Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tứ 22 tất cả 3 đề thi môn Toán 3, bao gồm đáp án cùng bảng ma trận 4 mức độ kèm theo.

Bạn đang xem: Download đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 3 file zip

Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để phát hành đề thi học tập kì hai năm 2021 - 2022 cho học sinh của mình.

Với 3 đề thi cuối kì 2 môn Toán 3, còn giúp các em học viên lớp 3 luyện giải đề thiệt nhuần nhuyễn, rồi so sánh tác dụng thuận nhân tiện hơn. Ngoại trừ ra, tất cả thể đọc thêm đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt. Mời thầy cô và những em cùng sở hữu miễn phí bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán 3:


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Ma trận đề đánh giá môn Toán học tập kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: tìm số ngay tức khắc sau của một số, so sánh số tất cả bốn hoặc năm chữ số; phép cộng, phép trừ tất cả nhớ không tiếp tục và không thật hai lần trong phạm vi 10 000 với 100 000; Nhân, chia số gồm bốn chữ số cùng với (cho) số tất cả một chữ số.

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

3

6

4

7

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đổi những đơn vị đo độ dài; biết đơn vị đo diện tích (cm2); ngày, thừa nhận biết một số loại chi phí Việt Nam.

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích.

Số câu

1

1

2

Câu số

2

9

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải việc bằng nhị phép tính tương quan đến rút về đối chọi vị.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

2

1

5

5

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường tè học...........................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN LỚP 3Thời gian: 40 phút (không nhắc phát đề)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng. (1 điểm)

a) Số ngay lập tức trước của số 80 419 là số:

A. 80 418 B. 80 320C. 80 429 D. 80 410

b) Số tức thì sau của số 63 399 là số:

A. 63 398 B. 63 400C. 63 301 D. 63 300

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng. (1 điểm)

a) Hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 8cm, chiều rộng 6cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 14 cm B. 16 cmC. 28 centimet D. 38 cm

b) hình vuông vắn có cạnh 8cm. Diện tích hình vuông đó là:

A. 12 cm2 B. 64 cm2C. 32 cm2D. 60 cm2

Câu 3. Số ? (1 điểm)

a) 52 639; 52 640; 52 641 ; ............... ; .............. ; .............. ..

b) 45 300; 45 400; ................ ; ............... ; 45 700 ; ................

Câu 4. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)


a) 56727 + 24105

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


b) 94852 - 77539

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


Câu 5. Điền : >;

Câu 1:

a) Ab) B

Câu 2:

a) Cb) B

Câu 3: 

a) 52 639; 52 640; 52 641; 52 642; 52 643; 52 644.

b) 45 300; 45 400; 45 500; 45 600; 45 700; 45 800

Câu 4: 

Câu 5:

a) 15dm4cm 9cm d) 1kg > 999g

Câu 6:

a) B

b) A

Câu 7: 

a) Theo đồ vật tự từ bé xíu đến lớn: II, IV, V, VI, VII, IX.

b)Theo trang bị tự từ bự đến bé: IX, VII, VI, V, IV, II.

Xem thêm: Mademoiselle Là Ai, Mademoiselle, Mademoiselle Là Gì

Câu 8:

Bài giải

Số kg con đường đựng trong một túi là: (0,25 điểm)

40 : 8 = 5 (kg) (0,25 điểm)

Số túi đựng không còn 15 kg con đường là: (0,25 điểm)

15 : 5 = 3 ( túi) (0,25 điểm)

Đáp số: 3 túi đường.

Câu 9:

Bài giải

Một bức ảnh hình chữ nhật gồm chiều rộng 8cm.Chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính diện tích s bức tranh đó?