công dụng lực của năng lượng điện trường tại từng điểm được đặc thù bởi vecto độ mạnh điện trường

Đơn vị cường độ điện trường là N/C hoặc V/m.

Bạn đang xem: Điện trường tĩnh là gì

Vecto độ mạnh điện ngôi trường trên điểm M trong chân không (hay không khí) tạo bởi vì điện tích lũy Q đặt ở O biện pháp M một đoạn r có:


*

Phương: con đường thẳng OM.

Chiều: hướng ra phía xa Q ví như Q > 0 hoặc hướng đến phía Q nếu Q

Độ lớn:

Phương pháp:

-Nắm rõ các yếu tố của Véctơ cường độ điện trường vì chưng một năng lượng điện điểm q khiến ra

tại một điểm bí quyết điện tích khoảng tầm r:

: + điểm đặt: tại điểm ta xét

+ phương: là mặt đường thẳng nối điểm ta xét với năng lượng điện tích

+ Chiều: ra xa năng lượng điện nếu q > 0, hướng vào nếu q

+ Độ lớn:

- Lực năng lượng điện trường: , độ lớn:

- giả dụ q > 0 thì ; nếu như q

Chú ý: hiệu quả trên vẫn đúng với điện trường ở một điểm phía bên ngoài hình cầu tích điện q, khi ấy ta coi q là 1 trong điện tích điểm đặt tại trung ương cầu.

II, các ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : độ mạnh điện trường tạo ra bởi điện tích tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng chừng 10 cm gồm độ phệ là

A. 0,450 V/m. B. 0,225 V/m. C. 4500 V/m. D. 2250 V/m.

Hướng dẫn

Ta có :

Chọn đáp án C

Ví dụ 2 : quả cầu nhỏ mang năng lượng điện <-10^-9> đặt trong không khí. Cường độ điện trường trên điểm biện pháp quả cầu 3 cm tất cả độ bự là

A.<10^5> V/m B. <10^4V/m> C. <5.10^3V/m> D. <3.10^4V/m>

Hướng dẫn

Ta tất cả :

Chọn giải đáp B

Ví dụ 3 : Một năng lượng điện điểm Q để trong không khí. Tại điểm M bí quyết Q một quãng 40 cm vectơ cường độ điện trường có độ lớn bằng <2,25.10^6V/m> và nhắm đến phía năng lượng điện Q. Điện tích Q có mức giá trị là?

A. - 4 C. B. 4 C. C. 0,4 C. D. - 0,4 C.

Hướng dẫn

Ta có: mà lại hướng về Q < o Q

Chọn giải đáp D

Ví dụ 4 : Một năng lượng điện điểm Q = - 1,6 nC để trong không khí. Điểm M trong điện trường gồm độ độ mạnh điện ngôi trường là <10^5>V/m. M giải pháp điện tích Q một đoạn là?

A. 1,2 cm. B. 144 cm. C. 24 cm. D. 20 cm.

Hướng dẫn

Ta bao gồm :

Chọn câu trả lời A


Ví dụ 5 : Một năng lượng điện điểm Q để trong ko khí. độ mạnh điện trường vì chưng Q gây nên tại A cùng B theo thứ tự là , r là khoảng cách giữa A và Q. <ot > với khoảng cách giữa A cùng B là

A. B. C. R D. 2r

Hướng dẫn

Ta có : <ot > A và B nằm trong 2 đường sức vuông góc từ bỏ Q xuất xắc AQ <ot >BQ

AQ = BQ = r AB =

Chọn lời giải B

Ví dụ 6 : độ mạnh điện trường vày một điện tích điểm hiện ra tại A cùng B bên trên cùng con đường sức điện gồm độ phệ lần lượt là 3600 V/m và 900 V/m. độ mạnh điện ngôi trường < extE_M> vị điện tích nói trên có mặt tại điểm M (M là trung điểm của đoạn AB) là?

A. 3200 V/m B. 2250 V/m C. 3000 V/m D. 1600 V/m

Hướng dẫn

Ta có:


*

Chọn giải đáp D

Ví dụ 7 : Một điện tích điểm Q đặt trong ko khí. độ mạnh điện trường vì Q tạo ra tại A và B theo lần lượt là với , r là khoảng cách từ A mang lại Q. thuộc phương , trái chiều . Khoảng cách giữa A và B là

A.r B. C.2r D.3r

Hướng dẫn

Ta gồm : cùng phương với ngược chiều A, B cùng Q cùng nằm trên phố thẳng, Q nằm trong lòng A cùng B

AQ = BQ = r AB = 2r.

Chọn giải đáp C

Ví dụ 8 : trên điểm O trong ko khí có một điện tích điểm. Hai điểm M, N trong môi trường làm sao cho OM vuông góc với ON. Cường độ điện trường trên M với N lần lượt là 5000 V/m với 3000 V/m. độ mạnh điện trường trên trung điểm của MN là?

A. 4000 V/m. B. 7500 V/m. C. 8000 V/m. D. 15000 V/m.

Hướng dẫn

Ta gồm :

Lại có:

Chọn lời giải B

Ví dụ 9 : trên điểm O trong không khí bao gồm một điện tích điểm. Nhì điểm M, N vào môi trường sao để cho OM vuông góc cùng với ON. Cường độ điện trường trên M cùng N thứu tự là 1000 V/m và 1500 V/m. điện thoại tư vấn H là chân đường vuông góc từ bỏ O xuống MN. Cường độ điện trường tại H là?

A. 500 V/m. B. 2500 V/m. C. 2000 V/m. D. 5000 V/m.

Hướng dẫn

Ta có:

Lại có:

Chọn lời giải B

Ví dụ 10 : tại điểm O trong ko khí có một điện tích điểm. Nhì điểm A và B cùng nằm bên trên một con đường thẳng trải qua O cùng khác phía đối với O. Cường độ điện trường trên A và B theo thứ tự là 1600 V/m với 900 V/m. Cường độ điện trường trên trung điểm của AB là?

A. 57600 V/m. B. 2500 V/m C. 50000 V/m D. 9000 V/m

Hướng dẫn

Ta có: < o r^2sim frac1E>

E_B o r_A

Chọn câu trả lời A

III, bài bác tập tự luyện

Câu 1 : độ mạnh điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

A. Kĩ năng thực hiện tại công. B. Tốc độ biến thiên của điện trường.

C. Mặt tính năng lực. D. Năng lượng.

Câu 2 : Điện trường hồ hết là năng lượng điện trường có


A. độ bự của năng lượng điện trường tại phần đa điểm là như nhau.

B. Véctơ cường độ điện ngôi trường tại phần lớn điểm đều bởi nhau.

C. Chiều của vectơ cường độ điện trường ko đổi.

D. độ lớn lực điện vị điện trường đó tính năng lên điện tích thử là không đổi.

Câu 3: tuyên bố nào dưới đây về tính chất của những đường sức năng lượng điện là không đúng?

A. Trên một điểm trong năng lượng điện tường ta rất có thể vẽ được một mặt đường sức đi qua.

B. Những đường mức độ là các đường cong khép kín.

C. Các đường mức độ không bao giờ cắt nhau.

D. Những đường sức điện luôn luôn xuất phân phát từ điện tích dương và xong xuôi ở năng lượng điện âm hoặc nếu như chỉ bao gồm một năng lượng điện thì con đường sức đi từ năng lượng điện dương ra vô rất hoặc đi từ vô cực mang lại điện tích âm.

Câu 4 : Đơn vị đo độ mạnh điện ngôi trường là?

A. Niutơn trên culông (N/C). B. Vôn nhân mét (V.m).

C. Culông trên mét (C/m). D. Culông trên niutơn (C/N).

Câu 5 : Một năng lượng điện tích vị trí đặt tại O trong ko khí. O, A, B theo lắp thêm tự là những điểm trên một con đường sức điện. M là trung điểm của A cùng B. độ mạnh điện trường trên A, M và B lần lượt là , < extE_M> với . Liên hệ đúng là?

A.

B.

C.

D.

Câu 6 : phạt biểu nào sau đây là không đúng.

A. Điện trường tĩnh là do các hạt có điện đứng yên sinh ra.

B.Tính chất cơbản của năng lượng điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó.

C.Véctơ cường độ điện trường trên một điểm luôn cùng phương, thuộc chiều cùng với vectơ lực điện chức năng lên một năng lượng điện tích để tại điểm đó trong năng lượng điện trường.

D.Véctơcường độ điện trường tại một điểm luôn luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực năng lượng điện tác dụng

lên một năng lượng điện dương đặt tại đặc điểm này trong năng lượng điện trường.

Câu 7 : Đặt một năng lượng điện dương, khối lượng nhỏvào một điện trường mọi rồi thảnhẹ. Điện tích sẽchuyển động.

A.dọc theo chiều của mặt đường sức năng lượng điện trường. B.ngược chiều mặt đường sức năng lượng điện trường.

C.vuông góc với đường sức năng lượng điện trường. D.theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 8 : Độ béo cường độ điện trường tại một điểm gây vày một điện tích điểm không phụthuộc

A. độlớn điện tích thử.

C.khoảng phương pháp từ điểm sẽ xét đến điện tích đó.

B. độlớn điện tích đó.

D. Hằng số năng lượng điện môi của của môi trường.

Câu 9 : Một năng lượng điện để tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực . Cường độ điện trường vày điện tích lũy Q tạo ra tại điểm M gồm độ khủng là.

A.

B.

C.

D.

Câu 10 : Một điện tích điểm dương Q vào chân không khiến ra trên điểm M giải pháp điện tích một khoảng chừng r = 30 cm, một năng lượng điện trường gồm cường độ E = 30000 V/m. Độ lớn điện tích Q là.

A. B. C. D.

Câu 11 : Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong ko khí gồm cường độ điện trường 4000 V/m theo hướng từ trái quý phái phải. Lúc đổmột hóa học điện môi có hằng số điện môi bởi 2 bao chùm năng lượng điện điểm và điểm sẽ xét thì cường độ điện trường tại điểm này có độ khủng và hướng là

A.8000 V/m, phía từ trái sang trọng phải. B.8000 V/m, phía từ cần sang trái.

C. 2000 V/m, phía từ đề nghị sang trái. D. 2000 V/m hướng từ trái sang phải.


Câu 12 : Một năng lượng điện tích điểm đặt tại O trong ko khí. O, A, B theo sản phẩm tự là các điểm bên trên một con đường sức điện. M là trung điểm của A và B. Cường độ điện trường tại A, M gồm độ khủng lần lượt là 4900 V/m và 1600 V/m. độ mạnh điện trường tại B là?

A. 250 V/m. B. 154 V/m C. 784 V/m D. 243 V/m

Câu 13 : Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Cường độ điện trường bởi vì Q gây nên tại A với B theo thứ tự là cùng , r là khoảng cách từ A đến Q. hợp với một góc <30^o> và khoảng cách giữa A cùng B là

A. R B.

Xem thêm: Ôn Thi Trực Tuyến, Thi Trắc Nghiệm, Ôn Thi Trực Tuyến

C. 2r D. 3r

Câu 14 : Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn cho tới điểm đã xét tăng gấp đôi thì độ mạnh điện trường

A.giảm 2 lần. B.tăng 2 lần. C.giảm 4 lần. B.tăng 4 lần.

Câu 15 : mang đến hai quảcầu sắt kẽm kim loại tích điện có độ lớn cân nhau nhưng trái vệt đặt giải pháp nhau một không gian đổi trên A với B thì độlớn độ mạnh điện trường tại một điểm C trên đường trung trực của AB và chế tạo ra với A với B thành tam giác số đông là E. Sau khoản thời gian cho hai quảcầu xúc tiếp với nhau rồi đặt lại A với B thì cường độ điện trường trên C là