Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc rất hay, cụ thể Toán học tập lớp 10 với không thiếu thốn lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có giải mã cho tiết để giúp đỡ học sinh nỗ lực được Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc cực hay, đưa ra tiết 


A. Cách thức giải

Phương pháp 1:Sử dụng định nghĩa

Nếu

*
thì hai vectơvuông góc với nhau, kí hiệu
*
.

Bạn đang xem: Điều kiện để 2 vecto vuông góc

Phương pháp 2:Sử dụng đặc thù của tích vô hướng và áp dụng trong hệ tọa độ

Cho

*
.

Khi đó:

*

*

B. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ

*
. Tìm kiếm k để hai vectơ
*
*
vuông góc với nhau.

A.k = 20

B.k = -20

C.k = -40

D.k = 40

Hướng dẫn giải:

*

Đáp án C

Ví dụ 2:Cho tứ giác ABCD có

*
. Chứng minh hai vectơ
*
vuông góc.

Hướng dẫn giải:

*

Ví dụ 3:Cho tam giác ABC vuông tại A gồm AB = a, AC = 2a. Hotline M là trung điểm của BC và điểm D ngẫu nhiên thuộc cạnh AC. Tính AD theo a nhằm BD ⊥ AM.

Hướng dẫn giải:

*

*

Ví dụ 4:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho veto=(9;3). Vectơ nào sau đây không vuông góc cùng với vectơ.

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra các tích vô hướng

*
, nếu câu trả lời nào cho tác dụng khác 0 thì kết luận vectơ đó không vuông góc với.

Xem thêm: Câu 10 : Hãy Viết Axit Tương Ứng Của Co2 Là Gì? Axit Tương Ứng Của Co2 Là Gì

*

Đáp án C

Ví dụ 5:Cho hai vectơvuông góc cùng nhau và

*
. Chứng tỏ hai vectơ
*
vuông góc cùng với nhau.

Hướng dẫn giải:

*


708
tải tài liệu
« Trang trước
Chia sẻ
Trang sau »

Nội dung nội dung bài viết

Có thể bạn quan tâm


Bài viết gồm lượt coi cao


Chúng tôi
Học tập
Liên kết
Tải ứng dụng
gmail.com
thông tin ×
×
Trải nghiệm miễn phí tổn Hỏi đáp với tiện ích VietJack !
*

*

Tiếp tục sử dụng web!
*

đề xuất nhiều hào kiệt hơn với tiện ích VietJack. Hỏi đáp miễn tổn phí với gia sư. Thi online với hàng nghìn bộ đề chuẩn.
coi bằng tiện ích liên tục sử dụng web!
Đăng nhập vào hệ thống
×
tài khoản Facebook
tài khoản Google
chúng ta có thể sử dụng tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
lưu lại mật khẩu
chúng ta quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký ngay
Đăng cam kết vào khối hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
thông tin tài khoản Google
bạn cũng có thể sử dụng thông tin tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
Đăng ký
Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục thông tin tài khoản
×
phục sinh
Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập ngay