*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 Tin học 10 technology 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện cồn E = 6V, điện trở trong của mối cung cấp r = 0,1Ω; các điện trở Rđ = 11 Ω; R = 0,9 Ω.

Bạn đang xem: Điện trở tương đương mạch ngoài

a) Viết bí quyết tính năng lượng điện trở tương tự của mạch ngoài. Áp dụng số liệu đề bài đã mang lại để tính điện trở tương tự của mạch ngoài.

b) Tính cường độ cái điện qua mạch.

Xem thêm: Quy Đổi 1 G Bằng Bao Nhiêu Gram, Quy Đổi Từ G Sang Kg

*


Phương pháp giải:

a) thực hiện biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có những điện trở mắc nối tiếp: (R = R_1 + R_2)

b) Áp dụng biểu thức định khí cụ Ôm mang lại toàn mạch: (I = dfracER + r)


Lời giải bỏ ra tiết:

a) Ta tất cả mạch ngoài tất cả (R_dntR)

( Rightarrow ) Điện trở tương tự mạch ngoài: (R = R_d + R = 11 + 0,9 = 11,9Omega )

b) Cường độ dòng điện qua mạch: (I = dfracER + r = dfrac611,9 + 0,1 = 0,5A)


Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.