... 23 16 17 4 6 17 12 18 24 c + ữ Câu 4. Học kỳ I số học sinh xuất sắc của lớp 6A bằng 2 9 số học viên cả lớp.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 toán 6 có trắc nghiệm

thanh lịch kỳ II, sĩ số của lớp không đổi cùng số học tập sinh xuất sắc bằng 40% số học viên cả lớp. ... A) 5x + 65 = 110 b) 10 3 5 1 . 3 2 =+ − x c) 6 1 5 4 1 3 1 ).%.3025,0( −=−− x bài bác 4: Lớp 6A có 44 học tập sinh, trong những số đó có 24 học sinh nữ. ý muốn chia lớp thành các tổ sao để cho số học sinh nam với học ... A; 4cm) cùng ( B; 3cm) cắt đoạn AB lần lợt trên D C. Tinh độ dài những đoạn AC, CD, CB? Đề thi năm học 2003- 2004 bài 1. Điền số phù hợp vào để sở hữu 2 phân số bởi nhau: A. 3 9 5 ... = B. 6 ......
*

... Trên đông đảo đúng. Câu 15. Mang lại x = 4 3 + 5 3 - 6 3 : A. X = trăng tròn 317 B. X = 4 3 C. X = 20 17 D. X = 6 3 Câu 16 . Nếu như : b a + 6 3 = 0 thì A. B a = 6 3 B. B a = - 6 3 C. B a = 2 1 D. Cả 3 câu trên phần lớn ... Câu trên phần đa đúng. bài xích II. Điền dấu x vào ô trống mà lại em chọn: So sánh vấn đáp Đúng Sai giải thích 3 4 1 4 3 4 > 1 4 2 3 cùng 1 3 2 3 > 1 3 2 7 với 5 7 2 7 > 5 7 4 5 cùng 1 5 4 ... Ôn tập thi thời điểm giữa kỳ II Phần A - bài tập trắc nghiệm bài xích I. Hãy khoanh tròn v o ch chiếc ng tr c câu úng: Câu 1. Nu d c b...

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Polished Là Gì ? Nghĩa Của Từ Polished, Từ Polished Là Gì


*

... Của DB. Câu 7. Tía lớp 6A, 6B, 6C nhận trồng một trong những cây nh nhau. Mỗi học viên lớp 6A trồng 6 cây, mỗi học viên lớp 6B trồng 8 cây, mỗi học sinh lớp 6C trồng 9 cây. Tính số cây từng lớp buộc phải trồng ... ( -6) b) ( -9) 3 ( - 9 ) c) 8 ( - 5) (-9) d) ( -10) (-5) + ( -6) Câu 3. Tính: a) 164 . 2 3 ( - 46 ) + ( -25) b) (-324) < 1 56+ ( -324) 56> Câu 4. Kiếm tìm số nguyên X biết : a) 6- x = 8 ( - 6) b) ... đợc 4/ Luỹ vượt 5 2 có giá trị bằng : a. 10 b. 7 c. 25 d. 5 2 5/ 6 2 .6 bởi a. 6 2 b. 6 3 c. 6 0 d . 36 2 6/ mang lại X = 2 + 4 + 6 + 8 + m. Để X phân tách hết đến 2 thì a. M là số chẵn b. M là số lẻ c.m...
*

*

*