- Chọn bài bác -Bài 21: bao gồm về nhóm halogenBài 22: CloBài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric với muối cloruaBài 24: sơ sài về hợp chất tất cả oxi của cloBài 25: Flo - Brom - IotBài 26: luyện tập : team halogen

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải Sách bài xích Tập hóa học 10 – bài 21: tổng quan về nhóm halogen giúp HS giải bài xích tập, cung ứng cho các em một hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 21.1 trang 50 Sách bài xích tập chất hóa học 10: phần đa nguyên tố ở team nào tiếp sau đây có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là ns2np5

A. Team IVA. B. đội VA.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 21

C. đội VIA. D. Team VIIA.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 21.2 trang 50 Sách bài xích tập hóa học 10: các nguyên tử halogen đa số có

A. 3e làm việc lớp electron không tính cùng.

B. 5e ở lớp electron không tính cùng.

C. 7e sống lớp electron kế bên cùng.

D. 8e ngơi nghỉ lớp electron bên cạnh cùng.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 21.3 trang 50 Sách bài bác tập chất hóa học 10: Đặc điểm nào dưới đây là điểm lưu ý chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)

A. Ở đk thường là chất khí

B. Có tính thoái hóa mạnh

C. Vừa tất cả tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử

D. Tính năng mạnh với nước

Lời giải:

Đáp án B

Bài 21.4 trang 50 Sách bài tập chất hóa học 10: tính chất nào dưới đây không bắt buộc là đặc thù chung của các nguyên tử halogen

A. Nguyên tử có tác dụng thu thêm một electron

B. Công dụng với hidro tạo thành hợp hóa học có liên kết cộng hóa trị tất cả cực

C. Gồm số lão hóa -1 trong mọi hợp chất

D. Lớp electron ngoài đều phải sở hữu 7 electron

Lời giải:

Đáp án C


Bài 21.5 trang 51 Sách bài xích tập chất hóa học 10: trong những phản ứng hóa học, để gửi thành anion, nguyên tư của những nguyên tố halogen đã nhận được hay nhường từng nào electron

A. Nhận thêm 1 electron

B. Dấn thêm 2 electron

C. Dường đi 1 electron

D. Nhịn nhường đi 7 electron

Lời giải:

Đáp án A

Bài 21.6 trang 51 Sách bài bác tập hóa học 10: xác định các chất trong sơ đồ đưa hoá sau :

*

Lời giải:

A1, B1 là Na, Cl2

A2, B2 là Na2O, HCl

A3, B3 là NaOH, CaCl2

A4, B4 là Na2CO3, ZnCl2

A5, B5 là Na3PO4, MgCl2

A6, B6 là Na2SO4, BaCl2

Bài 21.7 trang 51 Sách bài xích tập hóa học 10: Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5

a) Viết cấu hình electron tương đối đầy đủ của nguyên tử thành phần đó.

b) cho thấy tên, kí hiệu hoá học và cấu trúc phân tử của đơn chất halogen này.

c) Nêu tính hoá học tập cơ phiên bản của nguyên tố trên.

d) So sánh đặc thù hoá học tập của nguyên tố này với 2 yếu tố halogen không giống đứng trên và dưới nó trong nhóm halogen.

Lời giải:

a) 1s22s22p63s23p64s24p5

b) Đó là brom, kí hiệu hoá học tập là Br, phân tử gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau bằng 1 links cộng hoá trị.

c) đặc thù hoá học cơ bạn dạng là tính oxi hoá mạnh.

d) Brom có tính oxi hoầ yếu rộng clo nhưng mạnh bạo hơn iot.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

Bài 21.8 trang 51 Sách bài tập chất hóa học 10: Viết PTHH của những phản ứng xảy ra khi đến clo với iot lần lượt công dụng với hỗn hợp KOH ở ánh nắng mặt trời thường. Giải thích vì sao tất cả sự khác nhau ở 2 phản ứng đó:

Lời giải:

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O

3I2 + 6KOH → 5KI + KIO3 + 3H2O

Trong môi trường kiềm, ion XO– phân huỷ theo bội phản ứng sau :

3XO– → 2X– + XO3– (kí hiệu X là halogen)

Ion ClO– phân huỷ rất chậm ở ánh nắng mặt trời thường, phân huỷ cấp tốc ở ánh sáng trên 75°C

Ion IO– phân huỷ ở tất cả các nhiệt độ trên, cho nên vì thế ở nhiệt độ thường, ta gồm 2 làm phản ứng trên.

Bài 21.9 trang 51 Sách bài bác tập hóa học 10: đến 5 gam brom gồm lẫn tạp hóa học là clo vào một trong những dung dịch đựng 1,600 gam KBr. Sau phản bội ứng làm bay hơi dung dịch thì chiếm được 1,155 gam chất rắn khan. Xác minh % về khối lượng của clo trong 5 gam brom mang phản ứng.

Lời giải:

Khối lượng muối sút là :

1,600 – 1,155 = 0,445 (g)

Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

71 g 238 g 149 g trọng lượng muối giảm sút 89 g

xg 0,445 g

Ta có:

*

Bài 21.10 trang 51 Sách bài tập chất hóa học 10: Khi mang lại 20m3 ko khí có chứa khí clo đi qua một ống đựng muối hạt KBr, cân nặng của muối hạt đó giảm bớt 178 mg. Xác-định làm lượng của khí clo (mg/m3) trong ko khí.

Lời giải:

Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

1 mol 238 g 149 g 1 mol; cân nặng muối sút 89 g

x mol

0,178g

x = 0,178/89 = 0,002 mol

Lượng khí clo bao gồm trong 20m3 bầu không khí là :

71.0,002 = 0,0142 (g) tuyệt 14,2 mg

Hàm lượng của khí clo trong bầu không khí là: 14,2/20 = 7,1 (mg/m3)

Bài 21.11 trang 51 Sách bài xích tập hóa học 10: có 2 khí ko màu, dễ tan vào nước, hỗn hợp thu được cho tính năng với dung dịch AgNO3 tạo ra kết tủa màu vàng

a) cho biết tên 2 khí đó.


b) Hãy rõ ràng 2 khí kia bằng phương thức hoá học.

Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác Vuông, Đường Phân Giác

Lời giải:

a) nhị khí sẽ là HBr cùng HI

HBr + AgNO3 → AgBr + HNO3

HI + AgNO3 → AgI + HNO3

b) Dẫn từng khí đó trải qua nước clo gồm pha sẵn hồ nước tinh bột, chất nào tạo nên chất new có greed color là HI.