Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

*


Cho mạch điện có sơ đồ như trên Hình 9.2, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài làR1= 3 Ω,R2= 4 Ω vàR3= 5 Ω.Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Bạn đang xem: Điện trở trong rất nhỏ

*


*

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên, trong đó nguồn điện có suất điện động 24 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là R1 = 3 Ω, R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω. Công của nguồn điện sinh ra trong 10 phút và công suất tỏa nhiệt ở điện trở R2 lần lượt là

A. 3,6 kJ và 2,5 W.

B. 7,2 kJ và 16 W.

C. 9,6 kJ và 8 W.

D. 28,8 kJ và 16 W.


Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 15V và có điện trở trong rất nhỏ, có điện trở ở mạch ngoài làR1= 3Ω,R2= 4 Ω vàR3= 5 Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trởR2lần lượt là

*

A. 1A và 4V

B.2A và 5V

C.1,25A và 5V

D. 1,25A và 6V


Cho mạch điện có sơ đồ như trên Hình 9.2, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài làR1= 3 Ω,R2= 4 Ω vàR3= 5 Ω.Tính công của nguồn điện sản ra trong 10 phút và công suất toả nhiệt ở điện trởR3?

*


Đổi t = 10 phút = 600s

Công nguồn điện sản ra trong 10 phút:Ang= EIt = 7200 J

Công suất tỏa nhiệt trên điện trởR3là: P =I2R3= 5W.


Cho mạch điện có sơ đồ như trên Hình 9.2, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài làR1= 3 Ω,R2= 4 Ω vàR3= 5 Ω.Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở ?

*


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1 Ω. Các điện trởR1=R2=30 Ω,R3= 7,5 Ω. Cường độ dòng điện quaR3là

*

A. 0,50 A

B. 0,67 A

C. 1,00 A

D. 1,25 A


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên, trong đó nguồn điện có suất điện động 15 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là R1 = 3 W, R2 = 4 W và R3 = 5 W. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 lần lượt là

*

A. 1 A và 4 V.

B. 2 A và 5 V.

C. 1,25 A và 5 V.

D. 1,25 A và 6 V.


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1 Ω. Các điện trởR1=R2=30Ω,R3=7,5Ω. Cường độ dòng điện quaR3là

*

A. 0,50 A

B. 0,67 A

C. 1,00 A

D. 1,25 A


Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9V và điện trở trong r = 1 Ω. Các điện trở ngoàiR1=R2=R3=3Ω,R4=6Ω.Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trởR4.

*

A. 1A

B. 1,5A

C.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Cho Bài Văn Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp Hôm Nay (3 Mẫu)

2/3A

D. 1/3A


Ta có:R23=R2+R3=6Ω⇒RAB=R1.R23R1+R23=2Ω

Tổng trở của mạch ngoài:Rng=RAB+R4=8Ω

Cường độ dòng điện trong mạch chính:I=ERng+r=1(A)⇒I4=1(A)

Chọn A


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên