Đề thi đh môn đồ gia dụng Lý khối A và A1 năm trước đó được Bộ giáo dục và Đào tạo chào làng chính thức.
Bạn đang xem: Đề thi đại học môn lý 2013

Đề thi

*
Trang 1 đề thi Đại học môn Lý khối A với A1 2013
*
Trang 3 đề thi đh môn Lý khối A với A1 2013
*
Trang 3 đề thi đại học môn Lý khối A và A1 2013
*
Trang 4 đề thi đại học môn Lý khối A cùng A1 2013
*
Trang 5 đề thi đại học môn Lý khối A và A1 2013
*
Trang 6 đề thi đh môn Lý khối A với A1 2013

Đáp án

Xem đáp án

*
Trang 1 giải đáp đề thi Đại học môn Lý khối A và A1 2013
*
Trang 2 giải đáp đề thi đh môn Lý khối A cùng A1 2013

thông tin Tuyển sinh 2016 cập nhật bắt đầu nhất. Tham khảo đề thi Trung học đa dạng Quốc Gia, đề thi đh và đề thi thử những năm trước.


Đề thi đh môn Lý 2013 Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác Đề thi đại học môn Lý khối A 2013 đề thi đh môn Lý khối A1 2013 đề thi đại học môn Lý 2013

Bạn rất có thể quan tâm
Xem thêm: Tin Tuyển Sinh Học Viện Hành Chính Quốc Gia Tphcm Tuyển Sinh 2021

*