Mạch giao động LC lí tưởng đang xuất hiện dao cồn điện từ tự do. Khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm sút từ độ lớn cực to xuống còn một ít độ lớn cực to là 0,8ms. Khoảng thời gian ngắn tuyệt nhất để năng lượng từ trường vào mạch sút từ độ lớn cực lớn xuống còn một nửa giá trị cực to bằng bao nhiêu?
Bạn đang xem: Điện tích của hạt nhân 60co27

Tại một chỗ trên mặt đất, hai con lắc đơn xê dịch điều hòa. Trong cùng một khoảng thời hạn t, con lắc trước tiên thực hiện tại được 60 giao động toàn phần còn nhỏ lắc kia thực hiện được 50 xấp xỉ toàn phần. Biết chiều lâu năm dây treo của chúng khác biệt một đoạn 44 cm. Chiều lâu năm của nhỏ lắc có dây treo ngắn lại hơn là


Cho mạch điện như hình vẽ,E=12V,r=1Ω,R1=6,6Ω,R2=6Ω,R3=4Ω.R3là bình năng lượng điện phân dung dịch CuSO4với rất anot bởi Cu. Sau thời gian t thì gồm 4,8g Cu bám vào catot của bình năng lượng điện phân. Thời hạn điện phân bằng


Một bé lắc lốc xoáy nằm ngang bao gồm vật m = 100g được nối cùng với lò xo tất cả độ cứng k = 100N/m, đầu cơ lò xo gắn vào điểm nạm định. Tự vị trí cân bằng đẩy vật sao cho lò xo nén23 cmrồi buông nhẹ. Khi vật đi qua vị trí thăng bằng lần trước tiên thì chức năng lên thiết bị lựcF→không đổi cùng chiều vận tốc có độ phệ F=2N. Lúc ấy vật giao động điều hòa vói biện độ A1. Sau thời gian130skể từ bỏ khi tác dụng lựcF→,ngừng tác dụng lựcF→.Khi kia vật dao động điều hòa với biên độ A2. Biết trong thừa trình sau đó lò xo luôn luôn nằm vào giới hạn đàn hồi. Làm lơ ma gần kề giữa vật và sàn. Tỉ số giữa A2 cùng A1bằng bao nhiêu?


Đặt năng lượng điện ápu=U2cosωt(trong đó U không đổi,ωthay thay đổi được) vào nhì đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảmL=2,5πHvà tụ điện gồm điện dung C mắc nối tiếp. Thay đổi tần số gócωthì thấy khiω=ω1=60π rad/s,cường độ hiệu dụng của loại điện vào mạch là I1. Khiω=ω2=40πrad/scường độ hiệu dụng của loại điện vào mạch là I2. Khi tần sốω=ω0thì độ mạnh hiệu dụng của loại điện đạt quý giá cực đạiImax vàI1=I2=Imax5.Giá trị của R bằng


Đặt một điện áp xoay chiềuu=U0cos100πt Vvào nhì đầu đoạn mạch chỉ có thành phần duy nhất 1 phần tử (điện trở thuận, cuộn cảm thuần, tụ điện, cuộn dây không thuần cảm) thì cái điện trong mạch có biểu thứci=I0cos100πt−π3 A.Mạch đó chứa bộ phận gì?


Hai dây dẫn thẳng dài tuy vậy song với hai cái điện trái hướng là I1, I2. Chạm màn hình ừ tại điểm cách đều hai dây dẫn và phía trong mặt phẳng đựng hai dây dẫn là


Nguồn năng lượng điện trở bao gồm suất điện cồn E, năng lượng điện trở vào r. Khi điện trở mạch ngoài biến hóa thì hiệu điện rứa mạch ngoài


Trong mạch dao động lí tưởng LC với chu kì T, tại thời khắc t=0 dòng điện vào cuộn dây có giá trị cực to I0thì sau đóT12:


Một bức xạ khi truyền trong chân không tồn tại tần số f0=4.1014Hz. Khi truyền trong thủy tinh tất cả tần số là f bước sóng làλ tốc độ v, biết phân tách suất của thủy tinh so với bức xạ này là 1,5. Quý giá của tần số là f cách sóng làλ gia tốc v là


Điện áp hiệu dụng một pha của Việt Nam hiện nay sử dụng là 220V. Để thiết bị hoạt động tốt tốt nhất với mạng điện này thì khi cấp dưỡng thiết bị, giá trị định nút của thiết bị là


Một hình chữ nhật có size 3cm x 4cm để trong trường đoản cú trường phần đông có cảm ứng từB=5.10−4T,véc tơ chạm màn hình từ hợp với mặt phẳng form dây một góc 30o. Tính từ trải qua hình chữ nhật đó


Chiếu bức xạ gồm bước sóngλ = 0,405μmvào một tấm sắt kẽm kim loại thì vận tốc thuở đầu cực đại của electrôn là v1, thay phản xạ khác gồm tần số f2 = 16.1014 Hz thì vận tốc ban đầu cực đại của electrôn là v2= 2v1. Công thoát của electrôn thoát ra khỏi kim các loại đó bởi bao nhiêu?


Chiếu một chùm sáng tuy nhiên song hẹp gồm năm thành phần đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lam cùng tím trường đoản cú một môi trường thiên nhiên trong trong cả tới khía cạnh phẳng chia cách với không khí tất cả góc tới37°.Biết tách suất của môi trường xung quanh này so với ánh sáng đối kháng sắc, đỏ, cam vàng, lam cùng tím lần lượt là 1,643; 1,651; 1,657; 1,672 cùng 1,685. Thành phần đối chọi sắc cần thiết ló ra không gian là


Cho hai nhỏ lắc lò xo xấp xỉ điều hòa với biên độ A1 = A2 = A. Tần số xấp xỉ của hai nhỏ lắc thỏa mãnf1=2f2;thời điểm thuở đầu con lắc trước tiên ở địa điểm biên dương và chậm chạp pha hơn nhỏ lắc vật dụng hai một gócπ2.Hỏi bé lắc đầu tiên lần thứ nhất đi qua vị trí rượu cồn năng bằng ba lần rứa năng thì tỉ số vận tốc của hai con lắc trên là
Xem thêm: Từ Giờ Tới Tết Còn Bao Nhiêu Ngày Đến Tết? Tết 2022 Là Ngày Nào?

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam