Khi học tập về từng một số loại hợp hóa học hữu cơ cụ thể thì ngoại trừ nắm được cấu tạo, tính chất hoá học tập của chúng thì vấn đề viết những đồng phân cũng rất quan trọng. Đối cùng với dạng bài xích trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ cung cấp các em rất nhiều, tiết kiệm được thời gian trong bài xích kiểm tra với thi.Bạn đang xem: Điều kiện để có đồng phân hình học

Vậy thì công thức và cách tính số đồng phân như núm nào, những em tham khảo nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Điều kiện để có đồng phân hình học


*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là rất nhiều hợp chất khác biệt nhưng tất cả cùng cách làm phân tử.

Các đồng phân của nhau tất cả tính chất khác nhau do bọn chúng có cấu trúc hoá học tập khác nhau.

Lưu ý: các đồng phân của nhau thì gồm cùng phân tử khối, nhưng hầu hết chất có cùng phân tử khối thì rất có thể không đề xuất đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng bọn chúng không thuộc CTPT nên chưa hẳn đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có khá nhiều cách phân loại đồng phân, có thể dựa vào cô đơn tự liên kết, nhóm chức hay địa điểm trong ko gian,....


*

Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: nhận được khi đổi khác trật từ liên kết của các nguyên tử C cùng nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: cùng rất một cách làm C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OH

Ancol

- O -

Ete

- CHO

Anđehit

- CO

Xeton

- COOH

Axit

Ví dụ: Cùng cách làm C2H6O ta hoàn toàn có thể viết 2 đồng phân với 2 loại nhóm chức khác nhau (ancol và ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân địa chỉ nhóm chức hoặc liên kết bội: vị trí của nhóm chức, nhóm cầm cố hoặc liên kết bội trên mạch C ráng đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th gồm một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ cùng với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm rứa của nguyên tử C mang nối đôi khác nhau thì sẽ lộ diện đồng phân hình học. Nếu các nhóm nỗ lực ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng bên với nối đôi đã là dạng cis, khác phía là dạng trans.

3. Các bước viết đồng phân:

- Tính số link π với vòng:

π + v =

- phụ thuộc công thức phân tử, số links π+v nhằm lựa chọn một số loại chất phù hợp. Thường đề sẽ mang đến viết đồng phân của thích hợp chất thế thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng ko nhánh, vòng vó nhánh,....

- lắp nhóm chức hoặc link bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó dịch chuyển để thay đổi vị trí. Nên xét tính đối xứng nhằm tránh trùng lặp.

- Điền H để bảo đảm an toàn hoá trị của các nguyên tố. Đối với bài xích trắc nghiệm thì không cần.

II. Phương pháp tính số đồng phân:

1. Cách tính số đồng phân: Ankan

- Khái niệm: Ankan là phần lớn hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết 1-1 C-C với C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới mở ra đồng phân.

- bí quyết tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay vì chưng viết

Butan 2 – metylpropan

Ta thực hiện công thức bên trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta tất cả n = 5 số đồng phân ankan vẫn là đồng phân.

2. Cách tính số đồng phân: Anken

- Anken là số đông hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi với đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

Xét 2C với nối đôi, từng C sẽ link với 2 nhóm thay (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C có nối đôi đang còn 2C và H nhóm thế.

Nếu đề bài xích yêu mong tính đồng phân cấu trúc sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Ví như yêu mong tính đồng phân (bao bao gồm đồng phân hình học) sẽ là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ với C5H10: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 3C với H team thế.

Ta gồm 5 đồng phân cấu trúc và 6 đồng phân anken.

3. Phương pháp tính số đồng phân: Ankin

- Ankin là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử đựng một links ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối tía và không có đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C vẫn liên kết với cùng 1 nhóm cố (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C sở hữu nối tía sẽ còn 2C với H là team thế.

Ví dụ cùng với C5H8: Trừ đi 2C với nối đôi vẫn còn 3C và H nhóm thế.

Ta gồm 3 đồng phân ankin.

4. Cách tính số đồng phân: Benzen với đồng đẳng

- Đồng đẳng benzen là hầu như hiđrocacbon thơm, trong phân tử chứa một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- phương pháp tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta có n = 7, cụ vào cách làm ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, thế vào phương pháp (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Phương pháp tính số đồng phân: Ancol

- Ancol là đa số hợp hóa học hữu cơ vào phân tử không nhóm –OH đính thêm trực tiếp cùng với C no.

- nhóm chức ancol: -OH.

- CTTQ của ancol no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+1OH tốt CnH2n+2O (n≥1).

- Ancol có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm OH.

- bí quyết tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, đối kháng chức, mạch hở từ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: lúc viết đồng phân ancol, nhóm OH không đã nhập vào C ko no và 1 nguyên tử C cần thiết gắn 2 giỏi 3 đội OH.

6. Cách tính số đồng phân: Ete

- Ete là hợp chất hữu cơ vào phân tử tất cả nguyên tử oxi link với 2 nhóm ankyl.

- CTTQ của ete no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

- công thức tính số đồng phân:

- Áp dụng: cùng với n = 3 ta tất cả công thức ete là C3H8O, núm vào cách làm ta được: đồng phân là

Với n = 4, cách làm ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol cùng ete no, đối chọi chức là đồng phân về một số loại nhóm chức. Khi viết đồng phân trường hợp đề ko đề cập đến ancol xuất xắc ete thì yêu cầu tính cả hai loại.

7. Phương pháp tính số đồng phân: Phenol

- Phenol là đa số hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm nhóm –OH liên kết trực tiếp với C thơm.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- công thức tính nhanh:

- Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với bao gồm cùng phương pháp phân tử mà lại là đồng phân ancol thơm (OH đính thêm với C no).

8. Phương pháp tính số đồng phân: Anđehit

- Anđehit là phần đông hợp chất hữu cơ vào phân tử có nhóm –CH = O liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của anđehit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử đựng một nối song ở team chức CHO.

- bí quyết tính nhanh:

- Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là phương pháp của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Cách tính số đồng phân: Xeton

- Xeton là phần đông hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm nhóm C = O links trực tiếp với nhị nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Vào phân tử chứ một nối song ở đội chức CO.

- phương pháp tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ công thức ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit và xeton bao gồm cùng phương pháp phân tử với nhau, nên lúc đề bài chỉ đến CTPT mà lại không kể đến một số loại hợp hóa học nào thì phải tính cả hai.

10. Phương pháp tính số đồng phân: Axit

- Axit cacboxylic là đông đảo hợp hóa học hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm –COOH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Xem thêm: Tổng Hợp Mã Zip Thừa Thiên Huế, Mã Zip Code Tỉnh Thừa Thiên Huế

- CTTQ của aaxit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Vào phân tử cất một nối song ở team chức COOH.