Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Toán 4Phần 1 : Phép cộng và phép trừPhần 2 : Phép nhânPhần 3 : Phép chia1. Tín hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 32. Trình làng hình bình hành1. Phân số2. Những phép tính với phân số3. Ra mắt hình thoi1. Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số2. Tỉ lệ bạn dạng đồ với ứng dụng
500 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 4 học kì 1 có giải mã
Trang trước
Trang sau

Bộ tư liệu tổng vừa lòng 500 bài bác tập và câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 học tập kì 1 chọn lọc, cực hay, tất cả đáp án và lời giải cụ thể được biên soạn dính sát bài học Toán lớp 4. Hi vọng bộ trắc nghiệm để giúp đỡ Thầy/Cô cùng phụ huynh bao gồm thêm tài liệu đào tạo và huấn luyện và học tập cùng các con, qua đó giúp những con học giỏi môn Toán lớp 4 hơn.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm toán lớp 4 học kỳ 1


Mục lục bài tập trắc nghiệm Toán lớp 4 học kì 1

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Chương 2: tứ phép tính với những số trường đoản cú nhiên. Hình học

Phần 1 : Phép cộng và phép trừ

Phần 2 : Phép nhân

Phần 3 : Phép chia

Bài tập Ôn tập những số mang đến 100 000 có lời giải

Câu 1 : Số 4679 được đọc là:

A.Bốn nghìn sáu trăm bảy chín

B.Bốn nghìn sáu trăm bảy mươi chín

C.Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi chín

D.Bốn ngàn chín trăm sáu mươi bảy

Hiển thị đáp án

Câu 2 : Số mười tía nghìn sáu trăm linh năm được viết là:

A.13506

B.13605

C.15603

D.10653

Hiển thị đáp án

Câu 3 : Kéo thả số thích hợp vào địa điểm trống:

*

12000; 13000; ; 15000

Hiển thị đáp án

Dãy số đã đến là các số tròn nghìn liên tục

(hai số thường xuyên hơn kém nhau 1000 đối chọi vị).

Ta có: 13000+1000=14000

Ta tất cả dãy số: 12000;13000;14000;15000

Vậy số tương thích điền vào ô trống là 14000.


Câu 4 : Chữ số 9 trong những 56931 thuộc hàng nào?

A.Hàng chục nghìn

B.Hàng ngàn

C.Hàng trăm

D.Hàng chục

Hiển thị đáp án

Số 56931 tất cả 5 chục nghìn, 6 nghìn, 9 trăm, 3 chục, 1 đối chọi vị.

Vậy chữ số 9 trong các 56931 thuộc sản phẩm trăm.


Câu 6 : Kéo thả số phù hợp để điền vào ô trống:

*

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là

Hiển thị đáp án

Câu 7 : Viết số 4936 thành tổng (theo mẫu)

Mẫu: 8946 = 8000 + 900 + 40 + 6

A.4936 = 4000 + 9000 + 30 + 6

B.4936 = 4000 + 90 + 300 + 6

C.4936 = 400 + 9000 + 30 + 6

D.4936 = 4000 + 900 + 30 + 6

Hiển thị đáp án

Câu 8 : Chọn số thích hợp để điền vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu: 9000 + 500 + trăng tròn + 3 = 9523

*

6000 + 200 + 5 =

Hiển thị đáp án

Số viết được dưới dạng tổng 6000 + 200 + 5 gồm 6 nghìn, 2 trăm, 0 chục, 5 đơn vị.

Do kia 6000 + 200 + 5 = 6205.


Câu 9 : Số tròn chục ngay thức thì trước số một trăm nghìn viết là:

A.99999

B.99990

C.99900

D.100010

Hiển thị đáp án

Số một trăm ngàn viết là 100000.

Các số tròn chục rộng hoặc hèn nhau 10 đối kháng vị.

Ta có: 100000−10=99990.

Vậy số tròn chục lập tức trước số 100000 là 99990.


Câu 10 : Điền số phù hợp vào ô trống:

Số bé bỏng nhất bao gồm tổng các chữ số bởi 22 là

Hiển thị đáp án

Số cần tìm tất cả 3 chữ số vì chưng số lớn số 1 có nhị chữ số

là 99 cơ mà 9+9=18(18

Bài tập Biểu thức bao gồm chứa một chữ gồm lời giải

Câu 1 : Biểu thức bao gồm chứa một chữ gồm có:

A.Các số

B.Dấu tính

C.Một chữ

D.Cả A,B,C số đông đúng

Hiển thị đáp án

Biểu thức tất cả chứa một chữ có số, dấu tính và một chữ.

Ví dụ: 10 – a; b + 35;...


Biểu thức có chứa một chữ tất cả số, vệt tính với một chữ.

Vậy 45 + b là biểu thức có chứa một chữ.


Câu 4 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Giá trị của biểu thức 133 + b với b = 379 là

Hiển thị đáp án

Câu 5 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Giá trị của biểu thức 375+254×c cùng với c = 9 là

Hiển thị đáp án

Câu 6 : Điền số tương thích vào ô trống:

Giá trị của biểu thức 68×n+145 với 6 Hiển thị đáp án

Ta có: a=123−17×5=123−85=38

Nếu a=38 thì 5772:4+a×8=5772:4+38×8=1443+304=1747.

Mà 1747

Câu 8 :

Cho biểu thức p = 198 + 33 x m - 225 cùng Q = 1204:m + 212:4. đối chiếu giá trị của 2 biểu thức phường và Q cùng với m = 7.

A.P > Q

B.P = Q

C.P Hiển thị đáp án

Nếu m=7 thì P=198+33×m−225=198+33×7−225=198+231−225=429−225=204Nếu m=7 thì Q=1204:m+212:4=1204:7+212:4=172+53=225Mà 204Vậy với m=7 thì P

Câu 9 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình vuông vắn có độ dài cạnh là a, điện thoại tư vấn chu vi hình vuông là P.

Vậy chu vi hình vuông với a = 75mm là p. = cm

Hiển thị đáp án

Hình vuông gồm độ nhiều năm cạnh là a, chu vi hình vuông vắn

là phường thì ta gồm công thức tính chu vi: P=a×4.

Nếu a=75mm thì P=a×4=75×4=300mm.

Đổi 300mm=30cm

Vậy chu vi hình vuông với a=75mm là P=30cm.

Đáp án đúng điền vào ô trống là 30.


Câu 10 : Một hình chữ nhật có chiều dài là b, chiều rộng bởi 48cm . Với b = 63cm thì chu vi hình chữ nhật là:

A.111cm

B.174cm

C.222cm

D.3024cm

Hiển thị đáp án

Hình chữ nhật có chiều nhiều năm là b, chiều rộng bởi 48cm

thì bí quyết chu vi hình chữ nhật là P=(b+48)×2.

Nếu b=63cm thì P=(b+48)×2=(63+48)×2=222(cm)

Vậy cùng với b=63cm thì chu vi hình chữ nhật là 222cm.


Bài tập những số tất cả sáu chữ số gồm lời giải

Câu 1 : Điền số tương thích vào vị trí trống:

trăm = 1 nghìn.

Hiển thị đáp án

Ta có một nghìn =10 trăm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 10


Câu 2 : Số “mười nghìn” được viết là:

A.100

B.1000

C.10000

D.100000

Hiển thị đáp án

Số mười nghìn gồm 1 chục nghìn yêu cầu được viết là: 10000.


Câu 3 : Điền số phù hợp vào ô trống:

Tám trăm nghìn không trăm mười viết là

Hiển thị đáp án

Số 514673 có 5 trăm nghìn, 1 chục nghìn, 4 nghìn, 6 trăm, 7 chục, 3 1-1 vị.

Vậy những số đề nghị điền theo lần lượt từ trên xuống dưới, tự trái sang nên là: 5;4;6;7.


Câu 6 : Số chẵn lớn số 1 có sáu chữ số phát âm là:

A.Chín trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi tư

B.Chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi

C.Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín

D.Chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi tám

Hiển thị đáp án

Chữ số 8 trong các 683 597 nằm ở hàng trăm

nghìn nên có mức giá trị là 80000.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 80000.

Chú ý

Học sinh cần xác minh đúng hàng của các chữ số,

từ đó xác minh đúng được giá trị của nó.


Câu 8 : Viết số lẻ lớn số 1 có sáu chữ số không giống nhau thành tổng theo mẫu:

789 910 = 700000 + 80000 + 9000 + 900 + 10

A.987 653 = 900000 + 80000 + 7000 + 600 + 50 + 3

B.987 654 = 900000 + 80000 + 7000 + 600 + 50 + 4

C.987 651 = 900000 + 80000 + 7000 + 600 + 50 + 1

D.999 999 = 900000 + 90000 + 9000 + 900 + 90 + 9

Hiển thị đáp án

Số lớn nhất có 6 chữ số khác biệt là 987 653.

Ta có: số 987 653 bao gồm 9 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 7 nghìn, 6 trăm, 5 chục, 3 đối kháng vị.

Vậy: 987 653=900000+80000+7000+600+50+3.


Ta thấy hàng số đã cho là dãy số phương pháp đều,

nhì số tức thì nhau hơn kém nhau 10000 1-1 vị.

Số hạng thứ tư là: 530000+10000=540000.

Số hạng thiết bị năm là: 540000+10000=550000.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo sản phẩm tự từ trái sang yêu cầu là 540000; 550000.

Xem thêm: Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình 8, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình


Câu 10 : Điền số phù hợp vào ô trống:

*
Hiển thị đáp án

Số 924 576 có 9 trăm nghìn, 2 chục nghìn, 4 nghìn, 5 trăm, 7 chục, 6 solo vị.