Bài §1. Phép biến đổi hình sgk Hình học 11 vào Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 11 phép biến hình


*
§1. Phép biến hóa hình sgk Hình học tập 11

Lý thuyết

1. Phép biến hóa hình

Phép vươn lên là hình là một trong những quy tắc để với mỗi điểm M của khía cạnh phẳng xác định được một điểm nhất M’ của khía cạnh phẳng, điểm M’ call là hình ảnh của điểm M qua phép trở thành hình đó.

Nếu ta kí hiệu một phép đổi mới hình nào chính là f thì: (M’ = f(M))

Nếu H là một hình nào đó thì tập hợp những điểm (M’ = f(M),) với (M in H,) tạo nên thành hình H’, ta viết (H’ = f(H).)

2. Các ví dụ

Ví dụ 1:

Cho đường thẳng d. Với từng điểm M, ta khẳng định M’ là hình chiếu vuông góc của M trên d thì ta được một phép biến hình.

Phép trở nên hình này gọi là phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d.

*

Ví dụ 2:

Cho vectơ (overrightarrow u ,)với từng điểm M ta xác định điểm M’ theo phép tắc (overrightarrow MM’ = overrightarrow u .)

Như vậy ta cũng có một phép phát triển thành hình. Phép biến đổi hình đó điện thoại tư vấn là phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow u .)


*

Ví dụ 3:

Với mỗi điểm M, ta khẳng định điểm M’ trùng cùng với M thì ta cũng đều có được một phép trở nên hình.

Phép phát triển thành hình đó hotline là phép đồng nhất.

Dưới đó là phần phía dẫn trả lời các thắc mắc và bài bác tập trong mục hoạt động vui chơi của học sinh trên lớp sgk Hình học 11.

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 4 sgk Hình học 11

Trong mặt phẳng đến đường trực tiếp $d$ với $M$. Dựng hình chiếu vuông góc $M’$ của điểm $M$ xuất hành thẳng $d$.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Môi Trường Và Kiểu Hình, Nêu Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Và Kiểu Hình

Trả lời:

Từ $M$ kẻ con đường thẳng vuông góc cùng với $d$ cắt $d$ trên $M’$

⇒ M’là hình chiếu của M trê tuyến phố thẳng d


*

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 4 sgk Hình học 11

Cho trước số $a$ dương, với mỗi điểm $M$ trong mặt phẳng, điện thoại tư vấn $M’$ là vấn đề sao cho $MM’ = a$. Quy tắc đặt tương ứng điểm $M$ cùng với điểm $M’$ nêu trên gồm phải là một trong những phép đổi mới hình không?

Trả lời:

Quy tắc đặt tương xứng điểm $M$ cùng với điểm $M’$ nêu trên không phải là một trong phép biến hình vị M’không phải là điểm duy tuyệt nhất được xác định trên phương diện phẳng

Ví dụ minh họa: $a = 4 cm$

*

Bài tiếp theo:


Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 11!

“Bài tập nào cực nhọc đã có briz15.com“


This entry was posted in Toán lớp 11 và tagged câu 1 trang 4 sgk Hình học 11, Câu 1 trang 4 sgk Hình học tập 11, câu 2 trang 4 sgk Hình học 11, Câu 2 trang 4 sgk Hình học 11.
LỚP 6Kết Nối Tri ThứcCánh DiềuChân Trời sáng TạoChương Trình CũLỚP 7LỚP 8LỚP 9LỚP 10LỚP 11LỚP 12Ebooks