Bạn đang xem: Dung dịch h2 so4 tác dụng với dãy chất là

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 500 ml dd HCl, sau bội phản ứng thu được 3,36 lít khí (đktc). độ đậm đặc mol của hỗn hợp HCl đã dùng là


Cho 16,25 gam kẽm vào 300 gam dung dịch HCl đem dư, bội nghịch ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp A với khí H2. Khối lượng dung dịch A là


Cho 10,5 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại Zn với Cu vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là


Cho 44,78 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm KOH cùng Ba(OH)2 vào 400 gam dung dịch HCl 7,3% vừa đủ, bội nghịch ứng trọn vẹn thu được dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được 56,065 gam các thành phần hỗn hợp muối. Nồng độ xác suất của BaCl2 trong dung dịch X là


Hòa tan trọn vẹn một hiđroxit của sắt kẽm kim loại R bởi dung dịch HCl 14,6% (vừa đủ), sau phản ứng nhận được dung dịch chứa muối clorua gồm nồng độ 17,03%. Bí quyết hiđroxit của sắt kẽm kim loại R là


Hòa tan trọn vẹn 23,2 gam tất cả hổn hợp A tất cả (FeO, CuO) phải dùng toàn vẹn 200 ml dung dịch H2SO4 1,5M thu được hỗn hợp X. Phần trăm cân nặng của mỗi chất trong hỗn hợp A là


Lấy 200 ml dung dịch BaCl2 0,6M tác dụng với 400 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Để trung hòa - nhân chính 10 ml dung dịch tất cả hổn hợp axit tất cả HCl với H2SO4 nên dùng 40ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Ngoài ra lấy 100 ml dung dịch hỗn hợp axit trên đem th-nc bằng một lượng NaOH trọn vẹn rồi cô cạn thì thu được 13,2 gam muối hạt khan. Mật độ mol của từng axit trong dung dịch lúc đầu lần lượt là


Chất phản nghịch ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí giữ mùi nặng hắc, nặng rộng không khí và có tác dụng đục nước vôi trong:


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: B Mũ 3 = ( A Mũ 3 B Mũ 3 - Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.