Điểm chuẩn Đại học Y Dược tp.hồ chí minh Mã ngôi trường (YDS) thông tin điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đh chính quy các ngành với những thông tin điểm chuẩn chỉnh cụ thể như sau


*

Điểm chuẩn Đại học tập Y Dược thành phố hồ chí minh 2021

Sau đấy là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của trường Đại học Y Dược tp hcm năm 2021:

Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 28.20

Y khoa

(kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế)

Mã ngành: 7720101_02

Điểm chuẩn: 27.65

Y học tập dự phòng

Mã ngành: 7720110

Điểm chuẩn: 23.90

Y học tập cổ truyền

Mã ngành: 7720115

Điểm chuẩn: 25.20

Răng - Hàm - Mặt

Mã ngành: 7720501

Điểm chuẩn: 27.65

Răng - Hàm - khía cạnh

(kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế)

Mã ngành: 7720501_02

Điểm chuẩn: 27.40

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 26.25

Dược học

(kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế)

Mã ngành: 7720201_02

Điểm chuẩn: 24.50

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 24.10

Điều chăm sóc

(kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế)

Mã ngành: 7720301_04

Điểm chuẩn: 22.80

Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh

Mã ngành: 7720301_02

Điểm chuẩn:

Điều dưỡng chăm ngành gây mê hồi sức

Mã ngành: 7720301_03

Điểm chuẩn: 24.15

Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

Điểm chuẩn: 24.00

Kỹ thuật phục hình răng

Mã ngành: 7720502

Điểm chuẩn: 25.00

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 25.45

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành: 7720602

Điểm chuẩn: 24.80

Kỹ thuật hồi sinh chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm chuẩn: 24.10

Y tế công cộng

Mã ngành: 7720701

Điểm chuẩn: 22.00

Kết luận: Trên đấy là thông tin điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM tiên tiến nhất do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.