briz15.com: Qua bài bác Công thức tính: Hình Lăng Trụ Đứng & bài tập tham khảo cùng tổng đúng theo lại những kiến thức về hình lăng trụ đứng và lý giải lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Diện tích lăng trụ đứng


I. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học tập không gian, hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có ở kề bên vuông góc với mặt đáy, 2 đáy của hình lăng trụ chính là hai nhiều giác đều bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng tuy vậy song.

Ví dụ: Hình lăng trụ đứng.


*

*

*

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tích của chu vi lòng với độ cao của khối lăng trụ đứng, như sau:

(S_xq = p. H)

Trong đó:

(S_xq): diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng.P: chu vi lòng hình lăng trụ đứng.h: độ dài chiều cao hình lăng trụ đứng.

Công thức tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng bằng tổng của diện tích s xung xung quanh với 2 lần diện tích đáy của khối lăng trụ đứng, như sau:

(S_tp=S_xq +2.S_d)

Trong đó:

(S_tp): diện tích s toàn phần hình lăng trụ đứng.(S_xq): diện tích s xung xung quanh hình lăng trụ đứng.(S_d): diện tích đáy hình lăng trụ đứng.

III. THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 

Công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng bằng tích của diện tích với chiều cao của khối lăng trụ đứng,như sau:

(V = S.h)

Trong đó:

V: thể tích hình lăng trụ đứng.S: diện tích s đáy hình lăng trụ đứng.h: độ dài chiều cao hình lăng trụ đứng.

Xem thêm: Giải Toán 6 Nhân Hai Số Nguyên Khác Dấu Và Cùng Dấu, Quy Tắc Nhân Hai Số Nguyên Khác Dấu Và Cùng Dấu

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

Ví dụ: Tính thể tích và ăn mặc tích bao phủ của hình lăng trụ đứng tam giác biết độ dài những cạnh mặt dưới hình lăng trụ đứng theo lần lượt là 10m, 2m, 10m cùng độ dài chiều cao hình lăng trụ đứng là 12m.

Lời giải tham khảo:

Nửa chu vi của đáy tam giác hình lăng trụ đứng là: p= (10 + 2 + 10) : 2 = 11 (m)

Áp dụng công thức tính diện tích, ta có diện tích đáy tam giác hình lăng trụ đứng:

(S = sqrtp.(p-a).(p-b).(p-c)=sqrt11.(11-10).(11-10).(11-2)=3sqrt11)

Áp dụng bí quyết tính thể tích của hình lăng trụ đứng, ta có thể tích của hình lăng trụ đứng đã mang lại là:

(V = S.h=3sqrt11.12=36sqrt11(m^3))

Áp dụng công thức tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng, ta có diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng đã mang lại là: