1 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 11.3 Đáp án và giải đáp giải2 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 22.3 Đáp án và khuyên bảo giải3 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 33.3 Đáp án và lí giải giải4 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 44.3 Đáp án và chỉ dẫn giải5 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 55.3 Đáp án và khuyên bảo giải

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 1

Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tác ….

Kì thi tuyển chọn sinh vào lớp 10

Môn thi: Toán (hệ Công lập)


Bạn vẫn xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 bắt đầu nhất

Thời gian làm bài: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 : Điều kiện xác định của biểu thức p = 2018

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mà ∠DEM = ∠MEC (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau)

=> ∠EHC = ∠ECH => ΔEHC cân nặng tại E

=> EN là mặt đường trung trực của CH

Xét đường tròn (O) có: Đường kính OM vuông góc với dây CD tại I

=> NI là con đường trung trực của CD => NC = ND

EN là đường trung trực của CH => NC = NH

=> N là trọng tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác DCH

=> H ∈ (N, NC)

Mà N, C thắt chặt và cố định => H thuộc mặt đường tròn cố kỉnh định

Qua nội dung bài viết ở trên, trung học phổ thông Sóc Trăng đã hỗ trợ cho những em học sinh 5 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán, bao hàm cả đáp án và gợi ý giải dễ hiểu nhất. Những em học sinh có thể truy cập website trung học phổ thông Sóc Trăng để tò mò những nội dung bài viết hữu ích, phục vụ cho quy trình học tập với thi cử.