Đề minh họa trung học phổ thông QG môn hóa năm năm ngoái của cỗ giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA – KỲ THI thpt QUỐC GIA NĂM 2015

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút.

Bạn đang xem: Đề minh họa thpt qg môn hóa năm 2015 của bộ giáo dục

Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133.

Câu 1. trạng thái cơ bản, thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nhân tố X là

A. 12. B. 13. C. 11. D. 14.

Câu 2. đến phương trình hóa học: aFe + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dSbriz15.com ↑ + eH2O

Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 3. B. 1 : 2. C. 2 : 3. D. 2 : 9.

Câu 3. Cho sơ đồ pha chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:

*

Phát biểu làm sao sau đấy là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?

A. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 yêu cầu bị xuất kho khỏi muối.

B. HNO3 có mặt dưới dạng tương đối nên đề xuất làm lạnh để ngưng tụ.

C. Đốt rét bình cầu bởi đèn rượu cồn để làm phản ứng xẩy ra nhanh hơn.

D. HNO3 có nhiệt độ sôi phải chăng (830C) đề xuất dễ bị bay hơi lúc đun nóng.

Câu 4. Nguyên tố chất hóa học nào dưới đây thuộc team halogen?

A. Clo. B. Oxi. C. Nitơ. D. Cacbon.

Câu 5.

Câu 6. Khi đốt cháy than đá, thu được các thành phần hỗn hợp khí trong đó gồm khí X (không màu, ko mùi, độc). X là khí làm sao sau đây?

A. Cbriz15.com. B. CO. C. Sbriz15.com. D. Nbriz15.com.

Câu 7:

Câu 8. Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

A. 2Na + 2H2O 2NaOH + H2. B. Ca + 2HCl CaCl2 + H2.

C. Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu. D. Cu + H2SO4 CuSO4 + H2.

Câu 9. Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm những nguyên tố sắt kẽm kim loại là:

A. X, Y, E. B. X, Y, E, T. C. E, T. D. Y, T.

Câu 10. Phát biểu như thế nào sau đây là đúng?

A. Ở đk thường, những kim các loại đều có khối lượng riêng to hơn khối lượng riêng của nước.

B. Tính chất hóa học đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

C. Các kim loại đều chỉ có một vài oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.

D. Ở điều kiện thường, tất cả các sắt kẽm kim loại đều nghỉ ngơi trạng thái rắn.

Câu 11. Điện phân với điện rất trơ dung dịch đựng 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A,trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Mang đến 14,4 gam bột fe vào X, chiếm được khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn và năng suất của quy trình điện phân là 100%. Quý hiếm của t là

A. 0,60. B. 1,00. C. 0,25. D. 1,20.

Câu 12. Chất nào sau đây ko phản ứng với hỗn hợp NaOH?

A. Cl2. B. Al. C. Cbriz15.com. D. CuO.

Câu 13. Để thải trừ lớp cặn trong ấm đun nước thọ ngày, fan ta rất có thể dùng hỗn hợp nào sau đây?

A. Giấm ăn. B. Nước vôi. C. Muối ăn. D. Cồn 700.

Câu 14. Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn?

A. Cho hỗn hợp NaOH dư vào hỗn hợp AlCl3.

B. Cho hỗn hợp AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

C. Cho CaCO3 vào lượng dư hỗn hợp HCl.

D. Sục Cbriz15.com tới dư vào hỗn hợp Ca(OH)2.

Câu 15. Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M với H2SO4 0,75M. Mang lại V1 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, nhận được 3,9 gam kết tủa. Phương diện khác, khi mang đến V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp X cũng thu được 3,9 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tỉ lệ V2:V1 là

A. 4 : 3. B. 25 : 9. C. 13 : 9. D. 7 : 3.

Câu 16. Cho 115,3 gam các thành phần hỗn hợp hai muối hạt MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí Cbriz15.com (đktc), hóa học rắn X cùng dung dịch Y cất 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được hóa học rắn Z cùng 11,2 lít khí Cbriz15.com (đktc). Cân nặng của Z là

A. 92,1 gam. B. 80,9 gam. C. 84,5 gam. D. 88,5 gam.

Câu 17. Chất rắn X màu đỏ thẫm rã trong nước thành hỗn hợp màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc cùng với X. Hóa học X là

A. P. B. Fe2O3. C. CrO3. D. Cu.

Câu 18. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Gang với thép đều là vừa lòng kim. B. Crom còn được dùng để làm mạ thép.

C. Sắt là nguyên tố phổ biến tốt nhất trong vỏ trái đất. D. Thép tất cả hàm lượng Fe cao hơn nữa gang.

Câu 19. Cho m gam bột fe vào 200 ml dung dịch đựng hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Mang lại 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn kim loại tổng hợp loại với dung dịch Y. Giá trị của m là

A. 0,560. B. 2,240. C. 2,800. D. 1,435.

Câu 20. Cho dãy các chất sau: Cu, Al, KNO3, FeCl3. Số chất trong hàng tác dụng được với hỗn hợp NaOH là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 21. Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan không còn trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch A. đến m gam Mg vào A, sau khi phản ứng chấm dứt thu được hỗn hợp B. Thêm hỗn hợp KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, chiếm được 45,0 gam chất rắn E. Cực hiếm gn nht của m là

A. 6,6. B. 11,0. C. 13,2. D. 8,8.

Câu 22. Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam láo hợp bao gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào một lượng nước dư, thu được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là

A. 34,1. B. 28,7. C. 10,8. D. 57,4.

Câu 24. Ba dung dịch A, B, C thoả mãn:

A tính năng với B thì có kết tủa xuất hiện;

B công dụng với C thì tất cả kết tủa xuất hiện;

A tính năng với C thì bao gồm khí thoát ra.

A, B, C theo lần lượt là:

A. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4. B. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3.

C. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3. D. NaHCO3, NaHSO4, BaCl2.

Câu 26. Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch đựng NaHCO3 2M cùng BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Quý giá của a là

A. 29,55. B. 19,70. C. 39,40. D. 35,46.

Câu 27. Trên thế giới, tương đối nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi bệnh nghiện thuốc lá. Nguyên nhân đó là do trong sương thuốc lá gồm chứa chất

A. nicotin. B. aspirin. C. cafein. D. moocphin.

Câu 28. Ankin là phần lớn hiđrocacbon không no, mạch hở, gồm công thức thông thường là

A. CnH2n+2 (n 1). B. CnH2n (n 2). C. CnH2n-2 (n 2). D. CnH2n-6 (n 6).

Câu 29. Từ tinh dầu hồi, tín đồ ta tách được anetol là 1 chất thơm được cần sử dụng sản xuất kẹo cao su. Anetol tất cả tỉ khối khá so với N2 là 5,286. Phân tích nguyên tố đến thấy, anetol gồm phần trăm cân nặng cacbon với hiđro tương ứng là 81,08%; 8,10%, còn lại là oxi. Công thức phân tử của anetol là

A. C10H12O. B. C5H6O. C. C3H8O. D. C6H12O.

Câu 30. Tên cố gắng thế của ancol bao gồm công thức cấu trúc thu gọn CH3CH2CH2OH là

A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol. D. pentan-2-ol.

Câu 31. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. CH3CHO. B. C2H5OH. C. CH3COOH. D. CH3NH2.

Câu 32. Hỗn hợp T gồm bố chất hữu cơ X, Y, Z (50 X Y Z đều tạo nên từ các thành phần C, H, O). Đốt cháy trọn vẹn m gam T chiếm được H2O và 2,688 lít khí Cbriz15.com (đktc). Mang lại m gam T bội phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, nhận được 1,568 lít khí Cbriz15.com (đktc). Phương diện khác, đến m gam T phản nghịch ứng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, chiếm được 10,8 gam Ag. Cực hiếm của m là

A. 4,6. B. 4,8. C. 5,2. D. 4,4.

Câu 33. Cho dãy những dung dịch sau: NaOH, NaHCO3, HCl, NaNO3, Br2. Số dung dịch trong hàng phản ứng được với Phenol là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 34. Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric… tạo ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình làm cho món sấu dìm đường, tín đồ ta thực hiện dung dịch làm sao sau đây để triển khai giảm vị chua của quả sấu?

A. Nước vôi trong. B. Giấm ăn. C. Phèn chua. D. Muối ăn.

Câu 35. Khi bị ốm, mất sức, không ít người dân bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có chức năng trên là

A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Fructozơ. D. Mantozơ.

Câu 36. Số este tất cả công thức phân tử C4H8briz15.com mà khi thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit thì thu được axit fomic là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 37. Thủy phân một triglixerit X bởi dung dịch NaOH, thu được tất cả hổn hợp muối tất cả natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là một : 2) và glixerol. Tất cả bao nhiêu triglixerit X thỏa mãn tính chất trên?

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 38. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng Cbriz15.com sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2, nhận được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa nhận được là lớn nhất thì phải tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Quý giá của m là

A. 72,0. B. 90,0. C. 64,8. D. 75,6.

Câu 39. Xà chống hoá trọn vẹn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn tất cả hổn hợp sau phản bội ứng nhận được 24,72 gam hóa học lỏng X và 10,08 gam hóa học rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm Cbriz15.com, H2O cùng 8,97 gam muối hạt cacbonat khan. Phương diện khác, cho X tính năng với na dư, nhận được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm trọng lượng muối trong Y có giá trgn nht với

A. 67,5. B. 85,0. C. 80,0. D. 97,5.

Câu 40: Chất làm sao sau đây trùng hợp sản xuất PVC?

A. CH2=CHCl. B. CH2=CH2. C. CHCl=CHCl. D. CH≡CH.

Câu 41. Chất nào sau đây là amin bậc 2?

A. H2N-CH2-NH2. B. (CH3)2CH-NH2. C. CH3-NH-CH3. D. (CH3)3N.

Câu 42. Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?

A. Protein gồm phản ứng color biure.

B. Tất cả các protein rất nhiều tan trong nước sản xuất thành dung dịch keo.

C. Protein là mọi polipeptit cao phân tử bao gồm phân tử khối tự vài chục nghìn đến vài triệu.

D. Thành phần phân tử của protein luôn có nhân tố nitơ.

Câu 43. Đun lạnh 0,16 mol hỗn hợp E bao gồm hai peptit X (CxHyOzN6) cùng Y (CnHmO6Nt) phải dùng 600 ml hỗn hợp NaOH 1,5M chỉ chiếm được dung dịch đựng a mol muối bột của glyxin cùng b mol muối bột của alanin. Còn mặt khác đốt cháy 30,73 gam E trong briz15.com đầy đủ thu được các thành phần hỗn hợp Cbriz15.com, H2O cùng N2, trong những số ấy tổng trọng lượng của Cbriz15.com và nước là 69,31 gam. Cực hiếm a : b gần nhất với

A. 0,730. B. 0,810. C. 0,756. D. 0,962.

Câu 44. Amino axit X gồm công thức (H2N)2C3H5COOH. Mang đến 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp H2SO4 0,1M với HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng toàn diện với 400 ml hỗn hợp NaOH 0,1M và KOH 0,2M, chiếm được dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 10,43. B. 6,38. C. 10,45. D. 8,09.

Câu 45. Khi cho hóa học hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không tồn tại nhóm CH2) chức năng với NaHCO3 hoặc với mãng cầu thì số mol khí sinh ra luôn luôn bằng số mol A bội phản ứng. A và các thành phầm B, D tham gia phản ứng theo phương trình chất hóa học sau:

A B + H2O

A + 2NaOH → 2 chiều + H2O

B + 2NaOH → 2D

D + HCl → E + NaCl

Tên call của E là

A. axit acrylic. B. axit 2-hiđroxi propanoic.

C. axit 3-hiđroxi propanoic. D. axit propionic.

Câu 46. Cho dãy những dung dịch: HCOOH, C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol). Dung dịch ko làm chuyển màu sắc quỳ tím là

A. HCOOH. B. C2H5NH2. C. C6H5OH. D. NH3.

Câu 47. Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đông đảo chỉ tất cả một một số loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z bắt buộc vừa đầy đủ 14,56 lít khí briz15.com (đktc), chiếm được Cbriz15.com với H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại bội nghịch ứng toàn diện với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z tất cả công thức phân tử trùng cùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z vừa lòng là

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 48. Cho dãy những chất: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3. Số chất trong dãy mà lại 1 mol chất đó phản bội ứng tối đa được cùng với 2 mol NaOH là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 49. Tất cả hổn hợp X gồm 2 ancol CH3OH, C2H5OH bao gồm cùng số mol với 2 axit C2H5COOH và HOOC4COOH. Đốt cháy trọn vẹn 1,86 gam X đề xuất dùng đầy đủ 10,08 lít không khí (đktc, 20% briz15.com và 80% N2 theo thể tích) thu được các thành phần hỗn hợp Y có khí cùng hơi. Dẫn Y qua nước vôi trong dư, sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy khối lượng dung dịch sút m gam. M gn nht với cái giá trị

A. 2,75. B. 4,25. C. 2,25. D. 3,75.

Câu 50. Cho m gam hỗn hợp có hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau vào dãy đồng đẳng, tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được tất cả hổn hợp X gồm khí cùng hơi gồm tỉ khối tương đối so cùng với H2 là 13,75. Cho X phản nghịch ứng cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, nhận được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 3,2. B. 7,8. C. 4,6. D.

Xem thêm: Bà Huyện Thanh Quan Tên Thật Là Gì ? Please Wait

11,0.

——————-Hết———————-