Bộ 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 dưới đó là các đề thi được đọc từ các trường. đa số đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán này sẽ là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô và những bậc bố mẹ tham khảo. Cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán này được sưu tầm nhằm mục tiêu giúp các bé bỏng củng cố kiến thức và ôn tập học tập kì 1 lớp 3 một cách kết quả nhất.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn toán năm học 2021

Bộ 60 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán:

2. Đề đánh giá học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 13. Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 24. Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 35. Đề soát sổ học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 46. Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

1. 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Nóng! tải ngay 50 đề thi Toán học kì 1 lớp 3 đang được tải nhiều: bộ 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Miễn phí

2. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay tức khắc trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) một cái ao hình vuông vắn có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông vắn đó là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = .... Cm. Số phù hợp cần điền vào vị trí chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D. 9080

d) vội 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

* quý hiếm của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50 □

32 : 4 + 4 = 12 □

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = .......8 x 7 = ........

63 : 9 =.......64 : 8 =.......

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: tìm X:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An sẽ đọc được

số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa cơ mà An không đọc?

3. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

(Thời gian 40 phút ko kể thời hạn giao đề)

Câu 1: Viết số tương thích vào địa điểm chấm (1 điểm).

63 : 7 = ......

35 : 5 = ..........

42 : 6 = ........

56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 =

b) 630 : 7 =

Câu 3: thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ...........

b) 462 + 7 – 40 = ................

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn thế nữa số trâu là 28 con. Hiểu được số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 60m, chiều rộng lớn là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

4. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào giải đáp đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A. 100

B. 799

C. 744

D. 689

2. Quý hiếm biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 cm = ....... Cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Bao gồm 750 quyển sách sách xếp hồ hết vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi từng ngăn bao gồm bao nhiêu quyển sách, hiểu được mỗi ngăn có số sách như nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 bé vịt, số gà nhiều hơn thế số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A.

B.

C.

D.

6. Một dòng bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 cm, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa kia là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

II/ Phần tự luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

267 + 125 – 278

538 – 38 x 3

Bài 2. Kiếm tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một shop có 453 kilogam gạo, đã buôn bán được

số gạo đó. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

5. Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

Thời gian: 40 phút

Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

1) 856: 4 có tác dụng là:

A. 214

B. 241

C. 225

2) 64 x 5 có công dụng là:

A. 203

B. 320

C. 415

3) 75+ 15 x 2 có công dụng là:

A. 180

B. 187

C. 105.

4) 7 vội vàng lên 8 lần được:

A. 64

B. 56

C. 49

5) Một hình chữ nhật tất cả chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 24 m

B. 48 m

C. 135 m

6) Một hình vuông vắn có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 200

B. 140

C. 240.

7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ?

A. X = 3

B. X = 27

C. X = 18

8) Một bầy gà bao gồm 14 con, bạn ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất từng nào cái lồng nhằm nhốt gà?

A. 4

B. 3

C. 2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147

b) 627- 459

c) 419 x 2

d) 475 : 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính quý hiếm biểu thức:

a) 55: 5 x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) (12+ 11) x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4 (2,5 điểm): Một shop có 96 kilogam đường, vẫn bán

số ki-lô gam mặt đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

I/ Khoanh vào chữ để trước kết quả đúng (2 điểm).

1 . Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là:

A. 936;

B. 639;

C. 963;

D. 886.

2. Tác dụng của phép chia: 84 : 4 là;

A. 14;

B. 21;

C. 8;

D. 12

3. Cực hiếm của biểu thức: 765 – 84 là:

A. 781;

B. 681;

C. 921;

D. 671.

4. Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

A. 39;

B. 19;

C. 91;

D. 20;

II/ từ bỏ luận:

1. Đặt tính rồi tính; (2 điểm).

486 + 303;

670 – 261;

106 x 9;

872 : 4.

2. Search y: (2 điểm).

72 : y = 8;

y + 158 = 261;

5 x y = 375;

y : 5 = 141.

3. (1,5 điểm).

Năm ni ông 72 tuổi, cháu 9 tuổi. Hỏi tuổi con cháu bằng một phần mấy tuổi ông?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. (2,5 điểm).

Tổ một trồng được 25 cây, tổ hai trồng được cấp 3 lần tổ một. Hỏi cả hai tổ trồng được từng nào cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Còn nữa

briz15.comgiới thiệu với bạn Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 theo TT 22 bắt đầu nhất. Quanh đó ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tìm hiểu thêm đề thi học kì 1 lớp 3 các môn Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh theo thông tư 22 qua chuyên mục đề thi học kì 1 của bọn chúng tôi. Phần nhiều đề thi này được tìm Đáp Án xem thêm thông tin và tinh lọc từ các trường tiểu học trên toàn nước nhằm đem lại cho học viên lớp 3 đầy đủ đề ôn thi học tập kì 1 unique nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh thiết lập miễn tầm giá đề thi về cùng ôn luyện.

Xem thêm: Bai Van Ta Ca Si Khoi My Dang Bieu Dien, Dàn Ý Tả Ca Sĩ Khởi My Đang Biểu Diễn

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán bao gồm đáp án khối hệ thống các kỹ năng đã học giành riêng cho các em học sinh tham khảo giúp những em học tập sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện loài kiến thức sẵn sàng cho đề thi cuối học tập kì 1 lớp 3 đạt công dụng cao. Mời các bạn cùng tải các đề thi Toán lớp 3 học kì 1 này về!

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 download nhiều:

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Hay lựa chọn lọc

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn tiếng Việt năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 briz15.combiên soạn:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2020 - 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn giờ Việt năm 2020 - 2021:

Trong quy trình học môn Toán lớp 3, những em học tập sinh chắc hẳn sẽ gặp những câu hỏi khó, phải tìm cách giải quyết. đọc được điều này, briz15.comquyết chổ chính giữa cùng em học tập Toán lớp 3 giỏi hơn khi cung cấp lời Giải bài tập Toán lớp 3 nhằm cùng những em học giỏi hơn. Mời các em xem thêm hướng dẫn giải bài tập Toán của bọn chúng tôi.

Sau phần đa giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các các bạn sẽ rất mệt mỏi. Thời gian này, đừng vậy ôn vượt mà ảnh hưởng tới niềm tin và mức độ khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời hạn để vui chơi và rước lại ý thức bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với những bài xích trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui tiếp sau đây của chúng tôi, các các bạn sẽ có được sự dễ chịu và thoải mái nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho bài học kinh nghiệm sắp tới:

Đo mức độ "biến thái" của bạn!Loài đồ vật nào ngủ quên trong tâm hồn bạn?Bạn bao gồm thuộc lòng các báu vật của Doraemon?Bạn là Công chúa, người vợ tiên hay Phù thủy?Nhìn hình đoán MV Kpop