– Đồng đẳng là hiện tượng các chất cơ học có cấu tạo và đặc điểm hóa học tương tự như nhau mà lại thành phần phân tử khác nhau một hay các nhóm CH2.

Bạn đang xem: Đồng đẳng là gì

– những chất thuộc cùng dãy đồng đẳng hòa hợp thành một hàng đồng đẳng tất cả công thức chung.

2. Đồng phân

– Đồng phân là những chất hữu cơ tất cả cùng phương pháp phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất hóa học tập khác nhau.

– Cần để ý phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

I. KHÁI NIỆM HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

– Hợp hóa học hữu cơ là các hợp chất của C trừ oxit của C, muối hạt cacbua, muối hạt cacbonat, muối xianua.

*

– Hoá học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích các hợp chất hữu cơ.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP CHẤT HỨU CƠ

– Hợp hóa học hữu cơ tốt nhất thiết buộc phải chứa C, hay tất cả H thường gặp gỡ O ngoài ra còn bao gồm halogen, N, P…

– liên kết chủ yếu trong hợp hóa học hữu cơ là link cộng hóa trị.

– các hợp chất hữu cơ thường rất dễ bay hơi, dễ cháy, yếu bền nhiệt.

– các phản ứng vào hoá học hữu cơ thường chậm, không hoàn toàn, xảy ra theo nhiều hướng thường nên đun lạnh và bao gồm xúc tác.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ

– bác bỏ cất: để bóc tách các hóa học lỏng có ánh nắng mặt trời sôi khác biệt nhiều.

*

*

– Chiết: để tách hai hóa học lỏng không xáo trộn vào nhau.

*

– Kết tinh lại: để bóc tách các hóa học rắn gồm độ tan không giống nhau theo nhiệt độ.

*

V. CÁC LOẠI CÔNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

– Công thức tổng thể là công thức cho thấy hợp chất hữu cơ cất nguyên tử của rất nhiều nguyên tố nào.

– Công thức đơn giản và dễ dàng nhất là công thức cho biết tỷ lệ buổi tối giản số nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.

– công thức phân tử là công thức cho biết số nguyên tử mỗi nguyên tố bao gồm trong hợp hóa học hữu cơ.

Xem thêm: Hình Ảnh Đẹp Cô Gái - Tổng Hợp 100+ Ảnh Gái Đẹp

– Công thức kết cấu là công thức cho thấy thứ tự links và kiểu liên kết giữa những nguyên tử vào hợp hóa học hữu cơ.