+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng tại kia đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định

+) sắp tới xếp những điểm xi theo lắp thêm tự tăng ngày một nhiều và lập bảng trở nên thiên

+) phụ thuộc bảng vươn lên là thiên để tóm lại khoảng đồng phát triển thành và nghịch biến hóa của hàm số trên tập xác minh của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, giả dụ y’

LG b

b) (y =1 over 3x^3) + (3x^2-7x - 2);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng biến thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến trên những khoảng (left( -infty ;-7 ight)) với (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch đổi thay trên (left( -7; 1 ight).)

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0) (Leftrightarrow left< eginalign& x=-1 \ và x=0 \ và x=1 \ endalign ight..)

Bảng vươn lên là thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến chuyển trên những khoảng (left( -1; 0 ight)) và (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch thay đổi trên các khoảng (left( -infty ;-1 ight)) cùng (left( 0; 1 ight).)

LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng đổi mới thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở nên trên khoảng tầm (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch vươn lên là trên các khoảng (left( -infty ;0 ight)) cùng (left( frac23;+infty ight).)


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + briz15.com"Ví dụ: "Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12 briz15.com"