Đề thi học tập kì 1 môn toán lớp 6 chống GDĐT Bình Xuyên

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan tiền (3,0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 1 tiết

Hãy chọn duy tuyệt nhất chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng với ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1.Cho tập hòa hợp A = 2; 3; 4; 5. Xác định nào sau đây SAI ?

*
*
*

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 13.(0,5 điểm)Viết tập đúng theo M những số trường đoản cú nhiên lớn hơn 3 và bé dại hơn 8 bởi hai cách.

*

Câu 18.(1,5 điểm)Vẽ tiaOx. Bên trên tiaOx, vẽ hai điểm A và B làm thế nào để cho OA = 5cm, OB = 9cm.

a) chứng minh điểm A nằm trong lòng hai điểm O và B, từ đó tính độ lâu năm đoạn trực tiếp AB.

b) điện thoại tư vấn M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng OM.

Câu 19.(0,5 điểm)

Tìm nhị số tự nhiên a cùng b hiểu được ƯCLN (a, b) = 6; BCNN (a, b) = 180 cùng a HƯỚNG DẪN GIẢI đưa ra TIẾT

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

1D2A3B4D5B6C
7D8A9A10B11C12B

Câu 1 (NB):

Phương pháp:

Sử dụng quan hệ giữa thành phần với tập hợp: thuộc với không thuộc.

Cách giải:

Đáp án A:2∈Anên A đúng.

Đáp án B:5∈Anên B đúng.

Đáp án C:1∉Anên C đúng.

Đáp án D:6∈Alà không đúng vì6∉A.

Chọn D.

Câu 2 (TH):

Phương pháp:

*
*

Chọn D.

Câu 5 (NB):

Phương pháp:

Sử dụng dấu hiệu chia hết:

*

18+54+12không chia hết cho9.

Chọn C.

Câu 7 (NB):

*
*
*
*

Các bí quyết viết một tập hợp:

– Liệt kê các phần tử.

– đến bởi đặc thù đặc trưng.

Cách giải:

Cách 1: cho bởi đặc thù đặc trưng

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 chống GDĐT Đống Đa

*

Bài4:(2 điểm)

Lễ dâng hương tại văn miếu – Quốc Tử Giám giành cho học sinh tốt cấp tp có từ bỏ 150 đến 200 tham dự. Trường hợp xếp thành 5 hàng, 6 hàng, 9 hàng phần đông vừa đủ.

1) Tính số học sinh tham dự

2) nếu xếp thành 6 sản phẩm thì từng hàng bao gồm bao nhiêu học sinh?

*

HƯỚNG DẪN GIẢI đưa ra TIẾT

Bài 1 (TH):

Phương pháp

1) Liệt kê những số trường đoản cú nhiên nhỏ dại hơn 5

2) Số tất cả chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì phân tách hết mang lại 2

Số gồm tổng các chữ số phân tách hết mang đến 3 thì phân tách hết mang đến 3

Cách giải:

1) cho tập hợpA={x∈N|x

*
*
*
*

x=4−2

x=2

Bài 4 (VD):

Phương pháp

Đưa về câu hỏi tìm bội chung của 5, 6 cùng 9.

Kết hợp điều kiện từ 150 cho 200 học viên để đưa ra số học viên tham dự

Cách giải:

1)Tính số học sinh tham dự

*
*
*
*

Giải đề thi học tập kì 1 toán lớp 6 quận Tây Hồ

*

4cm, OB = 8 cm.

a) Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Điểm A bao gồm là trung điểm của đoạn trực tiếp OB không? Giải thích?

c) bên trên tia đối của tia BO rước điểm C làm thế nào cho BC = 2cm. Gọi I là trung điểm của đoạn trực tiếp BC. Tính AI.

Bài 5 (0,5 điểm).

triệu chứng mình rằng: với đa số số tự nhiên n thì 2n + 1 và 4n + 4 nguyên tố thuộc nhau

LỜI GIẢI đưa ra TIẾT

Bài 1:

*
*
*

Do ví như xếp từng xe 36 học sinh, 40 học sinh, 45 học sinh đều vừa đủ cần ta có:

*
*
*
*

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 6 phòng GD-ĐT Thị xóm Bình Minh

*

Câu 6(0,5 điểm):

So sánh nhị số sau: 24000và 42000

LỜI GIẢI đưa ra TIẾT

Câu 1:

*
*
*
*
*

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 6 quận 12

*

Câu 4 (1,5 điểm):Thầy nhà nhiệm của lớp 6A đã download 126 quyển tập với 198 cây cây bút bi để làm phần thưởng bộ quà tặng kèm theo cho học viên có sự hiện đại trong học tập trong dịp sơ kết giữa học kì I. Thầy chia phần nhiều số quyển tập và số cây bút bi trên thành các phần thưởng tương đồng sao mang lại số quà tặng là những nhất. Em hãy tính xem có thể chia nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng? khi ấy mỗi phần thưởng tất cả bao nhiêu quyển tập, bao nhiêu cây cây viết bi?

Câu 5 (1 điểm):Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua đôi mươi quyển tập và một số cây cây viết bi. Biết giá bán một quyển tập là 11 500 đồng cùng mỗi cây bút có mức giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả mang lại nhà sách tổng số hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã mua bao nhiêu cây bút?

Câu 6 (2 điểm):Lấy điểm A nằm trên tuyến đường thẳng xy. Trên tia Ax rước điểm B sao để cho AB = 3cm. Trên tia Ay lấy điểm C làm sao cho AC = 6 cm.

a) Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp BC.

b) hotline E là trung điểm của đoạn trực tiếp AC. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng BE không? vị sao?

LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT

Câu 1:

*
*
*
*
*
*
*

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 6 phòng GD thành phố Huế

*

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp MB.

c) Điểm A bao gồm phải trung điểm của đoạn thẳng MB không? vì chưng sao?

LỜI GIẢI đưa ra TIẾT

Bài 1:

*
*
*
*

Giải đề thi học tập kì 1 toán lớp 6 chống GD TP Hải Dương

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đề thi kì 1 môn toán lớp 6 trường thcs Marie Curie

*
*

HƯỚNG DẪN GIẢI bỏ ra TIẾT

*
*
*
*
*
*
*
*

Đề thi kì 1 môn toán lớp 6 phòng GDĐT Tân Phú

*
*

b) Hãy xem ngày sinh cùng tháng sinh của người sử dụng học sinh đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI đưa ra TIẾT

Bài 1(VD):

Phương pháp

a) Sử dụng đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng

*

Bài2(VD):

Phương pháp

a) thực hiện qui tắc gửi vế đổi dấu.

b) Số bao gồm tổng các chữ số chia hết cho3thì phân tách hết cho3.

*
*

Bài4(VD):

Phương pháp

a) – Phân tích những số thành tích những thừa số nguyên tố.

– Chọn những thừa số thành phần chung.

– Lập tích những thừa số đó cùng rất lũy thừa nhỏ tuổi nhất của chúng.

*
*
*
*
*
*

Vậy bạn học sinh đó sinh ngày33tháng88.

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 trường thcs Tây Mỗ

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

Hãy lựa chọn duy tốt nhất chỉ một vần âm A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng với ghi vào tờ giấy thi.

*
*

A.Hai tia CA cùng CB đối nhau

B.Hai tia tía và AC trùng nhau

C.Hai tia AB và AD đối nhau

D.Hai tia ba và BC trùng nhau

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1.(2 điểm)Thực hiện phép tính (hợp lí nếu tất cả thể)

*
*

HƯỚNG DẪN GIẢI chi TIẾT

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

1C2D3B4A
5C6A7C8D

Câu 1 (NB):

Phương pháp:

Tập phù hợp A là con của B ví như mọi thành phần thuộc A những thuộc B.

Cách giải:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vậy số dư khi phân tách A cho 85 là 4.

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 6 chống GD TP Hải Dương

*
*
*
*
*
*
*

Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đề số 2 – Đề kiểm soát học kì 1 – Toán 6

Đề bài

Bài 1 (2điểm).Thực hiện phép tính:

*
*
*
*
*
*
*

Đề số 3 – Đề kiểm soát học kì 1 – Toán 6

Đề bài

Câu 1 (1 điểm):Sắp xếp những phân số sau theo sản phẩm tự tăng dần:

*
*
*
*
*
*
*

Đề số 4 – Đề đánh giá học kì 1 – Toán 6

Đề bài

Bài 1 (2 điểm):Thực hiện phép tính

*
*
*
*
*

235−10−15−21−28+4=18(đường thẳng)

Đề số 5 – Đề kiểm soát học kì 1 – Toán 6

Đề bài

Bài 1 (1,5 điểm).Viết các tập hòa hợp sau bằng phương pháp liệt kê:

*
*
*
*
*
*

Đề số 6 – Đề khám nghiệm học kì 1 – Toán 6

Đề bài

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1: vấn đáp câu hỏi bằng phương pháp viết lại vần âm trước lời giải đúng vào bài xích làm:

Câu 1 :ƯCLN (6;18;60) là

A.60B.18

C.6 D.12

Câu 2 :Các cặp số nguyên tố bên nhau là:

A.3 với 6 B.11 cùng 33

C.9 cùng 12 D.14 và 15

Câu 3 :84 đối chiếu ra quá số nhân tố có kết quả là:

*
*
*
*
*
*
*

Đề số 7 – Đề bình chọn học kì 1 – Toán 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (2điểm). Chọn giải đáp đúng

*
*

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM

1C2B3C4D

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu bao gồm thể):

*
*
*

Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*
*
*

Đề số chín – Đề khám nghiệm học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*
*
*
*
*

Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*
*
*
*

Đề số 11 – Đề kiểm soát học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*
*
*
*
*

Đề số 12 – Đề đánh giá học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*
*
*
*

Đề số 13 – Đề bình chọn học kì 1 – Toán 6

Đề bài

Câu1:(1,5điểm)Viết các số sau:

a) Sáu ngàn chín trăm nhị mươi ba.

b) Số tất cả tám 1-1 vị, sáu phần mười, năm phần trăm.

c) nhì và cha phần tư.

d) Mười nhì phần tứ mươi lăm.

Xem thêm: Test Pro 6 - Phát Hành Phần Mềm Testpro 7

Câu2:(2điểm)Viết lại rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm:

*
*
*
*
*
*
*

Đề số 14 – Đề bình chọn học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*

Đề số 15 – Đề kiểm soát học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*

Đề số 16 – Đề soát sổ học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*

Đề số 17 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*

Đề số 18 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán 6

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vậy khối 6 bao gồm 361 học sinh.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đề thi học kỳ 1 Toán 6 chống GD&ĐT Thủ Đức – TP HCM

*
*
*
*

Đề thi học kỳ 1 Toán 6 chống GD&ĐT Củ bỏ ra – TP HCM

*
*
*
*
*

Đề thi học kỳ 1 Toán 6 chống GD&ĐT Phú Nhuận – TP HCM

*
*
*
*
*

Đề thi học kỳ 1 Toán 6 chống GD&ĐT lô Vấp – TP HCM

*
*
*
*
*
*

Đề thi học kỳ 1 Toán 6 chống GD&ĐT q10 – TP HCM

*
*
*
*
*
*
*

Đề thi HK1 Toán 6 chống GD cùng ĐT Vĩnh Bảo – Hải Phòng

*
*
*
*
*
*

Đề thi học tập kỳ 1 Toán 6 chống GD cùng ĐT tp Hải Phòng

*
*
*
*
*
*
*