực hiện tại hoạtđộng KSK thì phải thỏa mãn nhu cầu các đk và triển khai quy trình, làm hồ sơ công bốđủ điều kiện KSK được công cụ tại Thông tứ này.

Trong quy trình thực hiện, nếu gồm khókhăn, vướng mắc, đề xuất cá nhân, tổ chức triển khai phản ánh về bộ Y tế (Cục quản lí lýkhám, trị bệnh) giúp xem xét, giải quyết./.

Xem thêm: Toán 10 Bài 3 Chương 3 - Giải Bài Tập Sgk Toán 10 Phần Đại Số

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ (Vụ Khoa giáo văn xã, Công báo, Cổng TTĐT chủ yếu phủ); - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ; - UBND những tỉnh, tp trực thuộc TW; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - Cục khám nghiệm VBQPPL-Bộ tứ pháp; - Sở Y tế những tỉnh, tp trực nằm trong TW; - những đơn vị trực thuộc bộ Y tế; - Y tế những Bộ, ngành; - Cổng TTĐT cỗ Y tế; - Lưu: VT, KCB (03b), PC (02b).

Topnhacai - Nhà cái uy tín số 1 hiện nay | ghế massage giá rẻ