Bộ 12 đề thi học tập kì 1 môn Hóa học lớp 12 là tư liệu vô cùng hữu dụng mà briz15.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 hoá 12

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học được biên soạn với kết cấu đề rất đa dạng, có cả trường đoản cú luận 100% cùng đề trắc nghiệm 100%, bám sát đít nội dung lịch trình học vào sách giáo khoa. Trải qua bộ đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Hóa quý thầy cô và các em học viên có thêm nhiều tứ liệu ôn tập củng cố kỹ năng và kiến thức luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng đến kì thi sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề thi HK1 Hóa 12, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát tại đây.


Bộ 12 đề thi học tập kì 1 môn hóa học lớp 12

Đề thi cuối kì 1 môn hóa học lớp 12 - Đề 1Đề thi cuối kì 1 môn hóa học lớp 12 - Đề 2

Đề thi cuối kì 1 môn hóa học lớp 12 - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa

SỞ GD&ĐT …………

TRƯỜNG thpt ………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 12

MÔN: Hóa học

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 Đ)

Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; S= 32; Na=23; K=39; Al=27; Cl=35,5; Fe=56; Zn=65; Ag=108; Cu=64; Be=9; Mg= 24; Ca=40; Sr= 88; Ba=137;

Câu 1: quá trình nhiều phân tử nhỏ dại (monome) kết hợp với nhau thành phân tử béo (polime) mặt khác giải phóng phần lớn phân tử nước gọi là bội nghịch ứng

A. Trùng hợp.

B. Trao đổi.

C. Nhiệt phân.

D. Trùng ngưng.

Câu 2: tra cứu từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau : Ở dạng mạch hở glucozơ với fructozơ đều phải sở hữu nhóm cacbonyl, tuy vậy trong phân tử glucozơ nhóm cacbonyl ngơi nghỉ nguyên tử C số …, còn vào phân tử fructozơ nhóm cacbonyl nghỉ ngơi nguyên tử C số…. Trong môi trường bazơ, fructozơ rất có thể chuyển hoá thành … và …

A. 1, 2, glucozơ, mantozơ.

B. 1, 2, glucozơ, ngược lại.


C. 2, 2, glucozơ, ngược lại.

D. 2, 1, glucozơ, ngược lại.

Câu 3: Để biệt lập dung dịch những chất sau: metyl amin, axit aminoaxetic, amoni axetat, anbumin (dd tròng trắng trứng) tín đồ ta dùng các thuốc thử là :

A. Quỳ tím, dd HNO3đặc, dd NaOH.

B. Quỳ tím, ddHCl, dd NaOH.

C. Cu(OH)2, phenolphthalein, dd HCl.

D. Quỳ tím, Cu(OH)2.

Câu 4: Cho một vài tính chất: bao gồm dạng tua (1); tung trong nước (2); rã trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); thâm nhập phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong hỗn hợp axit làm cho nóng (6). Các đặc thù của xenlulozơ là:

A. (1), (2), (3) với (4).

B. (1), (3), (4) cùng (6).

C. (3), (4), (5) và (6).

D. (2), (3), (4) với (5).

Câu 5: chất nào sau đây không mang đến phản ứng trùng ngưng?

A. Axit w-aminoenantoic

B. Axit acrylic

C. Axit e-aminocaproic

D. Axit aminoaxetic

Câu 6: Khi nói về peptit với protein, phát biểu làm sao sau đây là sai ?

A. Tất cả các protein phần nhiều tan trong nước chế tác thành dung dịch keo.

B. Trong protein luôn luôn luôn cất nguyên tố nitơ

C. Liên kết của group CO với nhóm NH thân hai đơn vị chức năng a-amino axit được gọi là link peptit.

D. Thủy phân hoàn toàn protein dễ dàng và đơn giản thu được những a-amino axit.


Câu 7: Một mẫu sắt kẽm kim loại Fe có lẫn tạp chất là những kim loại Al, Mg. Để đào thải tạp hóa học thì cần sử dụng dung dịch nào sau đây?

A. Cu(NO3)2.

B. NaOH.

C. Fe(NO3)3.

D. Fe(NO3)2.

Câu 8: mang lại sơ đồ biến đổi sau: Alanin X Y. Hóa học Y là hóa học nào dưới đây ?

A. CH3-H(NH3Cl)COONa

B. CH3-CH(NH2)-COONa

C. CH3-CH(NH3Cl)COOH

D. H2N-CH2-CH2-COOH

Câu 9: trong số các kim lọai: nhôm, bạc, sắt, đồng, crom thì sắt kẽm kim loại cứng nhất, dẫn điện tốt nhất lần lượt là:

A. Sắt, nhôm.

B. Sắt, bạc.

C. Crom, bạc.

D. Crom, đồng.

Câu 10: Polivinyl clorua có công thức là

A. (CH2-CHCl)n.

B. (-CH2-CHBr-)n.

C. (CH2-CH2-)n.

D. (CH2-CHF)n.

Câu 11: thông số kỹ thuật electron của X: 1s22s22p63s23p64s2 Vậy vị trí của X vào bảng tuần trả là

A. ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.

B. ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIIIA.

C. ô 16, chu kỳ 3, đội VIA.

D. ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIA.

Câu 12: những chất vừa tính năng được với dung dịch HCl vừa công dụng được với hỗn hợp AgNO3 là:

A. CuO, Al, Mg.

B. MgO, Na, Ba.

C. Zn, Ni, Sn.

D. Zn, Cu, Fe.

Câu 13: biểu thị nào sau đây không đúng cùng với glucozơ ?

A. Tất cả 0,1% trong huyết người.

B. Xuất hiện trong phần đông các bộ phận của cây, duy nhất là trong trái chín.

C. Còn mang tên gọi là con đường nho.

D. Hóa học rắn, màu trắng, rã trong nước và có vị ngọt.

Câu 14: Lọai thực phẩm như thế nào không đựng được nhiều saccarôzơ là:

A. đường phèn.

B. Mật ong.

C. Mật mía.

D. Mặt đường kính.

Câu 15: cho các chất sau: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2 ; (X3) H2NCH2COOH; (X4) C6H12O6;(X5) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X6) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH; (X7) tròng trắng trứng hỗn hợp nào có tác dụng quỳ tím hóa xanh?

A. X1, X2, X5,X7

B. X1, X5, X4


C. X2, X6

D. X2, X3,X4,X6

Câu 16: Số đồng phân tripeptit tạo thành thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Câu 17: cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với công suất 81%. Toàn thể lượng CO2 hiện ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, chiếm được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 550.

B. 850.

C. 650.

D. 750.

Câu 18: Đun lạnh dung dịch đựng 0,1 mol saccarozơ với 0,1 mol glucozơ với hỗn hợp H2SO4 loãng dư cho đến khi phản bội ứng thủy phân xảy ra trọn vẹn rồi trung hòa - nhân chính axit bằng kiềm, sau đó thực hiện phản ứng tráng gương cùng với AgNO3 dư. Trọng lượng Ag nhận được sau phản nghịch ứng là:

A. 32,4g

B. 64,8g

C. 43,2g

D. 21,6g.

Câu 19: cho nước brom dư vào anilin nhận được 16,5 g kết tủa. Trả sử H = 100%. Khối lượng anilin trong dung dịch là

A. 46,5.

B. 4,5.

C. 4,65.

D. 9,3.

Câu 20: Phân tử khối vừa phải của PVC là 750000. Thông số polime hoá của PVC là

A. 15.000

B. 24.000

C. 12.000

D. 25.000.

Câu 21: Để nhận thấy các dung dịch : lòng trắng trứng, anilin, glyxin, vinyl axetat, hồ nước tinh bột, ta hoàn toàn có thể tiến hành theo trình tự sau:

A. Quỳ tím, iot, Cu(OH)2

B. NaOH, nước brom, iot.

C. Na, iot, Cu(OH)2

D. Nước brom, Cu(OH)2,iot

Câu 22: Hòa tan trọn vẹn 11,9 g lếu hợp bao gồm Al với Zn bằng H2SO4 đặc nóng thu được7,616 lít SO2 (đktc), 0,64 g S với dung dịch X. Trọng lượng muối trong hỗn hợp X là:

A. 50,3 g

B. 30,5 g

C. 35,0 g

D. 30,05 g

Câu 23: đến 1,67 gam hỗn hợp có hai kim loại ở hai chu kỳ liên tục thuộc team IIA tính năng hết với hỗn hợp HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là

A. Sr với Ba.

B. Ca với Sr.

C. Be và Mg.

D. Mg và Ca.

Câu 24: X là 1 Tetrapeptit cấu tạo từ Aminoacid Y, trong phân tử Y có 1 nhóm(-NH2), 1 team (-COOH) ,no, mạch hở. Vào Y Oxi chiếm 42,67% khối lượng. Thủy phân m gam X trong môi trường thiên nhiên acid thì thu được 28,35(g) tripeptit; 79,2(g) đipeptit và 101,25(g) Y. Cực hiếm của m là?

A. 184,5

B. 258,3.

C. 405,9.

D. 202,95.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 Đ)


Câu 1: (1điểm). Viết phương trình hóa học:

a. Alanin + dung dịch HCl

b. Kẽm + hỗn hợp CuSO4

Câu 2: (1 điểm).

Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau đây: Glucozơ , glyxin, axit axetic bằng phương thức hóa học.

Câu 3: (1 điểm)

A là một α-amino axit no chỉ chứa một tổ -NH2 và một tổ -COOH. Mang đến 3 g A tính năng với NaOH dư được 3,88 g muối. Xác minh công thức kết cấu của A.

Câu 4 : (1 điểm)

Cho m gam kim loại sắt vào hỗn hợp axit nitric, nhận được 1,12 lít khí không màu hóa nâu trong không gian (điều khiếu nại tiêu chuẩn). Tính m và lượng hỗn hợp HNO3 10% đang phản ứng.

Cho: fe = 56; mãng cầu = 23; H = 1; C = 12; N = 14; O = 16

---HẾT---

Đáp án đề thi kì 1 lớp 12 môn Hóa

I. TRẮC NGHIỆM

1D

2B

3D

4B

5B

6A

7D

8C

9C

10A

11A

12C

13D

14B

15C

16A

17D

18B

19C

20C

21D

22A

23B

24A

II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 Đ)

CÂUNỘI DUNG TRẢ LỜIĐIỂM

Câu 1

Viết phương trình hóa học:

1. Alanin + HCl

2. Kẽm + CuSO4

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2

Nhận biết : glucoz, glyxin, axit axetic

Dùng quỳ tím: mẫu mã hóa đỏ là axit axetic

Dùng dung dịch AgNO3/NH3: mẫu chế tạo ra kết tủa Ag là glucoz.

Mẫu không phản ứng là glyxin

0,25 đ

0,5 đ

0,25đ

Câu 3

CTCT: NH2(CH2)xCOOH (A)

Số mol A= (3,88−3) : 22 = 0,04 mol

M= 3:0,04 = 75 → 16+14x+45=75→ x= 1

CTCT của A là: NH2CH2COOH

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 4

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

0,05 0,2 ← 0,05

Số mol NO = 1,12 : 22,4 = 0,05 mol

m = 56 x 0,05 = 2,8gam

m dd HNO3 = (0,2x63x100) : 10 = 126 gam

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Chú ý : * HS có thể trả lời bằng rất nhiều cách khác với đáp án, trường hợp đúng vẫn cho trọn điểm.

Đề thi cuối kì 1 môn hóa học lớp 12 - Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 12

Câu 1: Trùng hòa hợp 5,6 lít C2H4 (đktc). Hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime chiếm được là

A. 7,3gam.

B. 4,3gam.

C. 5,3gam.

D. 6,3 gam.

Câu 2: Polime nào sau đây thuộc một số loại polime thiên nhiên?

A. Poli(vinyl clorua).

B. Tơ nitron.

C. Tơ tằm.

D. Tơ nilon -6,6.

Câu 3: hóa học nào dưới đây không gia nhập phản ứng thủy phân?

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

D. Glucozơ.

Câu 4: Một hỗn hợp A tất cả 2 este solo chức, mạch hở X, Y (MX Y). Đun lạnh 12,5 gam các thành phần hỗn hợp A với cùng một lượng dung dịch NaOH hoàn toản thu được 7,6 gam các thành phần hỗn hợp B (gồm 2 ancol no, đối chọi chức có khối lượng phân tử hơn hèn nhau 14 đvC) và tất cả hổn hợp hai muối hạt Z. Đốt cháy 7,6 gam B nhận được 7,84 lít khí CO2 (đktc) cùng 9 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của X, Y trong tất cả hổn hợp A theo lần lượt là

A. 59,2%; 40,8%.


B. 40,8%; 59,2%.

C. 66,67%; 33,33%.

D. 50%; 50%.

Câu 5: Một các loại polietilen gồm phân tử khối là 50000. Hệ số polime hóa trung bình của nhiều loại polietilen đó là

A. 1230.

B. 920.

C. 1786.

D. 1529.

Câu 6: Đồng phân của glucozơ là

A. Tinh bột.

B. xenlulozơ.

C. fructozơ.

D. saccarozơ.

Câu 7: dung dịch không làm thay đổi màu quỳ tím là

A. Metyl amin.

B. alanin.

C. axit glutamic.

D. lysin.

Câu 8: Thuốc thử được dùng để làm phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. Dung dịch NaCl.

B. dung dịch NaOH.

C. Cu(OH)2trong môi trường kiềm.

D. dung dịch HCl.

Câu 9: Xét sơ đồ: Glyxin A X .X có cấu tạo là

A. H2NCH2COONa.

B. ClH3NCH2COOH.

C. ClH3NCH2COONa.

D. H2NCH2COOH.

Câu 10: Poli(vinyl clorua) gồm công thức là

A. (-CH2-CHCl-)n

B. (-CH2-CHBr-)n.

C. (-CH2-CHF-)n.

D. (-CH2-CH2-)n.

Câu 11: đến một mẩu na vào hỗn hợp CuSO4, hiện tượng xẩy ra là

A. Tất cả khí bay ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa ko tan.

B. Gồm khí thoát ra, mở ra kết tủa xanh, tiếp đến kết tủa tan.

C. Hỗn hợp mất màu xanh, xuất hiện thêm Cu màu sắc đỏ.

D. dung dịch gồm màu xanh, xuất hiện thêm Cu màu đỏ.

Câu 12: Lên men m gam glucozơ với năng suất 80%. Mang toàn bộ khí CO2 nhận được cho chức năng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 33,75 gam.

B. 27,0 gam.

C. 22,5 gam.

D. 67,5 gam.

Câu 13: Để minh chứng tính hóa học lưỡng tính của glyxin (H2N-CH2-COOH) ta cho glyxin tính năng với cặp chất nào sau đây?

A. Dung dịch Br2và sắt kẽm kim loại Na.

B. Dung dịch NaOH cùng dung dịch HCl.

C. hỗn hợp NaOH cùng dung dịch NaCl.

D. Dung dịch HCl với dung dịch NaCl.

Câu 14: cho m(g) tất cả hổn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ chứa 1 team - COOH với 1 nhóm - NH2) tính năng với 100 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng vừa hết với các chất vào X phải dùng 200(g) hỗn hợp NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37(g) chất rắn khan. Giá trị m là

A. 19,8.

B. 11,7.

C. 17,83.

D. 71,1.

Câu 15: Hợp hóa học X tất cả công thức kết cấu CH3COOC2H5. Tên gọi của X là

A. Metyl propionat.

B. metyl axetat

C. etyl propionat.

D. etyl axetat.

Câu 16: Hợp chất X là một trong - aminoaxit. Mang lại 0,01 mol X công dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,125M. Tiếp đến cô cạn hỗn hợp thu được 1,875g muối. Trọng lượng phân tử của X là

A. 189 đvC.

B. 145 đvC.

C. 149 đvC.

D. 151 đvC.

Câu 17: cho 12 gam hỗn hợp X gồm sắt và Cu vào hỗn hợp HCl dư sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí H2(đktc). Khối lượng của Cu vào hỗn hợp là

A. 11,2 gam.

B. 6,4 gam.

C. 5,6 gam.

D. 0,64 gam.

Câu 18: Polime nào sau đây có cấu tạo mạch phân nhánh?

A. Polietilen.

B. Amilopectin.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Xenlulozơ.

Câu 19: 3 ống nghiệm đựng cha chất lỏng không màu: dung dịch glucozơ, anilin, hỗn hợp saccarozơ được khắc ghi ngẫu nhiên. Nhỏ tuổi từng giọt nước brom theo lần lượt vào từng ống nghiệm, thấy

- Ống nghiệm (1) thấy nước brom mất màu.

- Ống nghiệm (2) thấy nước brom mất màu và tất cả kết tủa trắng.

- Ống nghiệm (3) thấy nước brom vẫn tồn tại màu.

Chất vào ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt là

A. Glucozơ, saccarozơ, anilin.

B. saccarozơ, glucozơ, anilin.

C. anilin, saccarozơ, glucozơ.

D. glucozơ, anilin, saccarozơ.

Câu 20: mang lại 7,4 gam CH3COOCH3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là

A. 8,2.

B. 10,8.

C. 4,2.

D. 6,8.

Câu 21: mang đến 0,3 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tính năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Quý hiếm của m là


A. 14,4.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 4,6.

Câu 22: Số đồng phân của amin ứng với cách làm phân tử C2H7N là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 23: mang đến 3,1 gam một amin đối kháng chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp HCl 1M. Phương pháp phân tử của X là

A. CH5N.

B. C3H7N.

C. C3H9N.

D. C2H5N.

Câu 24: dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ bớt dần từ trái sang đề nghị là

A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

B. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3

D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

Câu 25: kim loại cứng độc nhất là

A. W.

B. Al.

C. Cu.

D. Cr.

Câu 26: đặc thù vật lý nào dưới đây của kim loại không cần do các electron thoải mái gây ra?

A. Tính dẻo.

B. Tính dẫn điện cùng nhiệt.

C. Ánh kim.

D. Tính cứng.

Câu 27: Glucozơ được ứng dụng để tráng gương, tráng ruột phích. Người ta mang lại 180 gam dung dịch glucozơ nồng độ 10% tính năng với AgNO3/NH3 dư để thực hiện phản ứng tráng bạc, lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m(g) Ag. Giá trị của m là

A. 10,8 gam.

B. 14,4 gam.

C. 21,6 gam.

D. 16,2 gam.

Câu 28: Số đồng phân este ứng với cách làm phân tử C3H6O2 là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 29: chất nào sau đây không đề nghị là este ?

A. HCOOH.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOCH3.

D. HCOOC6H5.

Câu 30: cho những cặp oxi hoá - khử sau: Zn2+/Zn, Cu2+/Cu , Fe2+/Fe. Biết tính oxi hoá của các ion tăng vọt theo lắp thêm tự: Zn2+, Fe2+, Cu2+, tính khử bớt dần theo lắp thêm tự: Zn, Fe, Cu. Trong số phản ứng hoá học tập sau, bội nghịch ứng không xẩy ra là

Fe + CuCl2.

B. Zn + CuCl2.

Xem thêm: Chiến Lược Kinh Doanh Của Kinh Đô Đến Năm 2020, Chiến Lược Marketing Của Kinh Đô

C. Cu + FeCl2.

D. Zn + FeCl2

(Cho H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137; Ca=40)