Tất cả các kim các loại kiềm, kiềm thổ bao gồm hóa trị ứng với số đội trong bảng tuần hoàn => có số thoái hóa + 1; + 2

Nguyên tử luôn luôn trung hòa về năng lượng điện => tổng số oxi hóa của những chất trong phân tử = 0 => từ kia tính được số oxi hóa của những chất không biết.
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 10 trang 74

Lời giải bỏ ra tiết

Gọi số oxi hóa của N trong những hợp hóa học là x

Ta có: NH4+: x + 4 = 1 ( o) x = -3 ( o) số oxi hóa của N trong NH4+ là -3

NO2-: x + 2.(-2) = -1 ( o) x = 3 ( o) số oxi hóa của N vào NO2- là +3

HNO3: 1 + x + 3.(-2) = 0 ( o) x = 5 ( o) số thoái hóa của N trong HNO3 là +5

Đáp án B

briz15.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp briz15.com
Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình 2 Ẩn, 2 Cách Giải Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Cảm ơn bạn đã thực hiện briz15.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.