Trong kia E1=9V, r1=1,2Ω; E2=3V, r2=0,4Ω. Điện trởR=28,4Ω. Hiệu điện nắm giữa nhì đầu đoạn mạch UAB=6V. Cường độ mẫu điện trong mạch có chiều và độ bự là:
Bạn đang xem: Để bóng đèn 120v 60w sáng bình thường

Cho đoạn mạch bao gồm điện trở R1=100Ω, mắc thông suốt với năng lượng điện trở R2=200Ω. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện cố kỉnh Ukhi đó hiệu điên cầm cố giữa nhị đầu điện trở R1là 6V. Hiệu điện cố giữa hai đầu đoạn mạch là:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

e1=6V, e2=18V, r1=r2=2Ω; R0=4Ω. Đèn ghi 6V - 6W. R là biến đổi trở.

lúc R=6Ω đèn sáng nuốm nào?


Cho mạch điện sau:

*

Biết:

E=24V,r=2Ω,R1=R2=5Ω,

C1=4.10−7F,C2=6.10−7F

Điện tích trên 2 phiên bản tụ điện khi K đóng góp là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

Mỗi pin tất cả suất điện đụng E=1,5V, năng lượng điện trở vào r=1Ω. Điện trở mạch ngoại trừ R=3,5Ω. Cường độ chiếc điện sinh hoạt mạch bên cạnh là:


Cho đoạn mạch có điện trở R1=100Ω, mắc nối tiếp với năng lượng điện trở R2=200Ω, hiệu điên nạm giữa nhị đầu đoạn mạch là 12V. Hiệu điện núm giữa nhì đầu năng lượng điện trở R1là:


Một mối cung cấp điện gồm điện trở vào 0,1Ωđược mắc với điện trở 4,8Ωthành mạch kín. Lúc đó hiệu điện nạm giữa hai cực của điện áp nguồn là 12V. Suất điện hễ của nguồn điện áp là


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

E1=12V, E2=9V, E3=3V, r1=r2=r3=1Ω. Các điện trở R1=R2=R3=2Ω. Hiệu điện cầm UAB có mức giá trị:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

E=12V,  r=2Ω,  R1=1Ω,  R2=2Ω, 

 R3=3Ω,  C1=1μF,C2=2μF.

Điện tích trên từng tụ điện là?


Điện tích của electron là −1,6.10−19C, điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong30(s)15(C). Số êlectron chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

E=24V, r=0. Các vôn kế như thể nhau. Số chỉ những vôn kế V2 có giá trị là:


Đồ thị miêu tả định biện pháp Ôm là:

*

*


Một mạch điện bí mật gồm hai điện áp nguồn E1, r1 với E2, r2mắc nối liền với nhau, mạch ko kể chỉ tất cả điện trở R. Biểu thức cường độ chiếc điện trong mạch là:
Xem thêm: Câu Chuyện Dòng Sông Mp3 - Truyện Đọc Câu Chuyện Dòng Sông

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam