A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.Bạn đang xem: Dòng điện đi từ cực nào sang cực nào

B. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

Bạn đang xem: Dòng điện đi từ âm sang dương

C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch.

D. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.


*

Đáp án: D

Vì chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.


*

quy ước chiều dòng điện : ở mạch ngoài , dòng điện có chiều?

a. từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện

b. chuyển dời có hướng của các điện tích

c. dịch chuyển của các electron

d. từ cực âm qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực dương của nguồn điện

Ta không gọi chiều chuyển động có hướng của điện tích là chiều của dòng điện mà quy ước gọi : ″Chiều từ cực dương qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện là chiều dòng điện″, vì :

A. Điện tích dương bị cực dương đẩy, cực âm hút.

B. Cực dương của nguồn tích điện dương.

C. Hạt chuyển dời tạo ra dòng điện là điện tích dương.

D. Trong một dòng điện đồng thời có thể có cả điện tích âm và điện tích dương chuyển dời ngược chiều nhau, nên phải quy ước một chiều làm chiều dòng điện.

Ta không gọi chiều chuyển động có hướng của điện tích là chiều của dòng điện mà quy ước gọi : ″Chiều từ cực dương qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện là chiều dòng điện″, vì trong một dòng điện đồng thời có thể có cả điện tích âm và điện tích dương chuyển dời ngược chiều nhau, nên phải quy ước một chiều làm chiều dòng điện ⇒ Đáp án D

Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn có dây tóc bóng đèn?

A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.

C. Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.

D. Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.

Đáp án: C

Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.

Đánh dấu (x) vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu phát biểu dưới đây?

Đúng Sai
a. Trong các kim loại có rất nhiều electron tự do.
b. Kim loại cho các điện tích dịch chuyển qua nó.
c. Không khí không bao giờ cho dòng điện đi qua.
d. Trong mạch điện kín dây dẫn bằng đồng, các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển từ cực dương sang cực âm của nguồn điện.
e. Cao su là chất cách điện tốt hơn nhựa.

Điền vào ô trống:

Vật ………. là vật cho dòng điện đi qua. Vật ………. là vật không cho dòng điện đi qua. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển hướng của các ………. tự do. Bên ngoài nguồn điện, các electron chuyển động trong dây dẫn từ cực ……….sang cực ……….của nguồn. Khi đó có dòng điện đi từ cực ……….sang cực ……….của nguồn.

Đáp án

Điền vào ô trống

Vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua. Vật cách điện là vậ không cho dòng điện đi qua. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron tự do. Bên ngoài nguồn điện, các electron chuyển động trong dây dẫn từ cực âm sang cực dương của nguồn. Khi đó có dòng điện đi từ cực âm sang cực dương của nguồn

Xét mạch điện kín với cácdây dẫnbằng đồng. Hỏi:

a) Khi có dòng điện chạy trong mạch kín này thì các êlectrôn tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực nào sang cực nào của nguồn điện?

b) Chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn trong câu trên là cùng chiều hay ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện?

GIÚP MÌNH VỚI! TỰ LÀM NHA (GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ GIÚP MÌNH LUÔN TẠI MÌNH NGU LÝ)

a) Các êlectrôn tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực âm qua các vật sang cực dương của nguồn điện.

Xem thêm: Nguyễn Văn Quyết Sinh Năm Bao Nhiêu, Đời Tư Chủ Tịch Flc

b) Chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn trong câu trên là ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện

#hoc_tot#

a)Các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực âm sang cực dương của nguồn điện

Giải thích nè:Vì các điện tích trái dấu thì hút nhau, mà các electron mang điện tích âm nên sẽ di chuyển về phía cực dương của nguồn

b)Ngược chiều

quy ước dòng điện : ở mạch ngoài, dòng điện có chiều

A. từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện

B.chuyển dời có hướng các điện tích

C.dịch chuyễn của các electron

D. từ cực âm qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực dương của nguồn điện

Quy ước dòng điện: ở mạch ngoài, dòng điện có chiều

A. Từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện

B. Chuyển dời có hướng các điện tích

C. Dịch chuyễn của các electron

D. Từ cực âm qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực dương của nguồn điện

Phát biểu sau đây là đúng ki nói về chiều của dòng điện trong 1 mạch điện kín có dùng nguồn điện là pin ?

A dòng điện đi qua từ cực dương qua các vật dẫn đến cực âm của pin

B dòng điện đi qua từ cực âm qua các vật dẫn đến cực dương của pin

C ban đầu,dòng điện đi ra từ cực dương của pin sau 1 thời gian dòng điện đổi theo chiều ngược lại

D dòng điện có thể chạy theo bất kì chiều nào

Phát biểu sau đây là đúng ki nói về chiều của dòng điện trong 1 mạch điện kín có dùng nguồn điện là pin ?

A dòng điện đi qua từ cực dương qua các vật dẫn đến cực âm của pin

B dòng điện đi qua từ cực âm qua các vật dẫn đến cực dương của pin

C ban đầu,dòng điện đi ra từ cực dương của pin sau 1 thời gian dòng điện đổi theo chiều ngược lại

D dòng điện có thể chạy theo bất kì chiều nào

Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Hỏi: Khi có dòng điện chạy trong mạch kín này thì các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực nào sang cực nào của nguồn điện?

Các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực âm qua các vật dẫn sang cực dương của nguồn điện.