Fe có tác dụng với naoh không. Sắt là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Fe, số nguyên tử bằng 26, phân nhóm 2, chu kỳ 3. Sắt là nguyên tố có ít trên Trái Đất, cấu thành lớp vỏ ngoài và trong của lõi Trái Đất. NaOH còn có tên gọi hóa học: Natri hiđroxit hay hyđroxit natri, hay thường được gọi là Xút hoặc xút ăn da là một hợp chất vô cơ của natri. Natri hydroxit tạo thành dung dịch Bazơ mạnh khi hòa tan trong dung môi như nước. Hợp chất này còn được gọi với các tên gọi gần gũi như Xút hoặc xút ăn da, công thức hóa học: Natri hiđroxit, hyđroxit natri hay sodium hydroxide. Đây là là một hợp chất vô cơ của natri. Để chi tiết Fe có tác dụng với naoh không mời xem bài viết ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với naoh


Mục lục


 Fe có tác dụng với naoh không

*

 Fe có tác dụng với naoh không

Một số kim loại thả vào nước không tan nhưng thả vào dd kiềm tan do oxit của chúng là oxit lưỡng tính.

Ở điều kiện thường, bề ngoài miếng Al, Zn phủ lớp oxit mỏng, ngăn cách với nước. Khi cho vào dd NaOH">NaOHNaOH, NaOH">NaOHNaOH hoà tan lớp oxit này, ngay sau đó kim loại + nước ra hidroxit + hidro. Hidroxit tiếp tục bị NaOH">NaOHNaOH hoà tan, sản phẩm cuối là muối aluminat, muối zincat.

Sắt không có tính chất này nên không tan được trong kiềm.

Al có tác dụng với NaOH không

Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là kim loại lưỡng tính như: Nhôm (Al), kẽm (Zn), beri (Be), thiếc (Sn) , chì (Pb),..

2NaOH + 2Al + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H22NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2ONaOH + Al(OH)3→ NaAlO2 + 2H2O

al + naoh

Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 là phản ứng hóa học, được VnDoc biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện xuyên suốt trong quá trình học Hóa học của các bạn. Đặc biệt Hóa học 12 bài Nhôm và hợp chất của nhôm

Hy vọng qua tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và chính xác.

Al H2O NaOH = NaAlO2 H2

Al tác dụng với NaOH

*

Al tác dụng với NaOH

Thông tin thêm

Điều kiện: Nhiệt độ: 400-500°C

Cách thực hiện: cho nhôm tác dụng với dung dịch bazơ NaoH

Hiện tượng: Chất rắn màu xám bạc của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, sủi bọt khí là hidro (H2)

NaCO tác dụng với NaOH không

Những chất tác dụng được với dd NaOH là: CO2, NaHCO3, CuSO4, Al2O3. PTHH: (1) CO2 + 2 NaOH -> Na2CO3 + H2O. hoặc CO2 + NaOH -> NaHCO3.

Fe2O3 có tác dụng với NaOH không

Fe">FeFe và Fe2O3">Fe2O3Fe2O3 không tác dụng với NaOH">NaOHNaOH, chỉ có thể tác dụng với axit.

Trong các kim loại, oxit kim loại được học thì chỉ có Al;Al2O3;Zn;ZnO;Cr2O3">Al;Al2O3;Zn;ZnO;Cr2O3Al;Al2O3;Zn;ZnO;Cr2O3 có thể tác dụng với NaOH">NaOHNaOH.

Xem thêm: Từ Bất Khuất Trung Hậu Thuộc Loại Từ, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Ngữ Văn 7 Tiếng Việt Học Kì 1

Ag có tác dụng với NaOH không

Ag + 2NaOH → AgO + H2O + 2Na

Axit có tác dụng với Na không

*

Axit có tác dụng với Na không

Phương trình phản ứng: NaOH + oxit axit => Muối và nước

Natri hidroxit có thể tác dụng với một số oxit axit như NO2, SO2, CO2, CO tùy theo tỉ lệ mol các chất tham gia phản ứng mà muối thu được có thể là muối axit, muối trung hòa

Ví dụ:

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O2NaOH + CO2→ Na2CO3 + H2O3NaOH + P2O5 → Na3PO4↓ + 3H2OCO + 2NaOH → Na2CO2 + H2O

Cr có tác dụng với NaOH không

Cr2O3 là oxit lưỡng tính có thể tác dụng được với axit và kiềm đặc. … nhưng không tan trong NaOH loãng, chỉ tác dụng với NaOH đặc nóng hoặc nóng chảy.