chỉ dẫn Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 20 SGK Hóa 11: bội nghịch ứng bàn bạc của ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 4

Bài 1. Điều kiện để xảy ra phản ứng hội đàm ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li là gì? Lấy các thí dụ minh họa.

Hướng dẫn: Phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khi có tối thiểu một trong số điều kiện sau:

Tao thành chất kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3

Tạo thành hóa học điện li yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Tạo thành hóa học khí

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Bài 2: Tại sao những phản ứng giữa dung dịch axit cùng hiđroxit gồm tính bazơ và phản ứng thân muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?

Hướng dẫn: Phản ứng giữa dung dịch axit với hiđroxit có tính bazơ rất dễ dàng xảy ra vì có sự tạo ra thành hóa học điện li siêu yếu là H2O Ví dụ: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Phản ứng thân muối cacbonat và dung dịch axit dễ xảy ra vì bao gồm sự tạo nên thành chất khí là CO2

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑+ H2O


Quảng cáo


Bài 3. Lấy một số trong những thí dụ chứng minh rằng: thực chất của bội nghịch ứng trong dung dịch các chất điện li là làm phản ứng giữa các ion.

Hướng dẫn bài 3: Bản hóa học của bội phản ứng trong dung dịch các chất năng lượng điện li là bội nghịch ứng giữa các ion. Thật vậy:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Bản chất Ag+ + Cl‑ → AgCl ↓

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓+ 2NaCl

Bản chất: Mg2+ + 2OH– → Mg(OH)2 ↓

Bài 4. Phương trình ion rút gọn của làm phản ứng cho biết:A. Phần lớn ion như thế nào tồn trên trong dung dịchB. Nồng độ đông đảo ion như thế nào trong dung dịch lớn nhấtC. Bản chất của bội nghịch ứng vào dung dịch các chất năng lượng điện liD. Không tồn trên phân tử vào dung dịch những chất điện li

Đáp án:Phương trình ion rút gọn gàng của phản nghịch ứng cho biết thực chất của phản bội ứng trong dung dịch những chất điện li.


Quảng cáo


Bài 5 Hóa 11 trang 20 SGK: Viết những phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa các cặp hóa học sau:a) Fe2(SO4)3 + NaOHb) NH4Cl + AgNO3c) NaF + HCld) MgCl2 + KNO3e) FeS (r) + HClg) HClO + KOH

Giải bài bác 5:

*

briz15.com - website chăm về đề thi, đánh giá và giải bài xích tập tự lớp 1 đến lớp 12. Website với sản phẩm triệu lượng truy vấn mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, giáo viên và bố mẹ trên cả nước.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Thơ Rượu Và Tri Kỷ, Rượu Và Bạn, Tình Yêu


XEM THEO LỚP
Giải bài tập SGK bắt đầu 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS & hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.