Trong đó E1=9V, r1=1,2Ω; E2=3V, r2=0,4Ω. Điện trởR=28,4Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB=6V. Cường độ dòng điện trong mạch có chiều và độ lớn là:
Bạn đang xem: Để bóng đèn 120v 60w sáng bình thường

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1=100Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2=200Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế Ukhi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1là 6V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

e1=6V, e2=18V, r1=r2=2Ω; R0=4Ω. Đèn ghi 6V - 6W. R là biến trở.

Khi R=6Ω đèn sáng thế nào?


Cho mạch điện sau:

*

Biết:

E=24V,r=2Ω,R1=R2=5Ω,

C1=4.10−7F,C2=6.10−7F

Điện tích trên 2 bản tụ điện khi K đóng là?


Cho mạch điện như hình vẽ.

*

Mỗi pin có suất điện động E=1,5V, điện trở trong r=1Ω. Điện trở mạch ngoài R=3,5Ω. Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là:


Cho đoạn mạch gồm điện trở R1=100Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2=200Ω, hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1là:


Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ωđược mắc với điện trở 4,8Ωthành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Suất điện động của nguồn điện là


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

E1=12V, E2=9V, E3=3V, r1=r2=r3=1Ω. Các điện trở R1=R2=R3=2Ω. Hiệu điện thế UAB có giá trị:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

E=12V,  r=2Ω,  R1=1Ω,  R2=2Ω, 

 R3=3Ω,  C1=1μF,C2=2μF.

Điện tích trên từng tụ điện là?


Điện tích của electron là −1,6.10−19C, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong30(s)15(C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

E=24V, r=0. Các vôn kế giống nhau. Số chỉ các vôn kế V2 có giá trị là:


Đồ thị mô tả định luật Ôm là:

*

*


Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
Xem thêm: Câu Chuyện Dòng Sông Mp3 - Truyện Đọc Câu Chuyện Dòng Sông

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam