- Chọn bài -Bài 1 : Vectơ trong không gianBài 2 : hai tuyến phố thẳng vuông gócBài 3 : Đường trực tiếp vuông góc với phương diện phẳngBài 4 : nhì mặt phẳng vuông gócBài 5 : khoảng cáchCâu hỏi ôn tập chương 3Bài tập ôn tập chương 3Câu hỏi trắc nghiệm chương 3Bài tập ôn tập cuối năm

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: tại đây

Sách giải toán 11 bài xích 5 : khoảng chừng cách giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 11 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học bài xích 5 trang 115: mang lại điểm O và mặt đường thẳng a. Chứng tỏ rằng khoảng cách từ điểm O mang lại đường thẳng a là bé nhỏ nhất so với các khoảng cách từ O mang lại một điểm bất kể của đường thẳng a

Lời giải

*

Khoảng cách từ điểm O mang lại đường trực tiếp a là OH (H là hình chiếu vuông góc của O bên trên a)

Dựa vào dục tình giữa con đường xiên và đường vuông góc ⇒ khoảng cách từ điểm O đến đường trực tiếp a là bé nhất đối với các khoảng cách từ O đến một điểm bất kì của mặt đường thẳng a

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài bác 5 trang 115: cho điểm O cùng mặt phẳng (α). Chứng tỏ rằng khoảng cách từ điểm O mang lại mặt phẳng (α) là bé nhỏ nhất so với các khoảng cách từ O cho tới một điểm bất kỳ của khía cạnh phẳng (α).

Bạn đang xem: Giải bài tập khoảng cách lớp 11

Lời giải

*

Gọi H là hình chiếu của O lên phương diện phẳng (α) ⇒ OH = khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (α)

M là điểm bất kì thuộc mặt phẳng (α), xét quan hệ tình dục giữa mặt đường xiên với hình chiếu OH

*

Lời giải

Tứ diện các ABCD nên các mặt của tứ diện là những tam giác đều bằng nhau

NB = NC bởi vì là trung tuyến của nhị tam giác đều bằng nhau

⇒ ΔBNC cân tại BNM là đường trung con đường của tam giác cân BNC

⇒ MN ⊥ BC

Chứng minh giống như MN ⊥ AD

Lời giải

Theo nhấn xét trang 117

– khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong các hai đường thẳng đó đến mặt phẳng tuy vậy song với nó và đựng đường thẳng còn lại

Áp dụng chứng tỏ câu 3 trang 116, ta gồm đpcm

– khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa nhị mặt phẳng tuy nhiên song lần lượt chứa hai đường thẳng đó.

Áp dụng minh chứng câu 4 trang 116, ta gồm đpcm

Bài 1 (trang 119 SGK Hình học tập 11): trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề nào là đúng?

a) Đường trực tiếp Δ là mặt đường vuông góc thông thường của hai tuyến phố thẳng a và b ví như Δ ⊥a với Δ ⊥b.

b) hotline (P) là mặt phẳng tuy nhiên song với tất cả hai mặt đường thẳng a và b chéo nhau thì đường vuông góc thông thường của a cùng b luôn luôn luôn vuông góc với (P).

c) gọi Δ là con đường vuông góc bình thường của hai tuyến phố thẳng chéo cánh nhau a cùng b thì Δ là giao đường của nhị mặt phẳng (a, Δ) và (b, Δ).

d) Cho hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau a và b. Đường thẳng như thế nào đi sang 1 điểm M bên trên a đồng thời giảm b tại N cùng vuông góc cùng với b thì sẽ là đường vuông góc tầm thường của a với b.

e) Đường vuông góc phổ biến Δ của hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau a cùng b phía bên trong mặt phẳng chứa đường này với vuông góc với đường kia.

Lời giải:

a) Sai

Sửa lại: “Đường thẳng Δ là đường thẳng vuông góc phổ biến của hai tuyến phố thẳng chéo nhau a và b giả dụ Δ cắt cả a và b, mặt khác Δ ⊥ a và Δ ⊥ b”

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Sửa lại: Đường thẳng trải qua M trên a và vuông góc cùng với a, đồng thời giảm b trên N với vuông góc với b thì đó là đường vuông góc phổ biến của a cùng b.

e) Sai.

Bài 2 (trang 119 SGK Hình học tập 11): cho tứ diện S.ABCD có SA vuông góc với mặt phẳng

a) minh chứng ba con đường thẳng AH, SK, BC đồng quy.

b) chứng minh rằng SC vuông góc với phương diện phẳng (BHK) và HK vuông góc với khía cạnh phẳng (SBC).

c) xác minh đường vuông góc chung của BC cùng SA.

Lời giải:

*
*

Bài 3 (trang 119 SGK Hình học tập 11):
mang lại hình lập phương ABCD.A‘B‘C‘D‘ cạnh a. Minh chứng rằng các khoảng cách từ các điểm B, C, D, A‘, B‘ và D‘ mang lại đường chéo AC‘ đều bởi nhau. Tính khoảng cách đó.

Lời giải:*

ΔBAC’ = ΔCAC’ = ΔDAC’ = ΔA’AC’ = ΔB’AC’ = ΔD’AC’

⇒ các đường cao hạ từ B; C; D; A’; B’; D’ xuống AC’ bằng nhau

Gọi khoảng cách đó là h.

Ta có: CC’ = a; CA = a√2.

ΔC’AC vuông tại C

*

Bài 4 (trang 119 SGK Hình học 11): đến hình hộp chữ nhật ABCD.A‘B‘C‘D‘ gồm AB = a, BC = b, CC‘ = c.

a) Tính khoảng cách từ B cho mặt phẳng (ACC‘A‘).

b) Tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng BB‘ cùng AC‘.

Xem thêm: Định Lý Con Nhím Và Ứng Dụng Trong Giải Toán Hình Học Phẳng, Định Lý Con Nhím Và Ứng Dụng Trong Giải Toán Hhp

Lời giải:

*


*

Bài 5 (trang 119 SGK Hình học 11):
cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’

a) chứng minh rằng B’D vuông góc với phương diện phẳng (BA’C’)

b) Tính khoảng cách giữa nhị mặt phẳng (BA’C’) với (ACD)

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BC’ cùng CD’

Lời giải:

*
*


*

Bài 6 (trang 119 SGK Hình học tập 11):
chứng tỏ rằng nếu mặt đường thẳng nối trung điểm nhị cạnh AB với CD của tứ diện ABCD là mặt đường vuông góc chung của AB và CD thì AC = BD và AD = BC.

Lời giải:

*

Gọi I, K theo lần lượt là trung điểm của cạnh AB và CD

Qua K kẻ con đường thẳng d // AB, bên trên d mang A’, B’ làm thế nào để cho K là trung điểm của A’B’ cùng KA’ = IA

Ta có B’C = A’D (vì ΔKB’C = ΔKA’D)

Vì BB’ // AA’ // IK nhưng IK là đường vuông góc chung của AB và CD cần BB’ ⊥ B’C cùng AA’ ⊥ A’D

Hai tam giác vuông BCB’ cùng ADA’ có BB’ = AA’ và CB’ = A’D buộc phải ta suy ra AD = BC