- Chọn bài -Bài 1: Sự điện liBài 2: Axit, bazơ với muốiBài 3: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơBài 4: phản nghịch ứng thương lượng ion vào dung dịch các chất điện liBài 5: Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liBài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản nghịch ứng đàm phán ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài xích Tập hóa học 11 – bài bác 3: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơ giúp HS giải bài tập, cung ứng cho các em một khối hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập thao tác làm việc khoa học, làm gốc rễ cho câu hỏi phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu sống 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của mật độ H+ và nồng độ OH– ( ) trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau. Ở 25oC bởi thực nghiệm, fan ta xác minh được = = 10-7 (M).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 trang 14

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là = 10-14.

Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): tuyên bố định nghĩa môi trường axit, trung tính cùng kiềm theo mật độ H+ cùng pH?

Lời giải:

– môi trường axit là môi trường xung quanh trong đó > hay > 10-7 M hoặc pH +> = = 10-7 M hoặc pH = 7.

– môi trường kiềm là môi trường thiên nhiên trong đó –> hay -7 mm hoặc pH > 7.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 11): Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết thêm màu của quỳ tím và phenolphtalein trong số khoảng pH khác nhau?

Lời giải:

Chất chỉ thị axit –bazơ là chất tất cả màu thay đổi phụ nằm trong vào cực hiếm pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím trong số khoảng pH không giống nhau:

pHpH ≤ 66

Màu của phenolphtalien trong những khoảng pH không giống nhau:

pHpH
Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 11): Một dung dịch có = 1,5.10-5. Môi trường xung quanh của dung chất dịch này là:

A. Axit ; C. Kiềm

B. Trung tính ; D. Không xác minh được

Lời giải:

– Đáp án C

– tự = 1,5.10-5 (M) suy ra:

*

Vậy môi trường thiên nhiên của hỗn hợp là kiềm.

Xem thêm: Khí No2 Là Khí Màu Gì ? Tính Chất Lý Hóa, Tác Hại Và Phương Pháp Xử Lý No2

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11): Tính độ đậm đặc H+, OH– và pH của dung dịch HCl 0,10M cùng dung dịch NaOH 0,010M?

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 11): hỗn hợp HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. > 1,0.10-14 ;

B. = 1,0.10-14

C. -14 ;

D. Không khẳng định được


Lời giải:

– Đáp án B.

– vì tích số ion của nước là hằng số vào nước và cả trong những dung dịch loãng của những chất khác nhau.