Cách 2: Sử dụng những công thức của hàm lũy thừa nhằm tính: (a^n.b^n=(ab)^n; a^m.a^n=a^m+n;) ( (a^m)^n=a^mn; frac1a=a^-1.)

Lời giải chi tiết:

(9^2 over 5.27^2 over 5 = left( 9.27 ight)^2 over 5 = left( 3^2.3^3 ight)^2 over 5 ) (=left( 3^5 ight)^2 over 5=3^5.2 over 5 = 3^2 = 9)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 trang 55

LG b

b) (144^3 over 4:9^3 over 4);

Lời giải chi tiết:

( eqalignb) và 144^3 over 4:9^3 over 4 = left( 144:9 ight)^3 over 4 = left( 16 ight)^3 over 4 cr & = left( 2^4 ight)^3 over 4 =2^4.3 over 4 = 2^3 = 8 cr )


LG c

c) (left( dfrac116 ight)^ - 0,75 + left( 0,25 ight)^frac - 52);

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarraylleft( dfrac116 ight)^ - 0,75 + left( 0,25 ight)^frac - 52 = left( dfrac116 ight)^ - 0,75 + left( frac14 ight)^frac - 52\ = 16^0,75 + 4^2,5 = left( 2^4 ight)^0,75 + left( 2^2 ight)^2,5\ = 2^4.0,75 + 2^2.2,5 = 2^3 + 2^5\ = 8 + 32 = 40endarray)


LG d

d) (left( 0,04 ight)^ - 1,5 - left( 0,125 ight)^ - 2 over 3);

Lời giải bỏ ra tiết:

( eqalignd)& left( 0,04 ight)^ - 1,5 - left( 0,125 ight)^ - 2 over 3 cr & = left( 4 over 100 ight)^ - 1,5 - left( 125 over 1000 ight)^ - 2 over 3 cr & = left( 100 over 4 ight)^1,5 - left( 1000 over 125 ight)^2 over 3 cr và = 25^1,5 - 8^frac23= left( 5^2 ight)^3 over 2 - left( 2^3 ight)^2 over 3 cr & = 5^2.frac32 - 2^3.frac23= 5^3 - 2^2 cr &= 125 - 4 = 121 cr )

briz15.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 bên trên 44 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp briz15.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng briz15.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Đường Tròn Lượng Giác Lớp 10 Cơ Bản Có Đáp Án Chi Tiết, Lý Thuyết Góc Và Cung Lượng Giác

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.