§5. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬA. Lí THUYẺTTHỨ từ bỏ CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG trong NGUYÊN TỬCác electron trong nguyên tử nghỉ ngơi trạng thái cơ bàn thứu tự chiếm những mức năng lượng từ thâ"p đến cao.Bằng đo lường lí thuyết và bởi thực nghiệm, người ta đã xác minh được các mức tích điện từ thấp cho cao như sau:ls 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s 4 chiều 5p 6s 4f...Khi điện tích hạt nhân tăng, bao gồm sự “chèn” mức tích điện nên mức tích điện 4s thâ"p hơn 3d,5s thấp hơn 4d,...Có thể phụ thuộc vào quy tắc Kleckopski để xác minh thứ từ mức năng lượng.+ Viết những phân lớp obitan của từng lớp (theo thiết bị tự từ vào ra ngoài).+ Gạch chéo cánh (theo chiều mũi tên), phân lớp như thế nào bị gạch ốp trước thì có mức năng lượng thâ"p hơn (hình vẽ bên).CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬCấu hình electron của nguyên tửCấu hình electron của nguyên tử màn trình diễn sự phân bổ electron trên những phân lớp thuộc các lớp khác nhau.Người ta quy ước bí quyết viết câ"u hình electron nguyên tử như sau:Số máy tự lớp electron được ghi bằng chữ sô" (1, 2, 3,...);Phân lớp được ghi băng những chữ dòng thường (s, p, d, f);Số electron được ghi bởi số bên trên bên đề xuất của phân lớp (s2, p6,...).Cách viết cấu hỉnh nguyên tử gồm công việc sau:Bước 1: khẳng định số electron cùa nguyên từ:Bước 2: các electron được phàn bố lần lượt vào những phân lớp theo hướng tăng của tích điện trong nguyên tử (Is 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s...) với tuân theo luật lệ sau: Phàn lớp s chứa tôi đa 2 electron, phân lớp p chứa tô"i nhiều 6 electron, phân lớp d chứa tối đa 10 electron, phân lớp f chứa tô"i đa 14 electron;Bước 3: Viết cấu hình electron biểu diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc các lớp không giống nhau (ls 2s 2p 3s 3p 3 chiều 4s 4p 4 chiều 4f 5s...).Ví dụ:Nguyên tử liti, z = 3, tất cả 3 electron. Cấu hình electron của nguyên tữ liti là ls22s".Electron sau cuối của nguyên tủ litỉ điền vào phân lớp s. Liti là nhân tố s.Cl (Z = 17) gồm 17 electron. Cấu hình electron của nguyên tứ C1 được điền như sau: ls22s22p"3s23pElectron ở đầu cuối của nguyên tử clo điền vào phân lớp p Clo là yếu tố p.Fe (Z = 26) gồm 26 electron. Những electron của nguyên bốn Fe được phân bô’ như sau: ls22s22p63s23p64s23dH.Electron sau cùng của nguyên tử sắt điền vào phân lớp d. Fe là nguyên sơn d.Câu hình electron của nguyên tứ Fe: ls22s22p63s23p63dG4s2.Vậy: nguyên tố s là rất nhiều nguyên tố mà nguyên tử có electroncuối cùng dược điển vào phân lóp s.Nguyên tố phường là đầy đủ nguyên tố nhưng mà nguyên tử gồm electron sau cuối được điền vào phân lớp p.Nguyên tố d là phần lớn nguyên tố cơ mà nguyên tử gồm electron sau cuối được điền vào phân lớp d.Nguyễn tố f là hầu như nguyên tố nhưng nguyên tử gồm electron sau cuối được điền vào phân lớp f.2. Cấu hình electron nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầuzTênnguyên tốKí hiệuhóa họcSô" electronCấu hình electron của nguyên tửn = 1(lớp K)n = 2(Lớp L)n = 3(Lớp M)n = 4(Lớp N)1hiđroH11s12heliHe21s23litiLi211 s22s14beriBe221s22s25boB231s22s22p16cacbonc241s22s22p27nitơN251s22s22pĐặc điểm của lớp electron bên cạnh cùng8oxi0261 s22s22p- Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tô", lớp electron xung quanh cùng9floF271s22s22pcó những nhâ"t là 8 electron.10neonNe281 s22s22p611natriNa2811 s22s22p63s112magieMg- 2821 s22s22p63s2.13"nhômAI2831 s22s22p63s23p114silicSi2841 s22s22p63s23p215photphop2851 s22s22p63s23p316lưu huỳnhs2861 s22s22p63s23p417cloCl2871 s22s22p63s23p518agonAr2881s22s22p63s23p619kaliK28811 s^s^p^s^pMs120canxiCa2882Is^s^p^s^pMs2Các nguyên tử gồm 8 electron ỏ" lớp electron ko kể cùng (ns2np6) và nguyên tử heli (ls2) không tham gia vào những phản ứng hóa học (trừ khi gồm một sô" đk đặc biệt) vì cấu hình electron của các nguyên tử này râ"t bền. Đó là những nguyên tử của nguyên tô" khí hiếm. Trong tự nhiên, phân tử khí thảng hoặc chỉ tất cả một nguyên tử.Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở phần bên ngoài cùng thường xuyên là nguyên tứ của các nguyên tố sắt kẽm kim loại (trừ H, He với B).Các nguyên tử tất cả 5, 6, 7 electron ở phần bên ngoài cùng thường là nguyên tứ của những nguyên tố phi kim.Các nguyên tứ có 4 electron kế bên cùng có thế là nguyên tử của nguyên tô" kim loại hoặc phi kim (xem bảng tuần hoàn).Như vậy, It/ìi biết can /lỉnh electron cíia nguyên tiĩ bao gồm thê" dự kiến dược loại nguyên tố.B. BÀI TẬPNguyên ló tất cả z = 11 thuộc các loại nguyên ló:A. SB. Pc. DD. FCÌIỌII (láp án dùng.Giảiz = 11 —> cấu hình electron: ls22s22p 3,7.Vì z nguyên dương đề xuất trong khoáng 3,7 có 1 electron ở lớp ngoài cùng.=> gồm 4 electron ỡ phần ngoài cùng.=> có 7 electron ở lớp bên ngoài cùng.=> có 8 electron ở phần ngoài cùng.Đáp số: 1, 4, 7, 8Viết câu hình electron nguyên tứ cua các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tứ tất cả số proton là:1, 3;b) 8. 16;c) 7. 9.Những nguyên tố như thế nào là kim loại? Là phi kim? Vi sao?Giảiz = 1 : is1. —> H là phi kim (trường hợp quánh biệt) z - 3: ls22s1.


Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 5


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tím Lịm Tim Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tím Lịm

-> gồm le ở phần ngoài cùng là kim loạiCó một nguyên tô" sắt kẽm kim loại và một nguyên tô" là phi kim.z = 8: ls22s22p"i.: là phi kim vì tất cả 6e ở phần bên ngoài cùngz = 16: ls22s22p63s23p4.: là phi kim vì gồm 6e ở phần bên ngoài cùngCả nhì nguyên tô" đầy đủ là phi kim vì tất cả 6 electron ở phần bên ngoài cùng.z = 7: ls22s22p3, là nguyên tô" phi kim vì gồm 5 electron ở lớp ngoài cùng. Z - 9: ls22s22p5, là nguyên tô" phi kim vì có 7 electron ở phần bên ngoài cùng.