Đun rét 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là


Cho 180 gam hỗn hợp glucozơ 2% công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, thu được m gam kết tủa. Biết làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ hầu như là chất rắn tất cả vị ngọt, dễ dàng tan trong nước.

Bạn đang xem: Để phân biệt xenlulozơ và tinh bột ta dùng

(b) Tinh bột cùng xenlulozơ đầy đủ là polisaccarit.

(c) vào dung dịch, glucozơ và saccarozơ đa số hòa rã Cu(OH)2, chế tạo ra phức blue color lam thẫm.

(d) lúc thủy phân hoàn toàn hỗn hợp bao gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ chiếm được một một số loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi làm cho nóng glucozơ với hỗn hợp AgNO3trong NH3dư chiếm được Ag.

(g) Glucozơ với saccarozơ đều chức năng với H2(xúc tác Ni, đun nóng) tạo nên sobitol.

Số phân phát biểuđúng


A. 6.


B.4.


C.5.


D.3.


Câu 4:


Trong điều kiện thường, X là hóa học rắn, dạng tua màu trắng. Phân tử X có kết cấu mạch không phân nhánh, ko xoắn. Thủy phân X trong môi trường xung quanh axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là


A. xenlulozơ.


B.amilopectin.


C.saccarozơ.


D.fructozơ.


Câu 5:


Thủy phân 24,48 gam tất cả hổn hợp X, tất cả glucozơ với saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit thu được hỗn hợp Y. Th-nc axit trong Y bởi dung dịch NaOH toàn vẹn rồi sau đó thêm lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3vào cùng đun nóng, thu đượcxgam Ag. Phương diện khác, đốt cháy 12,24 gam X nên dùng 0,42 mol O2. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá củax


A. 25,95.


B.30,24.


C.34,56.


D.43,20.


Câu 6:


Sự khác nhau giữa tinh bột và xenlulozơ là


A. Tinh bột có white color còn xenlulozơ có màu xám hoặc xanh.


B.Xenlulozơ có cấu tạo mạch ko nhánh còn tinh bột có thể có mạch phân nhánh.


C.Thuỷ phân tinh bột nhận được glucozơ còn thuỷ phân xenlulozơ thu được fructozơ


D.Tinh bột chế tạo ra phức được cùng với Cu(OH)2còn xenlulozơ thì không.


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại briz15.com


*

link
tin tức briz15.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


briz15.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


briz15.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Câu 14 Trường Hợp Nào Sau Đây Công Của Lực Bằng Không ? Trường Hợp Nào Sau Đây Công Của Lực Bằng Không


Quên mật khẩu


Nhập add email chúng ta đăng ký để lấy lại mật khẩu
đem lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


briz15.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
briz15.com