Điện trở, (R) là khẳng định với mỗi dây dẫn nó không dựa vào vào hiệu điện cụ hay cường độ mẫu điện

Biểu thức rút ra từ định mức sử dụng Ôm: (R = dfracUI) chỉ cần biểu thức thống kê giám sát về mặt toán học
Bạn đang xem: Điện trở của một dây dẫn nhất định

*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ mẫu điện vào hiệu điện rứa giữa nhì đầu dây dẫn bao gồm dạng là:


Cường độ dòng điện qua đèn điện tỉ lệ thuận với hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu láng đèn. Điều đó tức là nếu hiệu điện cầm cố tăng 1,2 lần thì:


Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện nắm 6V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện ráng đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ loại điện qua nó là:


*

Trên hình là đồ thị màn trình diễn sự nhờ vào của cường độ chiếc điện vào hiệu năng lượng điện thế so với các dây dẫn khác nhau. Dựa vào đồ thị cho biết thêm điện trở R1, R2, R3có giá trị là:

*
Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Mắt Lớp 9 : Máy Ảnh Và Mắt, Chuyên Đề Vật Lý 9: Máy Ảnh Và Mắt

Cho vật thị màn trình diễn sự nhờ vào của cường độ cái điện vào hiệu điện chũm khi làm thí nghiệm cùng với hai vật dụng dẫn tất cả điện trở khác biệt (R_1 e R_2)như hình mẫu vẽ 5. Biết tổng năng lượng điện trở của bọn chúng là (36,,Omega ). Độ lớn của mỗi điện trở là

*


Hình bên dưới là thứ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của cường độ chiếc điện vào hiệu điện núm của tứ dây dẫn khác nhau. Gọi R1, R2, R3, R4 thứu tự là năng lượng điện trở của 4 dây tương ứng. Điện trở của dây dẫn có mức giá trị lớn nhất là: