§4. Đon thức đồng dạngKhi nào các đơn thức được gọi là đồng dạng cùng nhau ?V./Đơn thức đồng dạng2Cho solo thức 3x yz.Hãy viết ba 1-1 thức bao gồm phần biến đổi giống phần biến hóa của 1-1 thức đang cho.Hãy viết ba đối chọi thức có phần trở nên khác phần trở thành của đối chọi thức sẽ cho.Các đơn thức viết thích hợp yêu mong của câu a) là những ví dụ về đối kháng thức đồng dạng, còn những đơn thức viết vừa lòng yêu cầu câu b) là các ví dụ về solo thức ko đồng dạng.Hai 1-1 thức đồng dạng là hai solo thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Ví dụ : 2x3y2 ; -5x3y2 với — x3y2 là những 1-1 thức đồng dạng.► Chú ý:Các số không giống 0 được xem như là những solo thức đồng dạng.Ai đúng ? Khi đàm luận nhóm, bạn Sơn nói:"0,9xy2 với 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng" chúng ta Phúc nói: "Hai 1-1 thức trên không đồng dạng". Ý kiêh của em ?Cộng, trừ các đơn thức đồng dạngCho nhị biểu thức số : A = 2.72.55 và B = 72.55.Dựa vào đặc thù phân phối của phép nhân đối với phép cộng những số, ta hoàn toàn có thể thực hiện nay phép cộng A với B như sau :A + B = 2.72.55 + 72.55 = (2 + 1).72.55 = 3.72.55.Bằng phương pháp tương tự, ta hoàn toàn có thể thực hiện các phép tính cộng và trừ hai 1-1 thức đồng dạng.Ví dụ 1 : Để cộng solo thức 2x2y với đơn thức x2y, ta có tác dụng như sau :2x2y + x2y = (2 + l)x2y = 3x2y.Ta nói đối chọi thức 3x2y là tổng của hai 1-1 thức 2x2y và x2y.Ví dụ 2 : Để trừ hai solo thức 3xy2 với 7xy2, ta làm như sau :3xy2 - 7xy2 = (3 - 7)xy2 = - 4xy2.Ta nói đối chọi thức - 4xy2 là hiệu của hai đối chọi thức 3xy2 cùng 7xy2.Để cùng (hay trừ) những đơn thức đồng dạng, ta cùng (hay trừ) những hệ số với nhau và giữ nguyên phần biêh.Hãy kiếm tìm tổng của ba 1-1 thức : xy3 ; 5xy3 và -7xy3.Thi viết nhanh : mỗi tổ trưởng viết một đơn thức bậc 5 có hai biến. Mỗi thành viên vào tổ viết một solo thức đồng dạng với 1-1 thức cơ mà tổ trưởng của mình vừa viết rồi chuyển đến tổ trưởng. Tổ trưởng tính tổng của tất cả các solo thức của tổ mình cùng lên bảng viết kết quả. Tổ nào viết đúng và sớm nhất có thể thì tổ đó giành chiến thắng.Bời tạpXếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng :5 „2...2 .1 „2.,.~ .2 .„2.,|x y ; xy ; -ệx y ; -2xy ; X y;^xy ; -ỹxy; xy.Tìm tổng của ba solo thức :25xy2 ; 55xy2 và 75 xy2.Tính giá trị của biểu thức sau trên X = 1 và y = -1 :53 557 X y - 7 X y + X y.4Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí bên dưới thời vua è Nhân Tông được đặt cho một đường phố của tp. Hà nội Hà Nội. Em đang biết tên người sáng tác đó bằng cáchtính các tổng và hiệu sau đây rồi được đến trong bảng sau :o 2,0.21 „2 .V 2x + 3x - — X ;2XT1 .2 ,2 .2H xy - 3xy + 5xy ;A 7y z + (—7y z );iết chữ tương xứng vào ô dưới kết quảƯ 5xy - I xy + xy ; u- 6x2y - 6x2y ;Ê3xy2 - (-3xy2);L-3?56xy29 2— X201 2 — X23xy17yxy-12x2yLuyện tậpTính quý giá của biểu thức 16x2y5 - 2x3y2 trên X = 0,5 với y =-1.Viết ba đối chọi thức đồng dạng với đối kháng thức -2x2y rồi tính tổng của tất cả bốn thức đó.Tính tổng của những đơn thức :□+ □ + □ = X5.


Bạn đang xem: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3xy^2

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Tác Dụng Của Râu Bắp Thần Dược Chữa Được Rất Nhiều Bệnh Dinh Dưỡng Cao

Sách Giáo Khoa - Toán 7 Tập 2

PHẦN ĐẠI SỐChương III. THỐNG KÊChương IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐPHẦN HÌNH HỌCChương III. Quan tiền HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC - CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

briz15.com

Tài liệu giáo dục và đào tạo cho học viên và gia sư tham khảo, giúp các em học tập tốt, cung ứng giải bài bác tập toán học, đồ dùng lý, hóa học, sinh học, giờ đồng hồ anh, định kỳ sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.