Do năng lượng điện thử mang điện âm nênE⇀ngược chiều F⇀nên độ mạnh điện trường được đặt theo hướng từ đề nghị sang trái và độ lớn
Bạn đang xem: Đặt một điện tích thử

Tại A gồm điện tích lũy q1, tại B bao gồm điện tích điểmq2. Bạn ta tìm kiếm được điểm M tại đó năng lượng điện trường bởi 0. M nằm trên đoạn trực tiếp nối A, B với ở ngay gần A hơn B. Nói cách khác gì về dấu với độ lớn của những điện tíchq1,q2?


Cho hai quả cầu kim loại tích điện tất cả độ lớn cân nhau nhưng trái dấu đặt phương pháp nhau một không gian đổi trên A cùng B thì độ lớn cường độ năng lượng điện trường tại một điểm C trên tuyến đường trung trực của AB và sinh sản với A cùng B thành tam giác hầu hết là E. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc cùng nhau rồi đặt lại A cùng B thì độ mạnh điện trường tại C là


Hai năng lượng điện q1=3q; q2=27q đặt cố định tại 2 điểm A, B trong bầu không khí với AB = a. Trên điểm M tất cả cường độ năng lượng điện trường tổng hợp bởi 0. Điểm M


Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A với B và gồm cùng độ lớn, thuộc dấu. độ mạnh điện trường tại một điểm trên tuyến đường trung trực của AB thì tất cả phương


Một năng lượng điện -1 μC đặt trong chân không hình thành điện trường trên một điểm bí quyết nó 1m có độ to và phía là


Điện trường thân hai phiên bản của một tụ điện phẳng để nằm ngang bao gồm cường độ điện trường 4900 V/m. Xác định cân nặng hạt lớp bụi đặt trong điện trường này nếu nó sẽ mang điện tích q=Điện trường thân hai phiên bản của một tụ năng lượng điện phẳng đặt nằm ngang tất cả cường độ năng lượng điện trường 4900 V/m. Xác định cân nặng hạt lớp bụi đặt trong điện trường này nếu nó sẽ mang điện tích q= 4.10-10C và đang sinh sống trạng thái cân nặng bằng. ( mang g = 10 m/s2)C với đang sinh hoạt trạng thái cân nặng bằng. ( mang g = 10 m/s2)


Một trái cầu nhỏ khối lượng 0,1g và có điện tích q = -10-6C được treo bằng một gai dây mảnh ở trong năng lượng điện trường E = 1000 V/m gồm phương ngang đến g = 10m/s2 . Lúc quả cầu cân bằng, tính góc lệch của dây treo quả mong so cùng với phương thẳng đứng.


Điện tích trữ q = -3.10-6C được để ở điểm cơ mà tại đó năng lượng điện trường bao gồm phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và cường độ điện trường E = 12000 V/m. Phương, chiều với độ to của lực tính năng lên điện tích q


Một quả cầu cân nặng m = 1 g treo vì chưng sợi dây mảnh sinh sống trong năng lượng điện trường bao gồm cường độ E = 1000 V/m gồm phương ngang thì dây treo quả cầu lệch góc α = 30° so với phương thẳng đứng. Quả cầu có điện tích q > 0. Cho g = 10 m/s2. Tính trương lực dây treo quả cầu ở trong điện trường.


Nếu trên một điểm tất cả 2 năng lượng điện trường gây vị 2 năng lượng điện điểm q1 âm vàQ2dương thì vị trí hướng của cường độ năng lượng điện trường tại điểm đó được xác minh bằng


Hai năng lượng điện điểm q1=-10-6 và q2=10-6 đặt tại hai điểm A với B bí quyết nhau 40 centimet trong chân không. độ mạnh điện trường tổng đúng theo tại điểm N giải pháp A trăng tròn cm và giải pháp B 60 cm tất cả độ lớn
Xem thêm: Chất Nào Dưới Đây Là Hiđroxit Lưỡng Tính ? A Chất Nào Sau Đây Là Hiđroxit Lưỡng Tính

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam