Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Electron tự do có trong phần nào của dây điện:

A. Phần vỏ nhựa của dây 

B. Phần đầu của đoạn dây 

C. Phần cuối của đoạn dây 

D. Phần lõi của dây


*

Đáp án DElectron có trong kim loại, phần lõi của dây điện làm bằng kim loại nên electron có trong phần lõi của dây điệnTrong vật nào dưới đây không có êlectrôn tự do?

A. Một đoạn dây thép.

Bạn đang xem: Electron tự do có trong phần nào của dây điện

B. Một đoạn dây đồng.

C. Một đoạn dây nhựa.

D. Một đoạn dây nhôm.


Các nhà khoa học đã phát hiện và khẳng định rằng trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Chúng được gọi là các electron tự do. Phần còn lại của nguyên tử dao động xung quanh những vị trí cố định. Hình 20.3 là mô hình đơn giải của một đoạn dây kim loại.

*

Hãy nhận biết trong mô hình này:

 

- Kí hiệu nào biểu diễn các electron tự do?

- Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử. Chúng mang điện tích gì? Vì sao?


Nối 2 cực của một ác quy bằng một dây nhựa thì thấy ko có dòng điện chạy qua đây . Giải thích nào sau đây là đúng ?a.trong dây nhựa ko có diện tích b.trong dây nhựa ko có êlectron tự doc. Dây nhựa luôn trung hoà về điệnd. trong dây nhựa ko có hạt nhân chuyển động tự do


vật nào sau đây là vật nhiễm điện a) vỏ dây điện b) thanh gỗ khô c) thanh thước nhựa d) đoạn dây chì


Trong các vật dưới dây, vật nào là vật cách điện?

A. Một đoạn dây nhựa

B. Một đoạn dây sắt

C. Một đoạn dây nhôm

D. Một đoạn dây đồng

 Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây

A. Áp sát thước nhựa vào một cực của pin.

B. Áp sát thước nhựa vào một đầu của thanh nam châm

C. Hơ nóng nhẹ thước nhựa trên ngọn lửa.

D. Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô.

Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?

A. Một mảnh nilon đã được cọ sát.

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn.

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy.

D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị nào.


Lớp 7 Vật lý
1
0

Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn có dây tóc bóng đèn?

A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.

B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.

C. Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.

D. Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.


Lớp 7 Vật lý
1
0

Vật nào dưới đây là vật cách điện?

A. Một đoạn ruột bút chì

B. Một đoạn dây thép

C. Một đoạn dây nhôm

D. Một đoạn dây nhựa


Lớp 7 Vật lý
1
0

Vật nào dưới đây không cho dòng điện chạy qua?

A. Một đoạn dây nhôm

B. Một đoạn dây nhựa

C. Một đoạn ruột bút chì

D. Một đoạn dây thép


Lớp 7 Vật lý
1
0

Đánh dấu (x) vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu phát biểu dưới đây?

  Đúng Sai
a. Trong các kim loại có rất nhiều electron tự do.    
b. Kim loại cho các điện tích dịch chuyển qua nó.    
c. Không khí không bao giờ cho dòng điện đi qua.    
d. Trong mạch điện kín dây dẫn bằng đồng, các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển từ cực dương sang cực âm của nguồn điện.

Xem thêm: Viết Phương Trình Tổng Quát Của Đường Thẳng, Cách Lớp 10 Cực Hay

   
e. Cao su là chất cách điện tốt hơn nhựa.    

 


Lớp 7 Vật lý
1
1

Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô Hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô Hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)