*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài bác hát

Tài liệu cỗ đề thi Toán lớp 3 thân học kì 2 năm học 2021 - 2022 bao gồm 15 đề thi tổng phù hợp từ đề thi môn Toán 3 của các trường tiểu học tập trên toàn quốc đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài bác thi thân học kì 2 Toán lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn toán

Đề thi giữa học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào chỗ trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn ko trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn không trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn tư trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số thích hợp vào địa điểm trống (…)

b)Số nhỏ bé nhất gồm 4 chữ số là:…….

c)Số ngay lập tức trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên những bán kính, 2 lần bán kính có trong hình tròn bên :

- bán kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng những trong 5 can. Hỏi 4 can dầu tất cả bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi giữa học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước lời giải đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào địa điểm trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở hàng trăm trong số 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 24cm, chiều rộng lớn là 4cm. Chiều dài là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 centimet

Câu 4: thời gian 7 giờ đồng hồ 55 phút thì:

A. Kim giờ trung tâm số 6 với số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ trung tâm số 6 cùng số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ chính giữa số 7 cùng số 8, kim phút chỉ vào số 5.

D. Kim giờ trung tâm số 7 với số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm trên đoạn trực tiếp MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là một chữ số) chữ số cần điền vào chỗ * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: từ luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn tứ trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) tìm kiếm X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính cực hiếm biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 cuốn sách được xếp đều vào 8 chồng. Hỏi 5 ông xã có từng nào quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm có :9 nghìn, 1 chục cùng 6 đơn vị chức năng là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn số 1 có 4 chữ số nhưng mà chữ số làm việc mỗi mặt hàng đều không giống nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền hiệu quả thích vừa lòng vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) trường đoản cú 1000 mang đến 10 000 có 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là điểm ở thân 2 điểm A cùng Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm trực tiếp hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 120m, chiều nhiều năm là 75m. Tính chiều rộng khu đất ấy.

b) Tính chu vi hình vuông có cạnh bởi chiều dài khu đất nền nêu trên

Câu 6 :Ghi ra toàn bộ các cách sắp xếp 3 các bạn A, B, C vào ngồi chung ở một bàn, theo chủng loại :

*

...................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) bốn số như thế nào được viết theo sản phẩm tự từ lớn đến bé xíu ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình tròn tâm O

Hãy viết thương hiệu đoạn thẳng vào chỗ trống (…)

*

- bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) search x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm là 224m, chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Câu 5 :Trong 1 năm :

a) phần đông tháng nào có 30 ngày ?

b) những tháng nào gồm 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất

Câu 1 :Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị chức năng được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + trăng tròn + 6

Số thích hợp viết vào khu vực chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số khủng nhất trong các số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ nước chỉ :

*

a) 8 giờ 15 phút

b) 9 giờ 15 phút

c) 3 giờ 40 phút

Câu 6 :Tháng tám trong thời hạn có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 tháng 5 là ngày nhà nhật thì ngày 1 tháng 6 thuộc năm đó là:

a) sản phẩm hai

b) trang bị ba

c) trang bị tư

Câu 8 :Các 2 lần bán kính có trong hình tròn trụ tâm O bên là:

*

a) AB và MN

b) AB với CD

c) CD và MN

Phần 2.

Xem thêm: Ca Sĩ Vũ Cát Tường - Nghe Tải Nhạc Vũ Cát Tường Mới Nhất

Câu 1 :Viết những số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo đồ vật tự từ bự đến bé:…………………………………………………..