Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi thân kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Đề kiểm tra 1 máu Toán 7 Chương 1 Đại số gồm đáp án, cực hay (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 7 Chương 1 Đại số bao gồm đáp án, rất hay (4 đề)

Để ôn luyện với làm tốt các bài bác kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 1 huyết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, cực hay. Hy vọng bộ đề khám nghiệm này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài khám nghiệm môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán lớp 7


Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khám nghiệm 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - trường đoản cú luận - Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Mang lại x = |x|, hiệu quả nào ĐÚNG sau đây:

A. X 1

B. X ≥ -1

C. X 6 + 75 – 74 phân chia hết cho:

A. 3

B. 7

C. 4

D. 2

Câu 5. Công dụng nào sau đây là đúng ?

*


Câu 6. Câu nào trong số câu sau SAI:

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện phép tính (bằng cách phải chăng nếu có thể):

*

Câu 2. Tra cứu x biết:

*

Câu 3. Hưởng trọn ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, 3 đưa ra đội 7A, 7B, 7C sẽ thu được tổng cộng 120 kilogam giấy vụn. Hiểu được số giấy vụn chiếm được của 3 chi đội theo thứ tự tỉ lệ cùng với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn chiếm được của mỗi chi đội.

Câu 4. đến

*
.

Đáp án và giải đáp làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*


Câu 1. Lựa chọn D.

Theo tư tưởng giá trị tuyệt vời của x:

*

Câu 2. Chọn B

Ta có:

*

Câu 3. Lựa chọn C

*

Câu 4. Lựa chọn B

*

Câu 5. Chọn A

*

Câu 6. Lựa chọn C

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)


Câu 1

Câu a với b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 2.

Câu a và b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 3. (2 điểm)

Gọi số giấy vụn thu được của chi đội 7A, 7B, 7C theo thứ tự là x, y, z (kg;x, y, z > 0)

Vì số giấy vụn của 3 bỏ ra đội lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8 đề xuất ta bao gồm

*
.

Vì tổng số thu được 120 kg giấy vụn nên ta bao gồm x + y + z = 120.

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

  

*

Suy ra x = 45(TM), y = 35(TM), z = 40(TM)..

Vậy số giấy vụn chiếm được của đưa ra đội 7A, 7B, 7C theo thứ tự là 45 kg, 35 kg, 40 kg.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề chất vấn 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ bỏ luận - Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Trường hợp

*
thì x = ?

*

Câu 2. Biết x:(-2)5 = (-2)3. Hiệu quả x bằng:

*

Câu 3. Mang đến đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:

*

Câu 4. Phân số nào màn biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

*

Câu 5. đến tỉ lệ thức

*
. Hiệu quả x bằng:

A. -10

B. -9

C. -8

D. -7

Câu 6. Mang đến

*
thì m3 bằng:

A. 3

B. 9

C. 729

D. 81

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính:

*

Câu 2 (2 điểm). Tìm kiếm x biết:

*

Câu 3 (1 điểm). Số học sinh ba khối 6, 7, 8 tỉ trọng với các số 41; 29; 30. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và 7 là 140 học tập sinh. Tính số học viên mỗi khối.

Câu 4 (1 điểm).Cho tỉ lệ thức

*
.

Đáp án và khuyên bảo làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn D.

*

Câu 2. Chọn A.

*

Câu 3. Chọn B.

*

Câu 4. Lựa chọn D.

*

Câu 5. Lựa chọn C.

*

Câu 6. Chọn C.

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 2. Từng câu 1 điểm

*

Câu 3.

Gọi số học viên ba khối 6, 7, 8 thứu tự là x, y, z (học sinh) (x, y, z ∈ N*)

Vì số học viên ba khối 6; 7; 8 tỉ trọng với 41; 29; 30 phải ta bao gồm

*
.

Vì tổng số học sinh khối 6 với 7 là 140 học viên nên ta bao gồm x + 7 = 140.

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy số học viên khối 6, 7, 8 thứu tự là 82 (học sinh), 58 (học sinh), 60 (học sinh)

Câu 4 (1 điểm).

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 máu Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - tự luận - Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Mang đến tỉ lệ thức

*
, suy ra:

*

Câu 2. Giải pháp viết làm sao sau đây là đúng:

*

Câu 3. Những số

*
được biểu diễn trên trục số bởi:

A. Một điểm độc nhất

B. Tứ điểm

C. Ba điểm

D. Nhì điểm

Câu 4. Phương pháp viết như thế nào sau đấy là đúng:

A. |-0,23| = -0,23

B. -|-0,23 |= -0,23

C. |-0.23| = ±0,23

D. -|-0,23| = 0,23

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Tính cực hiếm của biểu thức( tính hợp lí nếu gồm thể):

*

Câu 2. Tìm kiếm x, biết:

*

Câu 3. Bố lớp 7A, 7B và 7C đi lao rượu cồn trồng cây. Biết số cây trồng lớp 7A, 7B, 7C lần lượt xác suất với 7; 8; 9 và lớp 7A trồng ít hơn lớp 7C là 6 cây. Tính số cây trồng được bao nhiêu?

Câu 4 mang đến tỉ lệ thức

*

Đáp án và hướng dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn B.

Câu 2. Lựa chọn B.

Câu 3. Lựa chọn D.

*
vì vậy ta chỉ gồm 2 điểm bên trên trục số.

Câu 4. Chọn B.

*

B. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 2. Từng câu 1 điểm

*

Câu 3. (3 điểm)

Gọi số cây cỏ của lớp 7A, 7B cùng 7C lần lượt là x, y, z (cây) (x, y, z ∈ N*)

Vì số câu trông của lớp 7A, 7B, 7C thứu tự tỉ lệ cùng với 7; 8; 9 buộc phải ta gồm

*
.

Vì lớp 7A trông thấp hơn lớp 7C là 6 cây bắt buộc ta có z - x = 6

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy số cây cỏ của 3 lớp 7A, 7B, 7C thứu tự là 21 cây, 24 cây cùng 27 cây.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề chất vấn 1 huyết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - tự luận - Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Công dụng của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Làm tròn số 17,658 đến chữ số thập phân vật dụng hai được công dụng là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số làm sao viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết trái của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Từ đẳng thức a.d = b.c ta hoàn toàn có thể suy ra được tỉ lệ thức:

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): tìm kiếm x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết:

*
và a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, hiểu được 3 cạnh của tam giác kia tỉ lệ với 4;5;3 cùng chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): ko dùng máy tính xách tay bỏ túi hãy so sánh 23000 và 32000

Đáp án và hướng dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Từng ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Từng ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) call độ dài bố cạnh của một tam giác tỉ trọng với 4 ; 5 ; 3 lần lượt là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)

Vì x, y, z tỉ lệ với 4 ; 5 ; 3 nên ta có

*
.

Vì chu vi của tam giác là 120 cm đề nghị ta gồm x + y + z = 120.

Xem thêm: Nghề Pr Là Làm Gì ? Tất Tần Tất Các Công Việc Của Nhân Viên Pr

Áp dụng tính chất của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

  

*

Ta kiếm được x = 40 (TM), y = 50 (TM), z = 30 (TM)

Vậy độ dài cha cạnh của tam giác sẽ là 40 cm, 50 cm, 30 cm.

Câu 4. (0,5 điểm)

*

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, briz15.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện lớp 7 cho con, được tặng kèm miễn chi phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học test cho bé và được support miễn phí. Đăng ký ngay!