- Chọn bài bác -Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: quan niệm về xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Xem cục bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 12 – bài bác 1: Este góp HS giải bài bác tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm gốc rễ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống cạnh bên các câu sau:

a) Este là thành phầm của làm phản ứng thân axit với ancol.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 12 cơ bản

b) Este là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm COO–.

c) Este no, 1-1 chức, mạch hở gồm công thức phân tử CnH2nO2, cùng với n≥2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc nhiều loại este.

e) thành phầm của phản bội ứng thân axit với ancol là este.

Lời giải:

a) S vì có một số este được pha chế bằng phương thức điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S vị phân tử este không có nhóm COO– (chỉ bao gồm RCOO–)

c) Đ

d) Đ

e) S vị axit rất có thể là axit vô cơ. Câu đúng bắt buộc là: “Sản phẩm của bội phản ứng thân axit cacboxylic cùng ancol là este.”

Bài 2 (trang 7 SGK Hóa 12): Ứng với phương pháp C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

Lời giải:

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

*
*

Bài 3 (trang 7 SGK Hóa 12):
chất X gồm CTPT C4H8O2. Lúc X tác dụng với hỗn hợp NaOH sinh ra chất Y tất cả công thức C2H3O2 Na. Công thức kết cấu của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

Lời giải:

Đáp án C.

Y bao gồm CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5

Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 12): lúc thủy phân este X tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOh thu được tất cả hổn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong các số đó Z gồm tỉ khối hơi so cùng với H2 bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.


Lời giải:

– Đáp án A.

– vị Z tất cả tỉ khối khá so với H2 phải suy ra Z rất có thể ở dạng hơi. Vày đó, Z là rượu.

CTPT của este X gồm dạng CnH2nO2 buộc phải X là este no đơn chức mạch hở. Vì đó, Z là rượu no solo chức. điện thoại tư vấn CTPT của Z là CmH2m + 2O

Ta có:

*

MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH ⇒ X là: CH3COOC2H5

Bài 5 (trang 7 SGK Hóa 12): làm phản ứng thủy phân của este trong môi trường xung quanh axit và môi trường bazơ không giống nhau ở điểm nào?

Lời giải:

– bội phản ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên axit là phản nghịch ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.


*

– phản ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm là phản bội ứng một chiều, este phản bội ứng hết.Phản ứng này còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

*

Bài 6 (trang 7 SGK Hóa 12): Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đối kháng chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 3,2 gam ancol Y với một lượng muối bột Z. Viết công thức cấu tạo của X cùng tính trọng lượng của Z.

Xem thêm: Biểu Mẫu Bảng Chấm Điểm Xếp Loại Công Đoàn Cơ Sở Trong Các Cơ Quan Nhà Nước

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vì nCO2 = nH2O ⇒ X là este no đối chọi chức mạch hở. điện thoại tư vấn CTPT của este X là CnH2nO2


*

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ bí quyết phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có:

*

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

nR1OH = nX = 0,1.

Y là rượu R1OH, Z là muối hạt RCOONa

Vì este X là no solo chức buộc phải Y cũng chính là rượu no solo chức. Gọi CTPT của Y là CmH2m+2O