Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (338.63 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán chương 2 lớp 9

Đề chất vấn 45 phút mơn Tốn lớp 9 Chương 2 Đại số - thcs Quang Trung 1. Cho hai tuyến phố thẳng : y = 2x – 1 (d1) cùng y = -x + 2 (d2).

a. Search tọa độ giao điểm M của (d1) và (d2) .

b. Viết phương trình mặt đường thẳng (d) qua M nói bên trên và cắt trục Oy tại điểm có tung độ bởi 4.

c. Viết phương trình con đường thẳng (d’) qua cội tọa độ O và tuy vậy song cùng với (d1)

2. đến đường trực tiếp (d): y = ax + b ( a ≠ 0)

a. Tra cứu a, b hiểu được phương trình con đường thẳng đi qua hai điểm A(1; 2) cùng B(2; 0) b. Vẽ vật dụng thị của hàm số y = ax + b cùng với a, b vừa kiếm được ở câu a

Giải:

1. A. Phương trình hồnh độ giao điểm của (d1) với (d2):

2x – 1 = -x + 2 ⇔ 3x = 3 ⇔ x = 1

Thế x = 1 vào phương trình của (d1) ⇒ y = 2.1 – 1 ⇒ y = 1

Vậy M(1; 1)

b. Phương trình mặt đường thẳng (d) bao gồm dạng: y = ax + b (a ≠ 0) Đường thẳng (d) cắt Oy tại điểm tất cả tung độ bằng 4 ⇒ b = 4 khi đó: y = ax + 4

M ∈ (d) ⇒ 1 = a.1 + 4 ⇒ a = -3
Vậy : y = -3x + 4

c. Vị (d’) // (d1) đề nghị (d’) tất cả phương trình: y = 2x + b (b ≠ -1)


(2)

2 = a + b ⇒ b = 2 – a (1) B ∈ (d) yêu cầu ta có:

0 = 2a + b ⇒ b = -2a (2)

Từ (1) với (2) ⇒ 2 – a = -2a ⇒ a = -2 lúc ấy b = 4

Vậy : y = -2x + 4


Tài liệu liên quan


*
De kiem tra 1 tiet mon Toan lop 8 Chuong II 2 771 0
*
Đề khám nghiệm 1 máu môn toán lớp 12 chương 3 đề số 167 2 598 1
*
Đề soát sổ 1 huyết môn toán lớp 12 chương 3 đề số 168 2 421 1
*
Đề bình chọn 1 huyết môn toán lớp 12 chương 3 đề số 169 2 395 0
*
Đề soát sổ 1 huyết môn toán lớp 12 chương 3 đề số 170 1 436 1
*
Đề chất vấn 1 ngày tiết môn toán lớp 12 chương 3 đề số 171 1 312 0
*
Đề kiểm soát 1 máu môn toán lớp 12 chương 3 đề số 172 1 387 0
*
Đề đánh giá 1 huyết môn toán lớp 12 chương 3 đề số 173 1 442 0
*
Đề soát sổ 1 máu môn toán lớp 12 chương 3 đề số 174 1 407 0
*
Đề khám nghiệm 1 tiết môn toán lớp 12 chương 3 đề số 175 3 325 0
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(338.63 KB - 2 trang) - Đề soát sổ 1 tiết môn Toán lớp 9 Chương 2 Đại số - thcs Quang Trung
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Giáo Án Phân Tích Đề Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận, Phân Tích Đề, Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận

×