Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án

Với vị trí cao nhất 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 tất cả đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 hk2 có đáp án

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn lời giải đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kg

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bạn dạng đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 nhiều năm 12 cm. Độ lâu năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân chia hết mang đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: tất cả 5 viên bi màu xanh lá cây và 8 viên bi color đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi có độ lâu năm đường chéo cánh thứ tuyệt nhất là 9 dm. Độ lâu năm đường chéo cánh thứ hai bởi độ lâu năm đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : kiếm tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng cùng hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 mét vuông thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của hai số là 50. Số phệ gấp 3 lần số bé. Search số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta tất cả sơ thiết bị

*

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + trăng tròn = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x đôi mươi = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta tất cả sơ đồ:

*

Tổng số phần đều nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhị trăm tía mươi ngàn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số phù hợp điền vào khu vực chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc nắm kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. bây chừ tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết bây chừ tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô lâu năm đường chéo ngắn là 18cm. Độ dài đường chéo dài bằng 5/3 độ nhiều năm đường chéo ngắn.Tính diện tích s hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và trả lời giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta tất cả sơ thứ tuổi nhỏ là:

*

Tổng số phần đều nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của người mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của bé là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: con 8 tuổi; bà mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ nhiều năm đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tất cả 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi greed color so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ dài những đường chéo là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến mập là:

*
*

Câu 4: bạn dạng đồ sảnh vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ nhiều năm 1cm trên phiên bản đồ này ứng với độ lâu năm thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): bao gồm hai rổ cam, nếu cấp dưỡng rổ thứ nhất 4 trái thì tiếp đến số cam ở hai rổ bởi nhau, nếu như thêm 24 trái cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam làm việc rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ngơi nghỉ rổ máy hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số gồm 3 chữ số làm thế nào cho nếu mang mỗi số cộng với 543 thì được số bao gồm 3 chữ số tương đương nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ máy hai nhiều hơn rổ đầu tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ thứ nhất thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ thiết bị hai.

Ta gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

Số cam nghỉ ngơi rổ đầu tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ sản phẩm hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 trái

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số gồm 3 chữ số giống nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại

Vì số: 555 - 543 thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân chia hết mang đến 2, vừa chia hết cho 5 tất cả tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong số số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia hết đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích s

*
, chiều nhiều năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: quý giá của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A tất cả 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt nhiều loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt nhiều loại Khá, còn lại là các loại trung bình. Hỏi lớp tất cả bao nhiêu em xếp nhiều loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại xuất sắc và hơi là

*

Phân số chỉ số em xếp loại trung bình là

*

Số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. mang lại hình bình hành gồm chu vi đều bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình tất cả số đo một cạnh là 3 cm, một hình có số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ với ghi thương hiệu hình thoi vào một trong hai hình đó.

Bài 5. một lớp kính hình chữ nhật bao gồm chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích s tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng bên ông Hùng rộng 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích s thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp và còn sót lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng đó ?

Đáp án và lí giải giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính chính là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều dài tấm kính chính là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính sẽ là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Diễn Viên Anh Tuấn Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Diễn Viên Phạm Anh Tuấn

Số mét vuông buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 còn lại không cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành gồm độ nhiều năm đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích s hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong những phân số tiếp sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào địa điểm chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tìm m với n sao để cho

*
, m với n lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x với u:

*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần vật dụng hai bán tốt bằng
*
lần sản phẩm nhất. Sau nhị lần phân phối bao đường sót lại 12kg. Hỏi ban sơ bao đường gồm bao nhiêu kg ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):