Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự chuyển đổi của đồ gia dụng chất.Hóa học nói về các nguyên tố, hòa hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng chất hóa học xảy ra một trong những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được điện thoại tư vấn là "khoa học trung tâm" bởi nó là ước nối các ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như đồ vật lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 11 - Năm sản phẩm công nghệ hai ở cấp trung học tập phổ thông, gần mang đến năm cuối cấp yêu cầu học tập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất. Nghe nhiều đến định hướng sau này rồi học tập đại học. Ôi nhiều lúc thật là sợ, hoang mang và sợ hãi nhưng các em hãy từ bỏ tin cùng tìm dần dần điều mà bạn thích là sau đây nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá