Câu 12689: Cho những phát biểu sau: (a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa gồm tính khử. (b) Phenol gia nhập phản ứng nuốm brom khó hơn benzen. (c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, chiếm được ancol bậc một. (d) dung dịch axit axetic tính năng được cùng với Cu(OH)2. (e) dung dịch phenol vào nước làm quỳ tím hoá đỏ. (g) trong công nghiệp, axeton được cấp dưỡng từ cumen. Số phát biểu đúng là

A.

Bạn đang xem: Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

4

B. 2

C. 5

D.

Xem thêm: Đạp Xe Vì Tình Đã Hết Anh Sao Đây, Lời Bài Hát Anh Khong Muon Bat Cong Voi Em

3


Giải chi tiết:

(a); (c); (d); (f) đúng

(b) không đúng : vị nhóm OH- đẩy e nên mật độ e vào phenol to hơn benzen → kĩ năng phản ứng cố gắng của phenol to hơn benzen.

(e) sai: phenol tất cả tính axit siêu yếu, yếu hơn hết H2CO3 yêu cầu không làm thay đổi màu sắc dung dịch quỳ


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát