Tài liệu liên quan

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG cỗ TỈNH NGHỆ AN LÃNH đạo PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP từ thời điểm năm 2001 đến năm 2010


Bạn đang xem: Đề thi đại học khối a năm 2006

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ TỈNH NGHỆ AN LÃNH đạo PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP từ thời điểm năm 2001 đến năm 2010 220 0
sẽ giúp học sinh tài giỏi liệu tiếp thu kiến thức ,luyện tập mang đến kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu xem thêm trong quy trình giảng dạy dỗ
để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập mang lại kiểu bài toán này,giáo viên tài năng liệu tìm hiểu thêm trong quy trình giảng dạy dỗ 19 56 0
để giúp học sinh có tài năng liệu tiếp thu kiến thức ,luyện tập mang đến kiểu vấn đề này,giáo viên tài năng liệu xem thêm trong quá trình giảng dạy dỗ
sẽ giúp học sinh có tài liệu học hành ,luyện tập đến kiểu việc này,giáo viên có tài năng liệu xem thêm trong quá trình giảng dạy dỗ 19 56 0
SKKN để giúp đỡ học sinh tài giỏi liệu học tập ,luyện tập mang lại kiểu vấn đề này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quy trình giảng dạy dỗ
SKKN để giúp học sinh tài giỏi liệu học hành ,luyện tập đến kiểu việc này,giáo viên tài giỏi liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 19 40 0
SKKN sẽ giúp học sinh tài năng liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quy trình giảng dạy dỗ
SKKN sẽ giúp đỡ học sinh tài năng liệu học tập ,luyện tập mang lại kiểu câu hỏi này,giáo viên tài giỏi liệu tham khảo trong quy trình giảng dạy 22 19 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO tìm HIỂU với PHÊ PHÁN những QUAN điểm không đúng TRÁI, TRÀO LƯU PHI MÁC XÍT đối với ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM cùng CÁCH MẠNG VIỆT phái nam
TÀI LIỆU THAM KHẢO tìm kiếm HIỂU cùng PHÊ PHÁN các QUAN điểm không đúng TRÁI, TRÀO LƯU PHI MÁC XÍT so với ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và CÁCH MẠNG VIỆT phái nam 946 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO THỰC CHẤT và ý NGHĨA của học tập THUYẾT mâu THUẪN vào TRIẾT học tập của hê tị 340 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO khiếp tê CHÍNH TRỊ xây DỰNG quan tiền hệ cài đặt về tứ LIỆU sản XUẤT vào THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA làng hội nghỉ ngơi VIỆT nam
TÀI LIỆU THAM KHẢO gớm tê CHÍNH TRỊ xây DỰNG quan liêu hệ sở hữu về bốn LIỆU sản XUẤT vào THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội sống VIỆT phái nam 23 410 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO sự BIẾN đổi các yếu tố khiếp TẾ, CHÍNH TRỊ, thôn hội tác ĐỘNG đến việc PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA làng mạc hội KHOA học, ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở vn
TÀI LIỆU THAM KHẢO sự BIẾN đổi những yếu tố khiếp TẾ, CHÍNH TRỊ, thôn hội tác ĐỘNG đến sự PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA thôn hội KHOA học, ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP thay đổi ở nước ta 26 258 0
(Sáng kiến gớm nghiệm) sẽ giúp đỡ học sinh có tài năng liệu học tập ,luyện tập mang lại kiểu việc này,giáo viên có tài liệu tìm hiểu thêm trong quá trình giảng dạy dỗ
(Sáng kiến gớm nghiệm) sẽ giúp học sinh tài giỏi liệu học tập ,luyện tập mang lại kiểu việc này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy dỗ 19 2 0
lý giải trích dẫn tài liệu xem thêm cho luận văn, luận án, công trình xây dựng khoa học tập viện huấn luyện và đào tạo sau đh
giải đáp trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm cho luận văn, luận án, công trình xây dựng khoa học tập viện đào tạo và giảng dạy sau đh 638 0
gợi ý trích dẫn tài liệu xem thêm cho luận văn, luận án, công trình xây dựng khoa học tập viện giảng dạy sau đại học
khuyên bảo trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án, công trình khoa học viện huấn luyện sau đại học 805 0
tài liệu tổng hợp câu hỏi và đáp án môn anh văn chuyên ngành tài chủ yếu kế toán - topica 12 85 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn lý LUẬN xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT phái nam SAU đại học 679 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn NHỮNG vấn đề kinh tế tài chính CHÍNH TRỊ sinh sống VIỆT nam SAU đại học 26 184 0
Tài liệu xem thêm đề thi và đáp án đề thi đh khối A từ năm 2003 mang đến năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006Môn thi: TOÁN, khối A thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN thông thường CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) 1. điều tra sự biến chuyển thiên cùng vẽ đồ vật thị của hàm số 32y2x 9x12x4.=−+− 2. Search m để phương trình sau bao gồm 6 nghiệm phân biệt: 322x 9x 12x m.−+ = Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình: ()662cos x sin x sinxcosx0.22sinx+−=− 2. Giải hệ phương trình: ()xy xy 3x, y .x1 y1 4⎧+− =⎪∈⎨++ + =⎪⎩ Câu III (2 điểm) Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến hình lập phương ABCD.A 'B'C ' D ' với ( )()()()A 0;0;0 ,B1;0;0 ,D 0;1;0 ,A' 0;0;1. điện thoại tư vấn M với N lần lượt là trung điểm của AB và CD. 1. Tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng A'C và MN. 2. Viết phương trình khía cạnh phẳng đựng A'C và tạo nên với mặt phẳng Oxy một góc α biết 1cos .6α= Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân: 2220sin 2xI dx.cos x 4sin xπ=+∫ 2. đến hai số thực x 0, y 0≠≠ thay đổi và thỏa mãn nhu cầu điều kiện: ()22x y xy x y xy+=+−. Tìm giá bán trị lớn số 1 của biểu thức 3311A.xy=+ PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu V.a hoặc câu V.b Câu V.a. Theo chương trình trung học phổ thông không phân ban (2 điểm) 1. Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho những đường thẳng: 123d:x y 3 0, d :x y 4 0, d:x 2y 0.++= −−= − = kiếm tìm tọa độ điểm M nằm trê tuyến phố thẳng 3 chiều sao cho khoảng cách từ M cho đường thẳng 1d bởi hai lần khoảng cách từ M đến đường trực tiếp 2d. 2. Tìm thông số của số hạng chứa 26x trong khai triển nhị thức Niutơn của n741x,x⎛⎞+⎜⎟⎝⎠ hiểu được 12 n 202n 1 2n 1 2n 1C C . C 2 1.++ ++++ =− (n nguyên dương, knC là số tổng hợp chập k của n phần tử) Câu V.b. Theo chương trình thpt phân ban thí điểm (2 điểm) 1. Giải phương trình: xxxx3.8 4.12 18 2.27 0.+−− = 2. Mang đến hình trụ có những đáy là hai hình tròn trụ tâm O với O', bán kính đáy bằng chiều cao và bởi a. Trên tuyến đường tròn đáy vai trung phong O rước điểm A, trên đường tròn đáy trung tâm O' đem điểm B làm thế nào cho AB 2a.= Tính thể tích của khối tứ diện OO 'AB. ---------------------------------------Hết--------------------------------------- Cán cỗ coi thi không lý giải gì thêm. Họ với tên thí sinh: số báo danh: . ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006Môn thi: TOÁN, khối A thời gian làm bài: 180 phút, ko kể thời gian phát đề PHẦN. Trong không gian với hệ t a độ Oxyz, mang lại hình lập phương ABCD .A 'B'C ' D ' với ( )()()( )A 0;0;0 ,B1;0;0 ,D 0;1;0 ,A& apos; 0;0;1. Hotline

Tài liệu liên quan

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG cỗ TỈNH NGHỆ AN LÃNH đạo PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP từ thời điểm năm 2001 đến năm 2010
TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ TỈNH NGHỆ AN LÃNH đạo PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP từ năm 2001 mang đến năm 2010 220 0
để giúp đỡ học sinh có tài liệu học hành ,luyện tập đến kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình giảng dạy
để giúp đỡ học sinh tài giỏi liệu tiếp thu kiến thức ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên tài giỏi liệu xem thêm trong quy trình giảng dạy dỗ 19 56 0
để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập mang lại kiểu câu hỏi này,giáo viên có tài liệu xem thêm trong quy trình giảng dạy
sẽ giúp đỡ học sinh có tài năng liệu học tập ,luyện tập mang lại kiểu vấn đề này,giáo viên có tài liệu xem thêm trong quá trình giảng dạy 19 56 0
SKKN sẽ giúp học sinh có tài liệu học hành ,luyện tập đến kiểu bài toán này,giáo viên tài năng liệu xem thêm trong quy trình giảng dạy dỗ
SKKN để giúp đỡ học sinh có tài năng liệu học tập ,luyện tập đến kiểu vấn đề này,giáo viên tài năng liệu xem thêm trong quá trình giảng dạy 19 40 0
SKKN để giúp đỡ học sinh tài năng liệu tiếp thu kiến thức ,luyện tập đến kiểu câu hỏi này,giáo viên tài năng liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy dỗ
SKKN để giúp học sinh tài năng liệu tiếp thu kiến thức ,luyện tập mang lại kiểu câu hỏi này,giáo viên tài giỏi liệu xem thêm trong quá trình giảng dạy dỗ 22 19 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO tìm HIỂU cùng PHÊ PHÁN những QUAN điểm không nên TRÁI, TRÀO LƯU PHI MÁC XÍT so với ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và CÁCH MẠNG VIỆT phái mạnh
TÀI LIỆU THAM KHẢO tìm kiếm HIỂU với PHÊ PHÁN các QUAN điểm không nên TRÁI, TRÀO LƯU PHI MÁC XÍT so với ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và CÁCH MẠNG VIỆT phái mạnh 946 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO THỰC CHẤT với ý NGHĨA của học THUYẾT mâu THUẪN vào TRIẾT học của hê ghen 340 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO gớm tê CHÍNH TRỊ xây DỰNG quan lại hệ tải về bốn LIỆU sản XUẤT vào THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA làng mạc hội sống VIỆT nam giới
TÀI LIỆU THAM KHẢO khiếp tê CHÍNH TRỊ xây DỰNG quan tiền hệ cài đặt về tư LIỆU sản XUẤT vào THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA buôn bản hội sinh hoạt VIỆT phái nam 23 410 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO sự BIẾN đổi những yếu tố tởm TẾ, CHÍNH TRỊ, buôn bản hội tác ĐỘNG tới việc PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA thôn hội KHOA học, ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP thay đổi ở vn
TÀI LIỆU THAM KHẢO sự BIẾN đổi những yếu tố khiếp TẾ, CHÍNH TRỊ, làng hội tác ĐỘNG tới sự PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA buôn bản hội KHOA học, ý NGHĨA so với sự NGHIỆP đổi mới ở nước ta 26 258 0
(Sáng kiến kinh nghiệm) để giúp học sinh tài năng liệu học hành ,luyện tập cho kiểu câu hỏi này,giáo viên tài giỏi liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
(Sáng kiến kinh nghiệm) để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập mang đến kiểu việc này,giáo viên tài năng liệu tìm hiểu thêm trong quá trình giảng dạy 19 2 0
giải đáp trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm cho luận văn, luận án, công trình xây dựng khoa học viện huấn luyện và đào tạo sau đại học
giải đáp trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án, dự án công trình khoa học tập viện huấn luyện sau đh 638 0
giải đáp trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm cho luận văn, luận án, dự án công trình khoa học tập viện đào tạo sau đại học
lý giải trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm cho luận văn, luận án, công trình khoa học viện đào tạo và giảng dạy sau đh 805 0
tài liệu tổng hợp thắc mắc và câu trả lời môn anh văn chuyên ngành tài bao gồm kế toán - topica 12 85 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn lý LUẬN xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT phái nam SAU đh 679 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn NHỮNG vấn đề kinh tế CHÍNH TRỊ nghỉ ngơi VIỆT nam giới SAU đại học 26 184 0


Xem thêm: Biên Bản Đối Soát Tiếng Anh Là Gì ? Đối Soát Tiếng Anh Là Gì

Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài bác cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại dột van lop 8