(a) Thủy phân vinyl axetat bởi NaOH đun nóng, chiếm được natri axetat cùng fomandehit

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng vừa lòng etilen

(c) Ở điều kiện thường, anilin là hóa học lỏng

(d) Xenlulozo thuộc các loại polisaccarit

(e) Thủy phân trọn vẹn albumin thu được hỗn hợp a-amino axit

(g) Tripanmitin tham gia phản ứng cộng H2 (t0, Ni)

Số phạt biểu đúng là :

A.

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau: (a) fomandehit được dùng làm nguyên liệu sản xuất nhựa ure

5

B. 4

C.

Xem thêm: Câu Hỏi Trường Hợp Không Xảy Ra Phản Ứng Với Nahco3 Khi? Trường Hợp Không Xảy Ra Phản Ứng Với Nahco3 Khi :

3

D. 2


Giải chi tiết:

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Đúng

(e) Đúng

(g) Sai. Tripanmitin ko phản ứng được cùng với H2

Đáp án A  


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát