Hàm và cách sử dụng các hàm trong excel – kinh nghiệm – thủ pháp – Khoa công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân

Đang xem: quan niệm và mục tiêu của hàm vào excel

Hàm và cách sử dụng các hàm trong excel – tay nghề – thủ pháp – Khoa công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân

*

Quan hệ công ty Tuyển thực tập sinh trò chơi – doanh nghiệp UbisoftCuộc thi "Awaken your Inner Fire 2020"Thông báo tổ chức tuyển Internship và Fresher công ty DAC Tech ngày 28/5

I). KHÁI NIỆM HÀM:

Hàm là những cách làm định sẵn của Excel nhằm mục tiêu thực hiện nay một chức năng tính toán lẻ tẻ nào đó, hoặc để thực hiện các thao tác trên bảng tính, hoặc trợ giúp việc ra một ra quyết định dựa trên những tin tức cung cấp. Ta có thể sử dụng những hàm tất cả sẵn của Excel hoặc rất có thể viết ra gần như hàm bắt đầu cho riêng biệt mình.

Cú pháp tầm thường của hàm như sau:

= TÊNHÀM(Đối số 1, Đối số 2, …, Đối số n)

vào đó:

· lốt “=”: sẽ phải có trước hàm, ví như kông bao gồm dấu “=” thì Excel không tính toán gì cả nhưng mà sẽ hiển thị phương pháp đó lên ô như 1 chuỗi văn bản.

· TÊNHÀM: bởi vì Excel hiệ tượng và từng hàm gồm một tên riêng rẽ của nó. Rất có thể dùng ký tự hoa hoặc thường mang đến tên hàm (trong thương hiệu hàm ko được có khoảng trống).

· số lượng các đối số sẽ tuỳ thuộc theo từng hàm cùng tuỳ từng trường phù hợp mà có rất nhiều hay ít, những đối số sẽ ngăn cách bởi vết phẩy “,” và chúng phải được phía trong dấu cặp dấu ().

trong hàm hoàn toàn có thể chứa toàn bộ các loại dữ liệu của Excel, các địa chỉ cửa hàng ô, tên khối, tên vùng,…, riêng tài liệu loại chuỗi khi đặt trong hàm bắt buộc được để trong cặp vết nháy kép “ “. Hoàn toàn có thể sử dụng một hàm làm cho đối số cho 1 hàm và chỉ được giới hạn trong 7 mức lồng nhau.

II). CÁC HÀM THÔNG DỤNG vào EXCEL:

1. Hàm Ngày/Tháng/Năm:

a). Hàm đem Ngày: (Day)

· Cú pháp: =Day(chuỗi tháng ngày năm)

· Công dụng: Hàm trả về giá trị ngày của chuỗi mon ngày năm.

b). Hàm mang Tháng: (Month):

· Cú pháp: =Month(chuỗi mon ngày năm)

· Công dụng: Hàm trả về giá trị mon của chuỗi tháng ngày năm

c). Hàm đem Năm: (Year)

· Cú pháp: =Year(chuỗi mon ngày năm)

· Công dụng: Hàm trả về giá trị tháng của chuỗi tháng ngày năm

d). Hàm rước ngày mon năm: (Date):

· Cú pháp: =Date(năm, tháng, ngày)

· Công dụng: Hàm trả về kiểu ngày tháng năm

e). Hàm đem ngày giờ hiện tại: (Now)

· Cú pháp: =Now()

· Công dụng: Hàm trả về ngày giờ lúc này (ngày tiếng hệ thống)

2. Các hàm về số:

a). Hàm lấy phần nguyên: (INT)

· Cú pháp: =INT(n)

· Công dụng: Hàm INT cho kết quả là phần nguyên của số n.

Ví dụ: =INT(3.1416) đã cho tác dụng là: 3.

=INT(123.456) đã cho tác dụng là: 123.

b) Hàm chia lấy dư: (MOD)

· Cú pháp: =MOD(m,n)

· Công dụng: Hàm hack cho tác dụng là số dư của m chia cho n. Giả dụ n=0, hack returns the #DIV/0! error value.

Ví dụ: =MOD(9,2) đang cho kết quả là: 1.

c). Hàm có tác dụng tròn số: (ROUND)

· Cú pháp: =ROUND(n,m)

· Công dụng: Hàm ROUND có tác dụng tròn số n mang đến m số.

· trường hợp m>0 hàm làm tròn với m số lẻ.


Bạn đang xem: Định nghĩa hàm trong excel


Xem thêm: Tiểu Sử Về Nam Ca Sĩ Sơn Tùng Quê Của Sơn Tùng M, Nhà Ở Quê Thái Bình Của Sơn Tùng M

Ví dụ: =ROUND(3.1416,2) đang cho tác dụng là: 3.14

· nếu như m=18”) : Đếm vùng dữ liệu từ A1 mang đến D5 cơ mà thỏa đk >=18.